Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ICS 13.220.10 - Hašení požáru

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
84481

ČSN EN 4649 (315725) - únor 2010

Letectví a kosmonautika - Ruční hasicí přístroje se syntézními plyny, pro letecké použití - Technická specifikace a podmínky způsobilosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
500284

ČSN EN 54-22 (342710) - srpen 2016 aktuální vydání

Elektrická požární signalizace - Část 22: Nulovatelné lineární hlásiče teplot

590 Kč vč. DPH
53059

ČSN EN 12065 (386623) - srpen 1998

Zařízení pro zkapalněný zemní plyn - Zkoušení koncentrátů pěnidel určených pro výrobu střední a těžké pěny a zkoušení hasicích prášků pro hašení požárů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
84298

ČSN EN 615 (389030) - říjen 2009 aktuální vydání

Požární ochrana - Hasiva - Technické podmínky pro prášky (kromě prášků pro třídu požáru D)

350 Kč vč. DPH
92528

ČSN EN ISO 5923 (389031) - duben 2013 aktuální vydání

Technické prostředky požární ochrany - Hasiva - Oxid uhličitý

340 Kč vč. DPH
21543

ČSN EN 27201-1 (389032) - březen 1997

Požární ochrana - Hasiva - Halogenované uhlovodíky - Část 1: Specifikace halonu 1211 a halonu 1301

190 Kč vč. DPH
21718

ČSN EN 27201-2 (389032) - březen 1997

Požární ochrana - Hasiva - Halogenované uhlovodíky - Část 2: Pokyny pro bezpečnou manipulaci a přepravu

190 Kč vč. DPH
85602

ČSN EN 3-10 (389100) - duben 2010

Přenosné hasicí přístroje - Část 10: Ustanovení pro hodnocení shody přenosného hasicího přístroje podle EN 3-7

350 Kč vč. DPH
80404

ČSN EN 3-7 +A1 (389100) - únor 2008 aktuální vydání

Přenosné hasicí přístroje - Část 7: Vlastnosti, požadavky na hasicí schopnost a zkušební metody

440 Kč vč. DPH
78938

ČSN EN 3-8 (389100) - červenec 2007

Přenosné hasicí přístroje - Část 8: Doplňující požadavky k EN 3-7 na konstrukční provedení, pevnost v tlaku a mechanické zkoušky hasicích přístrojů s nejvyšším dovoleným tlakem 30 bar

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.08t


360 Kč vč. DPH
78937

ČSN EN 3-9 (389100) - červenec 2007

Přenosné hasicí přístroje - Část 9: Doplňující požadavky k EN 3-7 na pevnost v tlaku hasicích přístrojů CO₂

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.08t


250 Kč vč. DPH
80435

ČSN EN 1866-1 (389161) - únor 2008

Pojízdné hasicí přístroje - Část 1: Vlastnosti, požadavky na hasicí schopnost a zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.17t


360 Kč vč. DPH
97141

ČSN EN 1866-2 (389161) - duben 2015 aktuální vydání

Pojízdné hasicí přístroje - Část 2: Požadavky na konstrukci, odolnost vůči tlaku a mechanické zkoušky hasicích přístrojů s nejvyšším dovoleným tlakem 30 bar nebo menším, které splňují požadavky EN 1866-1

340 Kč vč. DPH
94447

ČSN EN 1866-3 (389161) - únor 2014 aktuální vydání

Pojízdné hasicí přístroje - Část 3: Požadavky na sestavu, konstrukci a odolnost vůči tlaku hasicích přístrojů CO2, které splňují požadavky EN 1866-1

230 Kč vč. DPH
65564

ČSN ISO 11602-2 (389162) - prosinec 2002

Požární ochrana - Přenosné a pojízdné hasicí přístroje - Část 2: Prohlídka a údržba

340 Kč vč. DPH
51787

ČSN EN 1869 (389170) - duben 1998

Hasicí roušky

190 Kč vč. DPH
91490

ČSN EN 671-1 ed. 2 (389201) - říjen 2012 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Hadicové systémy - Část 1: Hadicové navijáky s tvarově stálou hadicí

