ICS 13.060.60 - Zkoušení fyzikálních vlastností vody

ČSN EN 1622 (757330) - duben 2007 aktuální vydání

Jakost vod - Stanovení prahového čísla pachu (TON) a prahového čísla chuti (TFN)

340 Kč

ČSN 75 7340 (757340) - prosinec 2019

Kvalita vod - Metody orientační senzorické analýzy

230 Kč

ČSN EN ISO 7027-1 (757343) - leden 2017

Kvalita vod - Stanovení zákalu - Část 1: Kvantitativní metody

230 Kč

ČSN EN ISO 7027-2 (757343) - září 2019

Kvalita vod - Stanovení zákalu - Část 2: Semikvantitativní metody pro hodnocení průhlednosti vod

230 Kč

ČSN 75 7350 (757350) - duben 2008

Jakost vod - Stanovení ztráty žíháním nerozpuštěných látek

190 Kč

ČSN EN ISO 7887 (757364) - červenec 2012 aktuální vydání

Kvalita vod - Stanovení barvy

230 Kč

TNI 75 7364 (757364) - leden 2014

Kvalita vod - Stanovení barvy pitné vody

230 Kč

ČSN EN ISO 23631 (757584) - listopad 2006

Jakost vod - Stanovení dalaponu, kyseliny trichloroctové a vybraných halogenoctových kyselin - Metoda plynové chromatografie (detekce GC-ECD a/nebo GC-MS) po extrakci kapalina-kapalina a po derivatizaci

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.07t

360 Kč

ČSN EN ISO 11704 (757608) - srpen 2019 aktuální vydání

Kvalita vod - Měření celkové objemové aktivity alfa a celkové objemové aktivity beta - Kapalinová scintilační měřicí metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 10704 (757609) - říjen 2019 aktuální vydání

Kvalita vod - Měření celkové objemové aktivity alfa a celkové objemové aktivity beta - Metoda přímé depozice tenké vrstvy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN 75 7610 (757610) - duben 2008

Jakost vod - Stanovení celkové objemové aktivity alfa srážecí metodou

125 Kč

ČSN 75 7612 (757612) - leden 2020 aktuální vydání

Kvalita vod - Stanovení celkové objemové aktivity beta

190 Kč

ČSN 75 7613 (757613) - září 2014

Kvalita vod - Rychlá metoda stanovení celkové objemové aktivity beta

125 Kč

ČSN 75 7615 (757615) - únor 2017

Kvalita vod - Rychlá metoda stanovení celkové objemové aktivity alfa

125 Kč

ČSN EN ISO 9697 (757616) - prosinec 2019 aktuální vydání

Kvalita vod - Měření celkové objemové aktivity beta - Metoda tlusté vrstvy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 9696 (757617) - červen 2018

Kvalita vod - Měření celkové objemové aktivity alfa - Metoda tlusté vrstvy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13164-1 (757618) - srpen 2020

Kvalita vod - Radon-222 - Část 1: Obecné zásady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 13164-2 (757618) - srpen 2020

Kvalita vod - Radon-222 - Část 2: Metoda spektrometrie záření gama

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13164-3 (757618) - srpen 2020

Kvalita vod - Radon-222 - Část 3: Emanometrická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 13164-4 (757618) - srpen 2020

Kvalita vod - Radon-222 - Část 4: Dvoufázová kapalinová scintilační metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13165-1 (757619) - srpen 2020

Kvalita vod - Radium-226 - Část 1: Kapalinová scintilační metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13165-2 (757619) - srpen 2020

Kvalita vod - Radium-226 - Část 2: Emanometrická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13165-3 (757619) - srpen 2020

Kvalita vod - Radium-226 - Část 3: Zkušební metoda používající spolusrážení a spektrometrii záření gama

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22908 (757621) - srpen 2020

Kvalita vod - Radium 226 a radium 228 - Kapalinová scintilační měřicí metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN 75 7627 (757627) - říjen 2015

Kvalita vod - Stanovení olova 210

190 Kč

ČSN EN ISO 10703 (757630) - září 2008

Jakost vod - Stanovení objemové aktivity radionuklidů - Metoda spektrometrie záření gama s vysokým rozlišením

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.16t

405 Kč

ČSN EN ISO 9698 (757635) - prosinec 2019 aktuální vydání

Kvalita vod - Tritium - Kapalinová scintilační měřicí metoda

340 Kč

ČSN EN ISO 13162 (757636) - únor 2016

Kvalita vod - Stanovení aktivity uhlíku 14 - Kapalinová scintilační měřicí metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 13160 (757637) - duben 2016

Kvalita vod - Stroncium 90 a stroncium 89 - Kapalinová scintilační metoda nebo metoda proporcionálního počítání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 13161 (757638) - duben 2016

Kvalita vod - Měření objemové aktivity polonia 210 ve vodě spektrometrií záření alfa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13163 (757639) - prosinec 2019

Kvalita vod - Olovo 210 - Kapalinová scintilační měřicí metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22125-1 (757640) - červen 2020

Kvalita vod - Technecium 99 - Část 1: Kapalinová scintilační měřicí metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 22125-2 (757640) - červen 2020

Kvalita vod - Technecium 99 - Část 2: Metoda hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ISO 21338 (757735) - březen 2013

Kvalita vod - Kinetické stanovení inhibičních účinků sedimentů, dalších pevných látek a zbarvených vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri (kinetická zkouška s luminiscenčními bakteriemi)

340 Kč