Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ICS 13.080.05 - Zkoušení půdy obecně.

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
504775

ČSN EN ISO 14688-1 (721003) - duben 2018 aktuální vydání

Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování zemin - Část 1: Pojmenování a popis

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
504776

ČSN EN ISO 14688-2 (721003) - duben 2018 aktuální vydání

Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování zemin - Část 2: Zásady pro zatřiďování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
73276

ČSN EN ISO 22476-2 (721004) - červen 2005 aktuální vydání

Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 2: Dynamická penetrační zkouška

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.12t


475 Kč vč. DPH
73277

ČSN EN ISO 22476-3 (721004) - červen 2005 aktuální vydání

Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 3: Standardní penetrační zkouška

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.12t


355 Kč vč. DPH
88299

ČSN ISO 11464 (836160) - červen 2011 aktuální vydání

Kvalita půdy - Úprava vzorků pro fyzikálně-chemické rozbory

230 Kč vč. DPH
85464

ČSN P CEN ISO/TS 21268-1 (836230) - květen 2010

Kvalita půdy - Postupy vyluhování pro následné chemické a ekotoxikologické zkoušení půd a půdních materiálů - Část 1: Vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 2 l/kg

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
85466

ČSN P CEN ISO/TS 21268-2 (836230) - květen 2010

Kvalita půdy - Postupy vyluhování pro následné chemické a ekotoxikologické zkoušení půd a půdních materiálů - Část 2: Vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 10 l/kg

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
85465

ČSN P CEN ISO/TS 21268-3 (836230) - květen 2010

Kvalita půdy - Postupy vyluhování pro následné chemické a ekotoxikologické zkoušení půd a půdních materiálů - Část 3: Perkolační zkouška s cirkulací kapaliny zdola nahoru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
85468

ČSN P CEN ISO/TS 21268-4 (836230) - květen 2010

Kvalita půd - Postupy vyluhování pro následné chemické a ekotoxikologické zkoušení půd a půdních materiálů - Část 4: Vliv hodnoty pH na vyluhování s počátečním přídavkem kyseliny/zásady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
92226

ČSN EN ISO 12782-1 (836231) - únor 2013

Kvalita půdy - Parametry pro geochemické modelování vyluhování a speciace složek v půdách a materiálech - Část 1: Extrakce amorfních oxidů a hydroxidů železa kyselinou askorbovou

230 Kč vč. DPH
92225

ČSN EN ISO 12782-2 (836231) - únor 2013

Kvalita půdy - Parametry pro geochemické modelování vyluhování a speciace složek v půdách a materiálech - Část 2: Extrakce krystalických oxidů a hydroxidů železa dithioničitanem

230 Kč vč. DPH
92224

ČSN EN ISO 12782-3 (836231) - únor 2013

Kvalita půdy - Parametry pro geochemické modelování vyluhování a speciace složek v půdách a materiálech - Část 3: Extrakce oxidů a hydroxidů hliníku oxalátem amonným a kyselinou šťavelovou

230 Kč vč. DPH
92223

ČSN EN ISO 12782-4 (836231) - únor 2013

Kvalita půdy - Parametry pro geochemické modelování vyluhování a speciace složek v půdách a materiálech - Část 4: Extrakce huminových látek z pevných vzorků

340 Kč vč. DPH
92222

ČSN EN ISO 12782-5 (836231) - únor 2013

Kvalita půdy - Parametry pro geochemické modelování vyluhování a speciace složek v půdách a materiálech - Část 5: Extrakce huminových látek z vodných vzorků

340 Kč vč. DPH
97431

ČSN EN ISO 18772 (836232) - květen 2015 aktuální vydání

Kvalita půdy - Návod pro vyluhování pro následné chemické a ekotoxikologické zkoušení půd a půdních materiálů

350 Kč vč. DPH
505982

ČSN EN ISO 23611-1 (836430) - leden 2019 aktuální vydání

Kvalita půdy - Odběr vzorků půdních bezobratlých - Část 1: Ruční třídění žížal a jejich extrakce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
93475

ČSN EN ISO 23611-5 (836430) - září 2013

Kvalita půdy - Odběr vzorků půdních bezobratlých - Část 5: Odběr a extrakce vzorků půdních makrobezobratlých

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
93970

ČSN EN ISO 10930 (836632) - říjen 2013

Kvalita půdy - Měření stability půdních agregátů vystavených působení vody

230 Kč vč. DPH
89945

ČSN EN ISO 22892 (836701) - leden 2012

Kvalita půdy - Pokyny pro identifikaci cílových sloučenin plynovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií

340 Kč vč. DPH
92217

ČSN EN 16179 (838115) - únor 2013

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Návod pro úpravu vzorků

440 Kč vč. DPH