350 Kč vč. DPH
91488

ČSN EN 671-2 ed. 2 (389201) - říjen 2012 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Hadicové systémy - Část 2: Hydrantové systémy se zploštitelnou hadicí

350 Kč vč. DPH
84194

ČSN EN 671-3 (389201) - září 2009 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Hadicové systémy - Část 3: Údržba hadicových navijáků s tvarově stálou hadicí a hydrantových systémů se zploštitelnou hadicí

190 Kč vč. DPH
90480

ČSN ISO 6183 (389230) - červen 2012

Hasicí zařízení - Hasicí zařízení na oxid uhličitý pro použití v objektech - Návrh a instalace

K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 4.18t


675 Kč vč. DPH
63872

ČSN EN 12094-7 (389231) - duben 2002

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 7: Požadavky a zkušební metody pro hubice hasicích zařízení CO2

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.05t


295 Kč vč. DPH
507396

ČSN P CEN ISO/TS 21805 (389251) - srpen 2019

Pokyny pro navrhování, výběr a instalaci větracích otvorů k zachování celistvosti konstrukce uzavřených prostor chráněných plynovým hasicím zařízením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
95069

ČSN EN 16327 (389290) - duben 2014

Hašení požáru - Přetlakové proporcionální přiměšovací systémy (PPPS) a vzduchotlakové pěnotvorné systémy (CAFS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč vč. DPH
98014

ČSN P CEN/TS 15989 (389300) - září 2015 aktuální vydání

Požární automobily a věcné prostředky - Grafické symboly pro ovládače, zobrazovací zařízení a pro značení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
89086

ČSN EN 1846-1 (389301) - říjen 2011 aktuální vydání

Požární automobily - Část 1: Terminologie a označení

190 Kč vč. DPH
94440

ČSN EN 1846-2 +A1 (389301) - únor 2014 aktuální vydání

Požární automobily - Část 2: Obecné požadavky - Bezpečnost a provedení

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.19t


570 Kč vč. DPH
95444

ČSN EN 1846-3 (389301) - červen 2014 aktuální vydání

Požární automobily - Část 3: Pevně zabudovaná zařízení - Bezpečnost a provedení

440 Kč vč. DPH
82904

ČSN EN 14466 +A1 (389305) - březen 2009 aktuální vydání

Požární čerpadla - Přenosné motorové stříkačky - Požadavky na bezpečnost a provedení, zkoušky

440 Kč vč. DPH
82906

ČSN EN 1028-1 +A1 (389310) - březen 2009 aktuální vydání

Požární čerpadla - Požární odstředivá čerpadla se zařízením pro zavodnění - Část 1: Třídění - Všeobecné a bezpečnostní požadavky

350 Kč vč. DPH
82103

ČSN EN 1028-2 +A1 (389310) - říjen 2008 aktuální vydání

Požární čerpadla - Požární odstředivá čerpadla se zařízením pro zavodnění - Část 2: Ověřování všeobecných a bezpečnostních požadavků

350 Kč vč. DPH
83426

ČSN EN 14710-1 +A2 (389315) - květen 2009

Požární čerpadla - Požární odstředivá čerpadla bez zařízení pro zavodnění - Část 1: Třídění, všeobecné a bezpečnostní požadavky

350 Kč vč. DPH
83427

ČSN EN 14710-2 +A2 (389315) - květen 2009

Požární čerpadla - Požární odstředivá čerpadla bez zařízení pro zavodnění - Část 2: Ověřování všeobecných a bezpečnostních požadavků

340 Kč vč. DPH
86299

ČSN EN 1777 (389330) - srpen 2010 aktuální vydání

Hydraulické plošiny pro hasičské a záchranné jednotky - Bezpečnostní požadavky a zkoušení

590 Kč vč. DPH
96022

ČSN EN 14043 (389331) - říjen 2014 aktuální vydání

Výšková požární technika - Automobilové žebříky se současnými pohyby - Požadavky na bezpečnost a provedení a zkušební metody

590 Kč vč. DPH
96021

ČSN EN 14044 (389332) - říjen 2014 aktuální vydání

Výšková požární technika - Automobilové žebříky s postupnými pohyby - Požadavky na bezpečnost a provedení a zkušební metody

590 Kč vč. DPH
501085

ČSN EN 13204 (389340) - prosinec 2016 aktuální vydání

Dvojčinné hydraulické vyprošťovací zařízení pro hasičské a záchranné jednotky - Požadavky na bezpečnost a provedení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
82104

ČSN EN 13731 (389350) - říjen 2008 aktuální vydání

Systémy zvedacích vaků pro hasiče a záchrannou službu - Požadavky na bezpečnost a provedení

350 Kč vč. DPH
62605

ČSN 38 9426 (389426) - srpen 2002 aktuální vydání

Požární armatury - Sběrač

125 Kč vč. DPH
66729

ČSN 38 9427 (389427) - duben 2003 aktuální vydání

Požární armatury - Spojky

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.14t


262 Kč vč. DPH
62606

ČSN 38 9441 (389441) - srpen 2002 aktuální vydání

Požární armatury - Hydrantový nástavec

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.08t


262 Kč vč. DPH
98687

ČSN EN 16712-1 (389460) - leden 2016

Přenosné prostředky pro dodávku hasiv požárními čerpadly - Přenosná pěnotvorná zařízení - Část 1: Přiměšovače PN 16

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
98686

ČSN EN 16712-2 (389460) - leden 2016

Přenosné prostředky pro dodávku hasiv požárními čerpadly - Přenosná pěnotvorná zařízení - Část 2: Savičky přiměšovače

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
98685

ČSN EN 16712-3 (389460) - leden 2016

Přenosné prostředky pro dodávku hasiv požárními čerpadly - Přenosná pěnotvorná zařízení - Část 3: Ruční proudnice PN 16 na těžkou a střední pěnu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
505857

ČSN EN 16712-4 (389460) - říjen 2018

Přenosné prostředky pro dodávku hasiv požárními čerpadly - Přenosná pěnotvorná zařízení - Část 4: Generátory lehké pěny PN 16

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
85932

ČSN EN 15182-1 +A1 (389480) - květen 2010 aktuální vydání

Ručně ovládané požární proudnice - Část 1: Všeobecné požadavky

340 Kč vč. DPH
85933

ČSN EN 15182-2 +A1 (389480) - květen 2010 aktuální vydání

Ručně ovládané požární proudnice - Část 2: Kombinované proudnice PN 16

190 Kč vč. DPH
85934

ČSN EN 15182-3 +A1 (389480) - květen 2010 aktuální vydání

Ručně ovládané požární proudnice - Část 3: Plnoproudové a/nebo sprchové proudnice s jedním pevným úhlem výstřiku PN 16

190 Kč vč. DPH
85935

ČSN EN 15182-4 +A1 (389480) - květen 2010 aktuální vydání

Ručně ovládané požární proudnice - Část 4: Vysokotlaké proudnice PN 40

190 Kč vč. DPH
62607

ČSN 38 9481 (389481) - srpen 2002 aktuální vydání

Požární armatury - Rozdělovač

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.08t


262 Kč vč. DPH
84585

ČSN EN 15767-1 (389482) - prosinec 2009

Přenosné prostředky pro dodávku hasiva požárními čerpadly - Přenosné lafetové proudnice - Část 1: Všeobecné požadavky na přenosné lafetové proudnice

230 Kč vč. DPH
84584

ČSN EN 15767-2 (389482) - prosinec 2009

Přenosné prostředky pro dodávku hasiva požárními čerpadly - Přenosné lafetové proudnice - Část 2: Vodní hubice

230 Kč vč. DPH
87403

ČSN EN 15767-3 (389482) - prosinec 2010

Přenosné prostředky pro dodávku hasiva požárními čerpadly - Přenosné lafetové proudnice - Část 3: Pěnotvorná zařízení

230 Kč vč. DPH
505263

ČSN EN 694 (389501) - červenec 2018 aktuální vydání

Požární hadice - Tvarově stálé hadice pro stabilní zařízení

230 Kč vč. DPH
505266

ČSN EN 1947 (389502) - červenec 2018 aktuální vydání

Požární hadice - Tvarově stálé hadice a hadice s koncovkami pro čerpadla a automobily

