Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ICS 13.030.40 - Objekty a zařízení pro likvidaci a nakládání s odpadem

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
93210

ČSN EN 840-1 (269381) - červenec 2013 aktuální vydání

Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 1: Kontejnery se dvěma koly a objemem do 400 l pro vyklápěcí zařízení s hřebenovou lištou - Rozměry a provedení

230 Kč vč. DPH
93209

ČSN EN 840-2 (269381) - červenec 2013 aktuální vydání

Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 2: Kontejnery se čtyřmi koly a objemem do 1 300 l s plochým víkem (plochými víky) pro vyklápěcí zařízení se závěsy pro čepy a/nebo s hřebenovou lištou - Rozměry a provedení

230 Kč vč. DPH
93190

ČSN EN 840-3 (269381) - červenec 2013 aktuální vydání

Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 3: Kontejnery se čtyřmi koly a objemem do 1 300 l s klenutým víkem (klenutými víky) pro vyklápěcí zařízení se závěsy pro čepy a/nebo s hřebenovou lištou - Rozměry a provedení

230 Kč vč. DPH
93189

ČSN EN 840-4 (269381) - červenec 2013 aktuální vydání

Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 4: Kontejnery se čtyřmi koly a objemem do 1 700 l s plochým víkem (plochými víky) pro široké vyklápěcí zařízení se závěsy pro čepy nebo BG vyklápěcí zařízení a/nebo široké vyklápěcí zařízení s hřebenovou lištou - Rozměry a provedení

230 Kč vč. DPH
93188

ČSN EN 840-5 (269381) - červenec 2013 aktuální vydání

Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 5: Požadavky na provedení a zkušební metody

340 Kč vč. DPH
93187

ČSN EN 840-6 (269381) - červenec 2013 aktuální vydání

Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 6: Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví

190 Kč vč. DPH
502510

ČSN EN 12574-1 (269382) - srpen 2017 aktuální vydání

Stacionární kontejnery na odpad - Část 1: Kontejnery s objemem do 10 000 l s plochým nebo klenutým víkem (víky), pro vyklápěcí zařízení s čepovými, dvoučepovými nebo s kapsovými závěsy - Rozměry a provedení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
502511

ČSN EN 12574-2 (269382) - srpen 2017 aktuální vydání

Stacionární kontejnery na odpad - Část 2: Požadavky na provedení a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
502509

ČSN EN 12574-3 (269382) - srpen 2017 aktuální vydání

Stacionární kontejnery na odpad - Část 3: Bezpečnostní a zdravotní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
82339

ČSN EN 13071-1 (269383) - listopad 2008

Stacionární kontejnery na odpad do 5 000 l, zdvihané za vrch a vyprazdňováné spodem - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.10t


250 Kč vč. DPH
97570

ČSN EN 13071-2 +A1 (269383) - červen 2015 aktuální vydání

Stacionární kontejnery na odpad do 5 000 l, zdvihané za vrch a vyprazdňované spodem - Část 2: Další požadavky pro systémy zcela nebo částečně zapuštěné do země

190 Kč vč. DPH
90462

ČSN EN 13071-3 (269383) - duben 2012

Stacionární kontejnery na odpad do 5 000 l, zdvihané shora a vyprázdňované spodem - Část 3: Doporučená zdvihací spojení

190 Kč vč. DPH
78119

ČSN EN 15132 (269384) - duben 2007

Přístřešky pro pojízdné kontejnery na odpad s objemem do 1 700 l - Požadavky na provedení a metody zkoušení

190 Kč vč. DPH
80373

ČSN EN 15144 (277402) - únor 2008

Zařízení pro zimní údržbu - Terminologie - Termíny pro zimní údržbu

340 Kč vč. DPH
85153

ČSN EN 15597-1 (278330) - březen 2010

Zařízení pro zimní údržbu - Posypové stroje - Část 1: Všeobecné požadavky a údaje pro posypové stroje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
85436

ČSN P CEN/TS 15366 (278331) - duben 2010

Zařízení pro zimní práce a údržbu komunikací - Pevná pojiva k použití na komunikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
88213

