ICS 13.340.50 - Ochranná obuv

ČSN EN 50321-1 (359725) - říjen 2018

Práce pod napětím - Obuv pro elektrickou ochranu - Izolační obuv a návleky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.19t, Oprava 2 6.20t

380 Kč

ČSN EN ISO 20344 (832500) - srpen 2012 aktuální vydání

Osobní ochranné prostředky - Metody zkoušení obuvi

590 Kč

ČSN EN ISO 20345 (832501) - srpen 2012 aktuální vydání

Osobní ochranné prostředky - Bezpečnostní obuv

350 Kč

ČSN EN ISO 20346 (832502) - prosinec 2014 aktuální vydání

Osobní ochranné prostředky - Ochranná obuv

350 Kč

ČSN EN ISO 20347 (832503) - září 2012 aktuální vydání

Osobní ochranné prostředky - Pracovní obuv

350 Kč

ČSN EN 13634 (832504) - červenec 2018 aktuální vydání

Ochranná obuv pro řidiče motocyklů - Požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 15090 (832506) - září 2012 aktuální vydání

Obuv pro hasiče

350 Kč

TNI CEN ISO/TR 18690 (832510) - listopad 2013

Návod na výběr, používání a ošetřování bezpečnostní a pracovní obuvi a jiných osobních ochranných prostředků pro chodidla a nohy

340 Kč

ČSN EN ISO 17249 ed. 2 (832514) - červenec 2014 aktuální vydání

Bezpečnostní obuv odolná proti pořezání řetězovou pilou

230 Kč

ČSN EN 13832-1 (832520) - červenec 2019 aktuální vydání

Ochranná obuv proti chemikáliím - Část 1: Terminologie a zkušební metody

230 Kč

ČSN EN 13832-2 (832520) - březen 2020 aktuální vydání

Ochranná obuv proti chemikáliím - Část 2: Požadavky pro omezený kontakt s chemikáliemi

340 Kč

ČSN EN 13832-3 (832520) - březen 2020 aktuální vydání

Ochranná obuv proti chemikáliím - Část 3: Požadavky pro dlouhodobý kontakt s chemikáliemi

340 Kč

ČSN EN ISO 20349-1 (832525) - duben 2018

Osobní ochranné prostředky - Ochranná obuv proti rizikům ve slévárnách a při svařování - Část 1: Požadavky a zkušební metody na ochranu proti rizikům ve slévárnách

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.21t

530 Kč

ČSN EN ISO 20349-2 (832525) - duben 2018

Osobní ochranné prostředky - Ochranná obuv proti rizikům ve slévárnách a při svařování - Část 2: Požadavky a zkušební metody na ochranu proti rizikům při svařování a podobných postupech

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.21t

420 Kč

ČSN EN ISO 22568-1 (832570) - leden 2020

Prostředky na ochranu chodidel a nohou - Požadavky a zkušební metody pro posouzení součástí obuvi - Část 1: Kovové tužinky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 22568-2 (832570) - leden 2020

Prostředky na ochranu chodidel a nohou - Požadavky a zkušební metody pro posouzení součástí obuvi - Část 2: Nekovové tužinky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22568-3 (832570) - leden 2020

Prostředky na ochranu chodidel a nohou - Požadavky a zkušební metody pro posouzení součástí obuvi - Část 3: Kovové vložky odolné proti propíchnutí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22568-4 (832570) - leden 2020

Prostředky na ochranu chodidel a nohou - Požadavky a zkušební metody pro posouzení součástí obuvi - Část 4: Nekovové vložky odolné proti propíchnutí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 13287 (832571) - duben 2020 aktuální vydání

Osobní ochranné prostředky - Obuv - Metoda zkoušení odolnosti proti uklouznutí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 11393-3 (832770) - srpen 2019 aktuální vydání

Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 3: Zkušební metody pro obuv

230 Kč

ČSN EN 13277-7 (832776) - listopad 2009

Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 7: Doplňkové požadavky a metody zkoušení pro chrániče na ruce a chodidla

230 Kč

ČSN EN 13061 (832777) - duben 2010 aktuální vydání

Ochranné oděvy - Holenní chrániče pro hráče kopané - Požadavky a metody zkoušení

350 Kč

ČSN EN 14120 +A1 (832783) - leden 2008 aktuální vydání

Ochranné oděvy - Chrániče zápěstí, dlaní, kolenou a loktů pro uživatele kolečkového sportovního náčiní - Požadavky a metody zkoušení

230 Kč

ČSN EN 14404 +A1 (832784) - srpen 2010 aktuální vydání

Osobní ochranné prostředky - Chrániče kolen pro práci vkleče

340 Kč

ČSN EN 15613 (832785) - květen 2009

Chrániče kolen a loktů pro halové sporty - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

190 Kč