230 Kč vč. DPH
68060

ČSN EN ISO 14557 (389502) - srpen 2003

Požární hadice - Pryžové a plastové sací hadice a hadice s koncovkami

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.08t


465 Kč vč. DPH
505274

ČSN EN 14540 (389504) - červenec 2018 aktuální vydání

Požární hadice - Izolované zploštitelné hadice pro stabilní zařízení

230 Kč vč. DPH
89803

ČSN EN 15889 (389505) - leden 2012

Požární hadice - Zkušební metody

440 Kč vč. DPH
75297

ČSN EN 14339 (389511) - únor 2006

Podzemní požární hydranty

340 Kč vč. DPH
75296

ČSN EN 14384 (389512) - únor 2006

Nadzemní požární hydranty

340 Kč vč. DPH
68414

ČSN 38 9552 (389552) - prosinec 2003 aktuální vydání

Trhací háky

125 Kč vč. DPH
68415

ČSN 38 9554 (389554) - prosinec 2003 aktuální vydání

Přejezdový můstek

125 Kč vč. DPH
504006

ČSN EN ISO 16852 (389671) - únor 2018 aktuální vydání

Protiexplozní pojistky - Funkční požadavky, zkušební metody a omezení použití

550 Kč vč. DPH
86743

ČSN EN 1147 (389800) - říjen 2010 aktuální vydání

Přenosné žebříky pro hasiče

350 Kč vč. DPH
81727

ČSN EN 1568-1 (389833) - září 2008

Hasiva - Pěnidla - Část 1: Technické podmínky pro pěnidla na střední pěnu k aplikaci na povrch kapalin nemísitelných s vodou

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 6.10t, Z1 5.18t


Norma bude zrušena k 30. listopadu 2019 (zobrazit náhrady).

402 Kč vč. DPH
504872

ČSN EN 1568-1 ed. 2 (389833) - květen 2018 aktuální vydání

Hasiva - Pěnidla - Část 1: Technické podmínky pro pěnidla na střední pěnu k aplikaci na povrch kapalin nemísitelných s vodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
81728

ČSN EN 1568-2 (389833) - září 2008

Hasiva - Pěnidla - Část 2: Technické podmínky pro pěnidla na lehkou pěnu k aplikaci na povrch kapalin nemísitelných s vodou

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 6.10t, Z1 5.18t


Norma bude zrušena k 30. listopadu 2019 (zobrazit náhrady).

392 Kč vč. DPH
504874

ČSN EN 1568-2 ed. 2 (389833) - květen 2018 aktuální vydání

Hasiva - Pěnidla - Část 2: Technické podmínky pro pěnidla na lehkou pěnu k aplikaci na povrch kapalin nemísitelných s vodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
81729

ČSN EN 1568-3 (389833) - září 2008

Hasiva - Pěnidla - Část 3: Technické podmínky pro pěnidla na těžkou pěnu k aplikaci na povrch kapalin nemísitelných s vodou

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 6.10t, Z1 5.18t


Norma bude zrušena k 31. prosinci 2019 (zobrazit náhrady).

492 Kč vč. DPH
505036

ČSN EN 1568-3 ed. 2 (389833) - květen 2018 aktuální vydání

Hasiva - Pěnidla - Část 3: Technické podmínky pro pěnidla na těžkou pěnu k aplikaci na povrch kapalin nemísitelných s vodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
81726

ČSN EN 1568-4 (389833) - září 2008

Hasiva - Pěnidla - Část 4: Technické podmínky pro pěnidla na těžkou pěnu k aplikaci na povrch kapalin mísitelných s vodou

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 6.10t, Z1 5.18t


Norma bude zrušena k 30. listopadu 2019 (zobrazit náhrady).

492 Kč vč. DPH
504876

ČSN EN 1568-4 ed. 2 (389833) - květen 2018 aktuální vydání

Hasiva - Pěnidla - Část 4: Technické podmínky pro pěnidla na těžkou pěnu k aplikaci na povrch kapalin mísitelných s vodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
68633

ČSN 75 2411 (752411) - duben 2004

Zdroje požární vody

230 Kč vč. DPH