ICS 13.080.01 - Kvalita půdy a pedologie obecně

ČSN EN ISO 18589-2 (404015) - květen 2018

Měření radioaktivity v životním prostředí - Půda - Část 2: Návod pro výběr strategie vzorkování, odběr vzorků a jejich prvotní zpracování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 18589-3 (404015) - květen 2018

Měření radioaktivity v životním prostředí - Půda - Část 3: Metoda stanovení radionuklidů emitujících záření gama gamaspektrometrií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 16133 (836130) - červenec 2019 nové vydání

Kvalita půdy - Návod pro zřízení a udržování programů monitoringu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 28258 (836131) - duben 2014

Kvalita půdy - Digitální výměna údajů týkajících se půdy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 25177 (836140) - červen 2012 aktuální vydání

Kvalita půdy - Popis půdy v terénu

350 Kč

ČSN EN ISO 11074 (836150) - únor 2016

Kvalita půdy - Slovník

945 Kč

ČSN EN ISO 17402 (836500) - červen 2012 aktuální vydání

Kvalita půdy - Požadavky a návod pro výběr a použití metod k hodnocení biopřístupnosti kontaminantů v půdě a v půdních materiálech

440 Kč