ICS 13.040.35 - Čisté prostory a příslušné řízené prostředí

ČSN EN ISO 14644-1 (125301) - květen 2019 aktuální vydání

Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 1: Klasifikace čistoty vzduchu podle koncentrace částic

350 Kč

ČSN EN ISO 14644-10 (125301) - červenec 2013

Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 10: Klasifikace čistoty povrchů podle koncentrace chemických látek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 14644-13 (125301) - říjen 2018

Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 13: Čištění povrchů pro dosažení definovaných úrovní čistoty povrchů klasifikovaných podle koncentrace částic a chemických látek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 14644-14 (125301) - duben 2017

Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Část 14: Posuzování vhodnosti použití zařízení podle koncentrace částic ve vzduchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 14644-15 (125301) - červen 2018

Čisté prostředí a příslušné řízené prostředí - Část 15: Posuzování vhodnosti použití zařízení a materiálů podle chemické koncentrace ve vzduchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 14644-16 (125301) - leden 2020

Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 16: Energetická účinnost čistých prostor a zařízení pracujících s čistým vzduchem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 14644-2 (125301) - červen 2016 aktuální vydání

Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Část 2: Sledování pro zjištění vlastností čistého prostoru týkajících se čistoty vzduchu podle koncentrace částic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 14644-3 (125301) - duben 2020 nové vydání

Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 3: Zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 14644-4 (125301) - prosinec 2001

Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Část 4: Návrh, konstrukce a uvádění do provozu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 14644-5 (125301) - únor 2005

Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Část 5: Provozování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 14644-6 (125301) - únor 2008

Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 6: Slovník

440 Kč

ČSN EN ISO 14644-7 (125301) - květen 2005

Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Část 7: Oddělovací zařízení (boxy s čistým vzduchem, rukávcové boxy, izolátory a zařízení pro miniprostředí)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 14644-8 (125301) - červenec 2013 aktuální vydání

Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 8: Klasifikace čistoty vzduchu podle koncentrace chemických látek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 14644-9 (125301) - únor 2013

Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Část 9: Třídění čistoty povrchu podle koncentrace částic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 14698-1 (125370) - duben 2004

Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Regulace biologického znečištění - Část 1: Hlavní principy a metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 14698-2 (125370) - červen 2004

Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Regulace biologického znečištění - Část 2: Vyhodnocení a výklad údajů o biologickém znečištění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč