ICS 13.080.30 - Biologické vlastnosti půd

ČSN EN ISO 16712 (757765) - květen 2007

Jakost vod - Stanovení akutní toxicity mořských sedimentů nebo sedimentů estuárií pro obojživelníky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 23611-1 (836430) - leden 2019 aktuální vydání

Kvalita půdy - Odběr vzorků půdních bezobratlých - Část 1: Ruční třídění žížal a jejich extrakce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 23611-2 (836430) - leden 2012

Kvalita půdy - Odběr vzorků půdních bezobratlých - Část 2: Odběr vzorků a extrakce mikroskopických členovců (Collembola a Acarina)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 23611-3 (836430) - duben 2020 nové vydání

Kvalita půdy - Odběr vzorků půdních bezobratlých - Část 3: Odběr vzorků a půdní extrakce enchytraeid

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 23611-4 (836430) - leden 2012

Kvalita půdy - Odběr vzorků půdních bezobratlých - Část 4: Odběr vzorků, extrakce a identifikace půdních hlístic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 23611-5 (836430) - září 2013

Kvalita půdy - Odběr vzorků půdních bezobratlých - Část 5: Odběr a extrakce vzorků půdních makrobezobratlých

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 23611-6 (836430) - leden 2014

Kvalita půdy - Odběr vzorků půdních bezobratlých - Část 6: Návod pro návrh programů vzorkování s půdními bezobratlými

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 16072 (836440) - prosinec 2011

Kvalita půdy - Laboratorní metody pro stanovení mikrobiální půdní respirace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 14240-1 (836441) - prosinec 2011

Kvalita půdy - Stanovení půdní mikrobiální biomasy - Část 1: Metoda substrátem indukované respirace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 14240-2 (836441) - prosinec 2011

Kvalita půdy - Stanovení půdní mikrobiální biomasy - Část 2: Fumigační extrakční metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 14238 (836442) - červen 2014

Kvalita půdy - Biologické metody - Stanovení mineralizace dusíku a nitrifikace v půdách a vlivu chemických látek na tyto procesy

230 Kč

ČSN ISO 15685 (836443) - srpen 2014

Kvalita půdy - Stanovení potenciální nitrifikace a inhibice nitrifikace - Rychlá zkouška pomocí oxidace amonných iontů

230 Kč

ČSN EN ISO 29200 (836444) - listopad 2020

Kvalita půdy - Hodnocení genotoxických účinků na vyšší rostliny - Zkouška s mikrojádry Vicia faba

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 22030 (836445) - prosinec 2011

Kvalita půdy - Biologické metody - Chronická toxicita pro vyšší rostliny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 11269-1 (836446) - srpen 2013

Kvalita půdy - Stanovení účinků znečišťujících látek na půdní flóru - Část 1: Metoda měření inhibice růstu kořene

230 Kč

ČSN EN ISO 11269-2 (836446) - listopad 2013

Kvalita půdy - Stanovení účinků znečišťujících látek na půdní flóru - Část 2: Účinky znečištěných půd na vzcházení a růst vyšších rostlin

340 Kč

ČSN EN ISO 21285 (836449) - listopad 2020

Kvalita půdy - Inhibice reprodukce půdního roztoče (Hypoaspis aculeifer) půdními kontaminanty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 16387 (836450) - červenec 2014

Kvalita půdy - Vliv znečišťujících látek na Enchytraeidae (Enchytraeus sp.) - Stanovení vlivu na reprodukci

340 Kč

ČSN EN ISO 11267 (836451) - září 2014

Kvalita půdy - Inhibice reprodukce chvostoskoků (Folsomia candida) látkami znečišťujícími půdu

340 Kč

ČSN EN ISO 20963 (836452) - prosinec 2011

Kvalita půdy - Účinky znečištění na larvy hmyzu (Oxythyrea funesta) - Stanovení akutní toxicity

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15952 (836453) - únor 2019 aktuální vydání

Kvalita půdy - Vlivy znečišťujících látek na juvenilní hlemýždě (Helicidae) - Stanovení vlivů půdní kontaminace na růst

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 11268-1 (836456) - duben 2014

Kvalita půdy - Účinky znečišťujících látek na žížaly - Část 1: Stanovení akutní toxicity pro Eisenia fetida/Eisenia andrei