ČSN EN 15518-1 (278332) - červen 2011

Zařízení pro zimní údržbu - Silniční meteorologický systém - Část 1: Celkové definice a součásti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
88214

ČSN EN 15518-2 (278332) - červen 2011

Zařízení pro zimní údržbu - Silniční meteorologický systém - Část 2: Silniční meteorologie - Doporučená pozorování a předpověď

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
88216

ČSN EN 15518-3 (278332) - červen 2011

Zařízení pro zimní údržbu - Silniční meteorologický systém - Část 3: Požadavky na měřicí hodnoty stacionárních zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
99421

ČSN P CEN/TS 16811-3 (278333) - květen 2016

Zařízení pro zimní údržbu - Rozmrazovací činidla - Část 3: Jiná tuhá a kapalná rozmrazovací činidla - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
501167

ČSN EN 16811-1 (278334) - únor 2017

Zařízení a produkty pro zimní údržbu - Rozmrazovací činidla - Část 1: Chlorid sodný - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
501168

ČSN EN 16811-2 (278334) - únor 2017

Zařízení a produkty pro zimní údržbu - Rozmrazovací činidla - Část 2: Chlorid vápenatý a chlorid hořečnatý - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
93627

ČSN EN 16252 (278401) - srpen 2013

Stroje pro zhutňování odpadového materiálu nebo recyklovatelných částí - Horizontální paketovací lisy - Bezpečnostní požadavky

350 Kč vč. DPH
97014

ČSN EN 16500 (278402) - duben 2015

Stroje pro zhutňování odpadového materiálu nebo recyklovatelných částí - Vertikální paketovací lisy - Bezpečnostní požadavky

440 Kč vč. DPH
98881

ČSN CLC/TS 50574-2 (369082) - leden 2016

Požadavky na sběr, logistiku a zpracování zařízení s ukončenou životností, pocházející z domácností, která obsahují těkavé fluoruhlovodíky nebo těkavé uhlovodíky - Část 2: Požadavky na odstraňování znečištění

340 Kč vč. DPH
92520

ČSN EN 50574 (369082) - březen 2013

Požadavky na sběr, logistiku a zpracování zařízení s ukončenou životností, pocházející z domácností, která obsahují těkavé fluoruhlovodíky nebo těkavé uhlovodíky

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.15t, Z1 4.18t


Norma bude zrušena k 29. květnu 2020 (zobrazit náhrady).

402 Kč vč. DPH
68338

ČSN EN 13593 (770220) - září 2003

Balení - Papírové pytle pro shromažďování odpadu z domácností - Typy, požadavky a zkušební metody

190 Kč vč. DPH
502712

ČSN EN 13592 (770222) - září 2017 aktuální vydání

Plastové pytle pro sběr domácího odpadu - Typy, požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
67131

ČSN EN 13656 (838014) - červen 2003

Charakterizace odpadů - Mikrovlnný rozklad směsí kyselin fluorovodíkové (HF), dusičné (HNO₃) a chlorovodíkové (HCl) k následnému stanovení prvků

340 Kč vč. DPH
67130

ČSN EN 13657 (838015) - červen 2003

Charakterizace odpadů - Rozklad k následnému stanovení prvků rozpustných v lučavce královské

340 Kč vč. DPH
501900

ČSN EN 14582 (838023) - březen 2017 aktuální vydání

Charakterizace odpadů - Obsah halogenů a síry - Spalování v kyslíku v uzavřených systémech a metody stanovení

350 Kč vč. DPH
79397

ČSN EN 15169 (838026) - září 2007

Charakterizace odpadů - Stanovení ztráty žíháním v odpadech, kalech a sedimentech

230 Kč vč. DPH
505127

ČSN 83 8032 (838032) - červenec 2018 aktuální vydání

Skládkování odpadů - Těsnění skládek

230 Kč vč. DPH
505128

ČSN 83 8036 (838036) - červenec 2018 aktuální vydání

Skládkování odpadů - Monitorování skládek

125 Kč vč. DPH