Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ICS 13.040.01 - Kvalita ovzduší obecně

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
87011

ČSN EN 15859 (834782) - říjen 2010

Kvalita ovzduší - Certifikace automatizovaných měřicích systémů za odlučovači prachu stacionárních zdrojů - Měřítka výkonu a postupy zkoušení

350 Kč vč. DPH
21003

ČSN ISO 8756 (835010) - březen 1997

Kvalita ovzduší - Používání údajů o teplotě, tlaku a vlhkosti

125 Kč vč. DPH
77904

ČSN EN ISO 9169 (835020) - duben 2007

Kvalita ovzduší - Definice a určení charakteristik automatizovaného měřicího systému

440 Kč vč. DPH
80380

ČSN EN ISO 20988 (835025) - únor 2008

Kvalita ovzduší - Pokyny pro určení nejistoty měření

570 Kč vč. DPH
88365

ČSN EN ISO 11771 (835040) - červen 2011

Kvalita ovzduší - Stanovení časově průměrovaného hmotnostního toku emitovaných látek a emisních faktorů - Obecný přístup

340 Kč vč. DPH
67037

ČSN EN ISO 14956 (835550) - květen 2003

Kvalita ovzduší - Posouzení vhodnosti měřicí metody porovnáním s požadovanou nejistotou měření

440 Kč vč. DPH
89481

ČSN EN 15980 (835635) - listopad 2011

Kvalita ovzduší - Stanovení depozice benzo[a]anthracenu, benzo[b]fluoranthenu, benzo[j]fluoranthenu, benzo[k]fluoranthenu, benzo[a]pyrenu, dibenzo[a,h]anthracenu a indeno[1,2,3-cd]pyrenu

440 Kč vč. DPH
69175

ČSN EN ISO 16017-2 (835741) - prosinec 2003

Vnitřní, venkovní a pracovní ovzduší - Odběr vzorku těkavých organických sloučenin sorpčními trubicemi, tepelná desorpce a analýza kapilární plynovou chromatografií - Část 2: Difúzní vzorkování

440 Kč vč. DPH