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.16t

405 Kč

ČSN EN ISO 11268-2 (836456) - srpen 2014

Kvalita půdy - Účinky znečišťujících látek na žížaly - Část 2: Stanovení účinků na reprodukci Eisenia fetida/Eisenia andrei

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.16t

405 Kč

ČSN EN ISO 11268-3 (836456) - březen 2016

Kvalita půdy - Účinky znečišťujících látek na žížaly - Část 3: Návod pro stanovení účinků za podmínek v terénu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17512-1 (836457) - listopad 2020

Kvalita půdy - Zkouška unikání pro stanovení kvality půd a účinků chemikálií na chování - Část 1: Zkouška se žížalami (Eisenia fetida a Eisenia andrei)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 17512-2 (836457) - listopad 2020

Kvalita půdy - Zkouška unikání pro stanovení kvality půd a účinků chemikálií na chování - Část 2: Zkouška s chvostoskoky (Folsomia candida)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 23753-1 (836490) - září 2019 aktuální vydání

Kvalita půdy - Stanovení aktivity dehydrogenázy v půdě - Část 1: Metoda používající trifenyltetrazolium chlorid (TTC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 23753-2 (836490) - září 2019 aktuální vydání

Kvalita půdy - Stanovení aktivity dehydrogenázy v půdě - Část 2: Metoda používající jodtetrazolium chlorid (INT)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16198 (836501) - červenec 2015

Kvalita půdy - Zkouška s rostlinami pro hodnocení environmentální biopřístupnosti stopových prvků pro rostliny

440 Kč

ČSN EN ISO 15473 (836502) - listopad 2020

Kvalita půdy - Návod pro laboratorní zkoušení biologického rozkladu organických chemikálií v půdě za anaerobních podmínek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17601 (836503) - srpen 2018

Kvalita půdy - Odhad výskytu vybraných mikrobiálních sekvencí genů s použitím kvantitativní PCR z DNA přímo extrahované z půdy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 18187 (836504) - srpen 2018

Kvalita půdy - Kontaktní zkouška pro pevné vzorky s použitím aktivity dehydrogenázy Arthrobacter globiformis

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 14239 (836505) - listopad 2020

Kvalita půdy - Laboratorní inkubační systémy pro měření mineralizace organických chemikálií v půdě za aerobních podmínek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 21286 (836506) - listopad 2020

Kvalita půdy - Identifikace ekotoxikologických zkušebních druhů metodou DNA barcoding

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 11266 (836507) - listopad 2020

Kvalita půdy - Návod pro laboratorní zkoušení biologického rozkladu organických chemikálií v půdě za aerobních podmínek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 20130 (836508) - listopad 2020

Kvalita půdy - Měření aktivity enzymů v půdních vzorcích s použitím kolorimetrických substrátů v mikrodestičkách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 21479 (836509) - listopad 2020

Kvalita půdy - Stanovení účinků znečišťujících látek na půdní flóru - Složení mastných kyselin v listech rostlin pro hodnocení kvality půdy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 17155 (836510) - listopad 2020

Kvalita půdy - Stanovení abundance a aktivity půdní mikroflóry s použitím respiračních křivek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 18311 (836512) - srpen 2018

Kvalita půdy - Metoda zkoušení účinků půdních kontaminantů na aktivitu krmení půdních organismů - Zkouška s proužky návnady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 29843-1 (836702) - srpen 2015

Kvalita půdy - Stanovení diverzity půdního mikrobiálního společenstva - Část 1: Metoda s použitím analýzy fosfolipidových mastných kyselin (PLFA) a fosfolipidových ether-lipidů (PLEL)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 29843-2 (836702) - srpen 2015

Kvalita půdy - Stanovení diverzity půdního mikrobiálního společenstva - Část 2: Metoda s použitím analýzy fosfolipidových mastných kyselin (PLFA) a jednoduché extrakce PLFA

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11063 (836707) - září 2013

Kvalita půdy - Metoda přímé extrakce DNA z půdních vzorků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN/TS 16201 (836807) - srpen 2015

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení životaschopných semen rostlin a propagulí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 16202 (836808) - srpen 2015

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení příměsí a kamenů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč