ICS 13.220.01 - Ochrana proti ohni obecně

ČSN EN ISO 13943 (730801) - leden 2018 aktuální vydání

Požární bezpečnost - Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN 73 0802 (730802) - květen 2009 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.13t, Z2 7.15t, Z3 2.20t, Z4 10.20t

Doporučujeme zakoupit konsolidované znění, které obsahuje tuto normu se zapracovanými změnami Z1 2.13 až Z4 10.20.

1 304 Kč

ČSN 73 0802 ed. 2 (730802) - říjen 2020

Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

Konsolidované znění, které obsahuje ČSN 73 0802 z května 2009 se zapracovanými změnami Z1 až Z4.

945 Kč

ČSN 73 0845 (730845) - květen 2012 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Sklady

340 Kč