ICS 13.340.40 - Ochranné rukavice

ČSN EN ISO 10819 (011424) - březen 2014 aktuální vydání

Vibrace a rázy - Vibrace ruky-paže - Měření a hodnocení činitele přenosu vibrací rukavicemi na dlaň ruky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.19t

540 Kč

ČSN EN ISO 21420 (832300) - září 2020

Ochranné rukavice - Obecné požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma bude zrušena k 1. únoru 2021 (zobrazit náhrady).

440 Kč

ČSN EN ISO 21420 (832300) - leden 2021 nové vydání

Ochranné rukavice - Obecné požadavky a zkušební metody

350 Kč

ČSN EN 12477 (832301) - srpen 2002

Ochranné rukavice pro svářeče

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.05t

315 Kč

ČSN EN 13594 (832302) - duben 2016 aktuální vydání

Ochranné rukavice pro profesionální řidiče motocyklů - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16350 (832303) - prosinec 2014

Ochranné rukavice - Elektrostatické vlastnosti

190 Kč

ČSN EN 16778 (832304) - říjen 2016

Ochranné rukavice - Stanovení dimethylformamidu v rukavicích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 374-1 (832310) - srpen 2017 aktuální vydání

Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 1: Terminologie a požadavky na provedení pro chemická rizika

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.19t

355 Kč

ČSN EN ISO 374-2 (832310) - srpen 2020 nové vydání

Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 2: Stanovení odolnosti proti penetraci

230 Kč

ČSN EN ISO 374-4 (832310) - srpen 2020 nové vydání

Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 4: Stanovení odolnosti proti degradaci chemikáliemi

230 Kč

ČSN EN ISO 374-5 (832310) - červen 2017

Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 5: Terminologie a požadavky na provedení pro rizika vlivem mikroorganismů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 407 (832326) - duben 2005

Ochranné rukavice proti tepelným rizikům (teplu a/nebo ohni)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.20t

Norma bude zrušena k 30. dubnu 2021 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN EN 407 ed. 2 (832326) - říjen 2020 nové vydání

Ochranné rukavice a další prostředky na ochranu rukou proti tepelným rizikům (teplu a/nebo ohni)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 511 (832340) - listopad 2006 aktuální vydání

Ochranné rukavice proti chladu

230 Kč

ČSN EN 388 +A1 (832350) - červenec 2019 aktuální vydání

Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

350 Kč

ČSN EN 1082-2 (832351) - duben 2001

Ochranné oděvy - Rukavice a chrániče horních končetin chránící proti říznutí a bodnutí ručními noži - Část 2: Rukavice a chrániče končetin z jiných materiálů než z kroužkového pletiva

230 Kč

ČSN EN 1082-3 (832351) - duben 2001

Ochranné oděvy - Rukavice a chrániče horních končetin chránící proti říznutí a bodnutí ručními noži - Část 3: Zkouška nárazovým řezem pro textilie, usně a jiné materiály

230 Kč

ČSN EN 14328 (832352) - říjen 2005

Ochranné oděvy - Rukavice a chrániče paží proti pořezání noži s pohonem - Požadavky a metody zkoušení

230 Kč

ČSN EN 659 +A1 (832366) - srpen 2008 aktuální vydání

Ochranné rukavice pro hasiče

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.09t

210 Kč

ČSN EN 421 (832386) - listopad 2010 aktuální vydání

Ochranné rukavice proti ionizujícímu záření a radioaktivnímu zamoření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 11393-4 (832770) - srpen 2020 nové vydání

Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 4: Požadavky na provedení a zkušební metody pro ochranné rukavice

340 Kč

ČSN EN 13277-7 (832776) - listopad 2009

Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 7: Doplňkové požadavky a metody zkoušení pro chrániče na ruce a chodidla

230 Kč

ČSN EN 14120 +A1 (832783) - leden 2008 aktuální vydání

Ochranné oděvy - Chrániče zápěstí, dlaní, kolenou a loktů pro uživatele kolečkového sportovního náčiní - Požadavky a metody zkoušení

230 Kč

ČSN EN 15613 (832785) - květen 2009

Chrániče kolen a loktů pro halové sporty - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

190 Kč

ČSN EN 16027 (832786) - květen 2012

Ochranné oděvy - Rukavice s ochranným účinkem pro fotbalové brankáře

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 20320 (832788) - říjen 2020

Ochranný oděv pro použití při snowboardingu - Chrániče zápěstí - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč