ICS 13.220.99 - Ostatní normy týkající se protipožární ochrany

ČSN EN 60695-6-1 ed. 2 (345615) - únor 2006 aktuální vydání

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 6-1: Ztemnění kouřem - Všeobecný návod

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.11t

580 Kč

ČSN EN 60695-6-2 (345615) - květen 2012

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 6-2: Ztemnění kouřem - Přehled a významnost zkušebních metod

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.19t

Norma byla zrušena k 10. červenci 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN IEC 60695-6-2 ed. 2 (345615) - březen 2019

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 6-2: Ztemnění kouřem - Přehled a významnost zkušebních metod

350 Kč

TNI CEN/TR 16793 (389672) - červenec 2018 aktuální vydání

Návod pro výběr, aplikaci a použití protiexplozních pojistek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.19t

370 Kč

ČSN EN 12101-2 ed. 2 (389700) - květen 2020 aktuální vydání

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 2: Odtahová větrací zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla

590 Kč

ČSN EN 12101-3 ed. 2 (389700) - prosinec 2017 aktuální vydání

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 3: Technické podmínky pro ventilátory pro nucený odvod kouře a tepla

590 Kč

ČSN EN 12101-6 (389700) - únor 2006

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 6: Technické podmínky pro zařízení pracující na principu rozdílu tlaků - Sestavy

590 Kč

ČSN EN 12101-7 (389700) - říjen 2011

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 7: Potrubí pro odvod kouře

340 Kč

ČSN EN 12101-8 (389700) - říjen 2011

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 8: Klapky pro odvod kouře

350 Kč

ČSN P CEN/TR 12101-4 (389700) - duben 2010 aktuální vydání

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 4: Instalování zařízení pro odvod kouře a tepla

550 Kč

ČSN P CEN/TR 12101-5 (389700) - březen 2008

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 5: Směrnice k funkčním doporučením a výpočetním metodám pro větrací systémy odvodu kouře a tepla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 27469 (451650) - únor 2012

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Zkušební metody pro protipožární klapky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 15882-2 (730856) - duben 2018 aktuální vydání

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 2: Požární klapky

340 Kč

ČSN EN 15882-4 (730856) - listopad 2012

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 4: Těsnění spár

230 Kč

ČSN EN 13381-2 (730858) - září 2018 aktuální vydání

Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 2: Svislé ochranné membrány

350 Kč