ICS 13.030.99 - Ostatní normy týkající se odpadů

ČSN CLC/TS 50625-3-1 (369082) - únor 2016

Požadavky na sběr, logistiku a zpracování odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) - Část 3-1: Specifikace k odstraňování znečištění - Obecně

340 Kč

ČSN CLC/TS 50625-3-2 (369082) - září 2016

Požadavky na sběr, logistiku a zpracování odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) - Část 3-2: Technická specifikace k odstraňování znečištění - Světelné zdroje

230 Kč

ČSN CLC/TS 50625-3-3 (369082) - červen 2018

Požadavky na sběr, logistiku a zpracování OEEZ - Část 3-3: Specifikace k odstraňování znečištění - OEEZ obsahující obrazovky (CRT) a ploché displeje

350 Kč

ČSN CLC/TS 50625-3-4 (369082) - červen 2018

Požadavky na sběr, logistiku a zpracování OEEZ - Část 3-4: Specifikace k odstraňování znečištění - zařízení pro teplotní výměnu

550 Kč

ČSN CLC/TS 50625-3-5 (369082) - srpen 2018

Požadavky na sběr, logistiku a zpracování OEEZ - Část 3-5: Technická specifikace k odstranění znečištění - fotovoltaické panely

230 Kč

ČSN CLC/TS 50625-4 (369082) - červen 2018

Požadavky na sběr, logistiku a zpracování OEEZ - Část 4: Specifikace ke sběru a logistice OEEZ

230 Kč

ČSN CLC/TS 50625-5 (369082) - srpen 2018

Požadavky na sběr, logistiku a zpracování OEEZ - Část 5: Specifikace pro finální zpracování frakcí OEEZ - měď a ušlechtilé kovy

340 Kč

ČSN EN 50625-1 (369082) - prosinec 2014

Sběr, logistika a požadavky na zpracování OEEZ - Část 1: Obecné požadavky na zpracování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.18t

370 Kč

ČSN EN 50625-2-1 (369082) - září 2015

Požadavky na sběr, logistiku a zpracování odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) - Část 2-1: Požadavky na zpracování světelných zdrojů

340 Kč

ČSN EN 50625-2-2 (369082) - únor 2016

Požadavky na sběr, logistiku a zpracování odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) - Část 2-2: Požadavky na zpracování OEEZ, obsahujících obrazovky (CRT) a ploché displeje

230 Kč

ČSN EN 50625-2-3 (369082) - duben 2018

Sběr, logistika a požadavky na zpracování OEEZ - Část 2-3: Požadavky na zpracování zařízení pro teplotní výměnu a ostatní OEEZ obsahující VFC a/nebo VHC

350 Kč

ČSN EN 50625-2-4 (369082) - květen 2018

Sběr, logistika a požadavky na zpracování OEEZ - Část 2-4: Požadavky na zpracování fotovoltaických panelů

230 Kč

TNI CLC/TR 50625-6 (369082) - leden 2019

Požadavky na sběr, logistiku a zpracování OEEZ - Část 6: Zpráva o souladu mezi Směrnicí 2012/19/EU a souborem norem EN 50625 a normou EN 50614

230 Kč

ČSN EN 14995 (640781) - červenec 2007

Plasty - Hodnocení kompostability - Zkušební plán a specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13427 (770145) - únor 2005 aktuální vydání

Obaly - Požadavky na používání evropských norem pro obaly a odpady z obalů

230 Kč

ČSN EN 13431 (770149) - březen 2005 aktuální vydání

Obaly - Požadavky na obaly využitelné jako zdroj energie, včetně specifikace minimální výhřevnosti

230 Kč

ČSN EN 13432 (770153) - září 2001

Obaly - Požadavky na obaly využitelné ke kompostování a biodegradaci - Zkušební schéma a kritéria hodnocení pro konečné přijetí obalu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.05t

360 Kč

ČSN CR 13686 (770154) - únor 2002

Obaly - Optimalizace energetického využití odpadů z obalů

340 Kč

ČSN EN 14045 (770316) - listopad 2003

Obaly - Hodnocení rozpadu obalových materiálů pomocí prakticky zaměřených zkoušek při definovaných podmínkách kompostování

230 Kč

ČSN EN 14046 (770317) - listopad 2003

Obaly - Hodnocení úplné aerobní biodegradace obalových materiálů při řízených podmínkách kompostování - Metoda analytického stanovení uvolněného oxidu uhličitého

340 Kč

ČSN EN 16192 (838012) - červen 2012

Charakterizace odpadů - Analýza výluhů

350 Kč