Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ICS 13.230 - Ochrana proti výbuchu

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
60182

ČSN EN 1834-1 (090780) - listopad 2001

Pístové spalovací motory - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení motorů pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 1: Motory skupiny II pro použití v prostředí s hořlavými plyny a parami

350 Kč vč. DPH
60181

ČSN EN 1834-2 (090780) - listopad 2001

Pístové spalovací motory - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení motorů pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 2: Motory skupiny I pro použití v podmínkách práce pod zemí s možným výskytem důlního plynu a/nebo hořlavého prachu

340 Kč vč. DPH
60183

ČSN EN 1834-3 (090780) - listopad 2001

Pístové spalovací motory - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení motorů pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 3: Motory skupiny II pro použití v prostředí s hořlavými prachy

340 Kč vč. DPH
86784

ČSN EN 50495 (332327) - listopad 2010

Bezpečnostní zařízení nutné pro bezpečnou funkci zařízení z hlediska ochrany proti výbuchu

350 Kč vč. DPH
67994

ČSN EN 13821 (389602) - listopad 2005 aktuální vydání

Prostředí s nebezpečím výbuchu - Prevence a ochrana proti výbuchu - Stanovení minimální zápalné energie směsi prachu se vzduchem

230 Kč vč. DPH
502793

ČSN EN 1839 ed. 2 (389603) - červenec 2017 aktuální vydání

Stanovení mezí výbušnosti a mezní koncentrace kyslíku (LOC) pro hořlavé plyny a páry

440 Kč vč. DPH
88584

ČSN EN 14034-1 +A1 (389604) - červenec 2011 aktuální vydání

Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu - Část 1: Stanovení maximálního výbuchového tlaku pmax rozvířeného prachu

340 Kč vč. DPH
88583

ČSN EN 14034-2 +A1 (389604) - červenec 2011 aktuální vydání

Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu - Část 2: Stanovení maximální rychlosti nárůstu výbuchového tlaku (dp/dt)max rozvířeného prachu

340 Kč vč. DPH
88582

ČSN EN 14034-3 +A1 (389604) - červenec 2011 aktuální vydání

Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu - Část 3: Stanovení dolní meze výbušnosti LEL rozvířeného prachu

340 Kč vč. DPH
88581

ČSN EN 14034-4 +A1 (389604) - červenec 2011 aktuální vydání

Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu - Část 4: Stanovení mezní koncentrace kyslíku LOC rozvířeného prachu

340 Kč vč. DPH
80719

ČSN EN 15188 (389605) - březen 2008

Stanovení chování nahromaděného prachu z hlediska samovolného vznícení

230 Kč vč. DPH
89783

ČSN EN 1127-1 ed. 2 (389622) - leden 2012 aktuální vydání

Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní koncepce a metodika

440 Kč vč. DPH
96382

ČSN EN 1127-2 (389622) - prosinec 2014 aktuální vydání

Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 2: Základní koncepce a metodika pro doly

350 Kč vč. DPH
92696

ČSN EN 13237 (389631) - duben 2013 aktuální vydání

Prostředí s nebezpečím výbuchu - Termíny a definice pro zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

340 Kč vč. DPH
83569

ČSN EN 13463-1 (389641) - červen 2009

Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 1: Základní metody a požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 9.16t, Oprava 1 2.19t


Norma bude zrušena k 31. říjnu 2019 (zobrazit náhrady).

622 Kč vč. DPH
73587

ČSN EN 13463-2 (389641) - září 2005

Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 2: Ochrana závěrem omezujícím průtok "fr"

190 Kč vč. DPH
74480

ČSN EN 13463-3 (389641) - prosinec 2005

Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 3: Ochrana pevným závěrem "d"

230 Kč vč. DPH
89999

ČSN EN 13463-5 ed. 2 (389641) - leden 2012

Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 5: Ochrana bezpečnou konstrukcí „c”

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 9.16t, Oprava 1 2.19t


Norma bude zrušena k 31. říjnu 2019 (zobrazit náhrady).

492 Kč vč. DPH
74481

ČSN EN 13463-6 (389641) - prosinec 2005

Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 6: Ochrana hlídáním iniciačních zdrojů "b"

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 9.16t, Oprava 1 2.19t


Norma bude zrušena k 31. říjnu 2019 (zobrazit náhrady).

392 Kč vč. DPH
70527

ČSN EN 13463-8 (389641) - únor 2005

Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 8: Ochrana kapalinovým závěrem "k"

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 9.16t, Oprava 1 2.19t


Norma bude zrušena k 31. říjnu 2019 (zobrazit náhrady).

282 Kč vč. DPH
502388

ČSN EN ISO/IEC 80079-38 (389641) - květen 2017

Výbušné atmosféry - Část 38: Zařízení a součásti pro výbušné atmosféry v podzemních dolech

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.18t


675 Kč vč. DPH
90059

ČSN EN 15967 (389662) - únor 2012

Stanovení maximálního výbuchového tlaku a maximální rychlosti nárůstu výbuchového tlaku plynů a par

350 Kč vč. DPH
75403

ČSN EN 14522 (389665) - duben 2006

Stanovení teploty vznícení plynů a par

340 Kč vč. DPH
75719

ČSN EN 14373 (389681) - květen 2006

Systémy pro potlačení výbuchu

440 Kč vč. DPH
92129

ČSN EN 14491 (389682) - leden 2013 aktuální vydání

Ochranné systémy pro odlehčení výbuchu prachu

350 Kč vč. DPH
77781

ČSN 38 9683 (389683) - březen 2007

Návod na inertizaci jako prevence proti výbuchu

550 Kč vč. DPH
506309

ČSN EN 14460 (389690) - prosinec 2018 aktuální vydání

Konstrukce odolné výbuchovému tlaku

350 Kč vč. DPH
79159

ČSN EN 14797 (389691) - srpen 2007

Zařízení pro odlehčení výbuchu

350 Kč vč. DPH
89911

ČSN EN 16009 (389692) - leden 2012

Bezplamenná zařízení pro odlehčení výbuchu

230 Kč vč. DPH
90154

ČSN EN 16020 (389693) - březen 2012

Protiexplozní komíny

340 Kč vč. DPH
80800

ČSN EN 15198 (389695) - duben 2008

Metodika hodnocení rizika vznícení pro neelektrická zařízení a součásti určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

230 Kč vč. DPH
80812

ČSN EN 15233 (389696) - duben 2008

Metodika hodnocení funkční bezpečnosti ochranných systémů určených pro prostředí s nebezpečím výbuchu

340 Kč vč. DPH
84052

ČSN EN 15089 (389697) - září 2009

Systémy pro oddělení výbuchu

350 Kč vč. DPH
96609

ČSN EN 16447 (389698) - leden 2015

Zpětné protiexplozní klapky

230 Kč vč. DPH
72781

ČSN EN 14591-1 (446440) - květen 2005

Ochrana a prevence proti výbuchu v podzemních dolech - Ochranné systémy - Část 1: Větrní objekty odolné výbuchovému tlaku do 2 barů

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.06t


250 Kč vč. DPH
79574

ČSN EN 14591-2 (446440) - říjen 2007

Ochrana a prevence proti výbuchu v hlubinných dolech - Ochranné systémy - Část 2: Pasivní vodní korýtkové uzávěry

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.09t


570 Kč vč. DPH
80137

ČSN EN 14591-4 (446440) - prosinec 2007

Ochrana a prevence proti výbuchu v hlubinných dolech - Ochranné systémy - Část 4: Automatické hasicí systémy pro razicí stroje

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.08t


250 Kč vč. DPH
90560

ČSN EN 13541 (700596) - červenec 2012 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Bezpečnostní zasklení - Zkoušení a klasifikace odolnosti proti výbuchovému tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
65151

ČSN EN 13123-1 (746027) - září 2002

Okna, dveře a okenice - Odolnost proti výbuchu - Požadavky a klasifikace - Část 1: Rázová trubice

230 Kč vč. DPH
71506

ČSN EN 13123-2 (746027) - listopad 2004

Okna, dveře a okenice - Odolnost proti výbuchu - Požadavky a klasifikace - Část 2: Zkouška na volném prostranství

125 Kč vč. DPH
65150

ČSN EN 13124-1 (746028) - září 2002

Okna, dveře a okenice - Odolnost proti výbuchu - Zkušební metoda - Část 1: Rázová trubice

190 Kč vč. DPH
71505

ČSN EN 13124-2 (746028) - listopad 2004

Okna, dveře a okenice - Odolnost proti výbuchu - Zkušební metoda - Část 2: Zkouška na volném prostranství

230 Kč vč. DPH