1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ICS 13.030.40 - Objekty a zařízení pro likvidaci a nakládání s odpadem

ČSN EN 840-1 (269381) - říjen 2020 aktuální vydání

Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 1: Kontejnery se dvěma koly a objemem do 400 I pro vyklápěcí zařízení s hřebenovou lištou - Rozměry a provedení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

360 Kč

ČSN EN 840-2 (269381) - říjen 2020 aktuální vydání

Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 2: Kontejnery se čtyřmi koly a objemem do 1 300 I s plochým víkem (plochými víky) pro vyklápěcí zařízení se závěsy pro čepy a/nebo s hřebenovou lištou - Rozměry a provedení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 840-3 (269381) - říjen 2020 aktuální vydání

Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 3: Kontejnery se čtyřmi koly a objemem do 1 300 I s klenutým víkem (klenutými víky) pro vyklápěcí zařízení se závěsy pro čepy a/nebo s hřebenovou lištou - Rozměry a provedení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 840-4 (269381) - říjen 2020 aktuální vydání

Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 4: Kontejnery se čtyřmi koly a objemem do 1 700 l s plochým víkem (plochými víky) pro široké vyklápěcí zařízení se závěsy pro čepy nebo BG vyklápěcí zařízení a/nebo široké vyklápěcí zařízení s hřebenovou lištou - Rozměry a provedení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 840-5 (269381) - říjen 2020 aktuální vydání

Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 5: Požadavky na provedení a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 840-6 (269381) - říjen 2020 aktuální vydání

Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 6: Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12574-1 (269382) - srpen 2017 aktuální vydání

Stacionární kontejnery na odpad - Část 1: Kontejnery s objemem do 10 000 l s plochým nebo klenutým víkem (víky), pro vyklápěcí zařízení s čepovými, dvoučepovými nebo s kapsovými závěsy - Rozměry a provedení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12574-2 (269382) - srpen 2017 aktuální vydání

Stacionární kontejnery na odpad - Část 2: Požadavky na provedení a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12574-3 (269382) - srpen 2017 aktuální vydání

Stacionární kontejnery na odpad - Část 3: Bezpečnostní a zdravotní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13071-1 (269383) - leden 2020 aktuální vydání

Stacionární kontejnery na odpad do 5 000 l, zdvihané za vrch a vyprazdňované spodem - Část 1: Všeobecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13071-2 (269383) - leden 2020 aktuální vydání

Stacionární kontejnery na odpad do 5 000 l, zdvihané za vrch a vyprazdňované spodem - Část 2: Další požadavky pro systémy zcela nebo částečně zapuštěné do země

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13071-3 (269383) - duben 2020 aktuální vydání

Stacionární kontejnery na odpad do 5 000 I, zdvihané shora a vyprázdňované spodem - Část 3: Doporučená zdvihací spojení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14803 (269384) - prosinec 2020 nové vydání

Identifikace a/nebo určení množství odpadu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15132 (269384) - duben 2007

Přístřešky pro pojízdné kontejnery na odpad s objemem do 1 700 l - Požadavky na provedení a metody zkoušení

190 Kč

ČSN EN 17366 (269395) - prosinec 2020

Odpadové hospodářství - Kontrola přístupu ke sběrným kontejnerům - Identifikace a autorizace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 15144 (277402) - únor 2008

Zařízení pro zimní údržbu - Terminologie - Termíny pro zimní údržbu

340 Kč

ČSN EN 15597-1 (278330) - prosinec 2020 nové vydání

Zařízení pro zimní údržbu - Posypové a postřikové stroje - Část 1: Obecné požadavky a definice

230 Kč

ČSN EN 15597-2 (278330) - červenec 2020

Zařízení pro zimní údržbu - Posypové a postřikové stroje - Část 2: Požadavky na rozhoz a jejich zkoušení

340 Kč

ČSN P CEN/TS 15366 (278331) - duben 2010

Zařízení pro zimní práce a údržbu komunikací - Pevná pojiva k použití na komunikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15518-1 (278332) - červen 2011

Zařízení pro zimní údržbu - Silniční meteorologický systém - Část 1: Celkové definice a součásti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 15518-2 (278332) - červen 2011

Zařízení pro zimní údržbu - Silniční meteorologický systém - Část 2: Silniční meteorologie - Doporučená pozorování a předpověď

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 15518-3 (278332) - červen 2011

Zařízení pro zimní údržbu - Silniční meteorologický systém - Část 3: Požadavky na měřicí hodnoty stacionárních zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 16811-3 (278333) - květen 2016

Zařízení pro zimní údržbu - Rozmrazovací činidla - Část 3: Jiná tuhá a kapalná rozmrazovací činidla - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16811-1 (278334) - únor 2017

Zařízení a produkty pro zimní údržbu - Rozmrazovací činidla - Část 1: Chlorid sodný - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16811-2 (278334) - únor 2017

Zařízení a produkty pro zimní údržbu - Rozmrazovací činidla - Část 2: Chlorid vápenatý a chlorid hořečnatý - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16252 (278401) - srpen 2013

Stroje pro zhutňování odpadového materiálu nebo recyklovatelných částí - Horizontální paketovací lisy - Bezpečnostní požadavky

350 Kč

ČSN EN 16500 (278402) - duben 2015

Stroje pro zhutňování odpadového materiálu nebo recyklovatelných částí - Vertikální paketovací lisy - Bezpečnostní požadavky

440 Kč

ČSN CLC/TS 50574-2 (369082) - leden 2016

Požadavky na sběr, logistiku a zpracování zařízení s ukončenou životností, pocházející z domácností, která obsahují těkavé fluoruhlovodíky nebo těkavé uhlovodíky - Část 2: Požadavky na odstraňování znečištění

Norma bude zrušena k 1. červenci 2021.

340 Kč

ČSN EN 13593 (770220) - září 2003

Balení - Papírové pytle pro shromažďování odpadu z domácností - Typy, požadavky a zkušební metody

190 Kč

ČSN EN 13592 (770222) - září 2017 aktuální vydání

Plastové pytle pro sběr domácího odpadu - Typy, požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 13656 (838014) - červen 2003

Charakterizace odpadů - Mikrovlnný rozklad směsí kyselin fluorovodíkové (HF), dusičné (HNO₃) a chlorovodíkové (HCl) k následnému stanovení prvků

Norma bude zrušena k 1. červenci 2021 (přejít na náhradu).

340 Kč

ČSN EN 13656 (838014) - červen 2021 nové vydání

Půdy, upravený bioodpad, kaly a odpady - Rozklad směsí kyselin chlorovodíkové (HCI), dusičné (HNO3) a tetrafluoroborité (HBF4) nebo fluorovodíkové (HF) pro následné stanovení prvků

350 Kč

ČSN EN 13657 (838015) - červen 2003

Charakterizace odpadů - Rozklad k následnému stanovení prvků rozpustných v lučavce královské

340 Kč

ČSN EN 14582 (838023) - březen 2017 aktuální vydání

Charakterizace odpadů - Obsah halogenů a síry - Spalování v kyslíku v uzavřených systémech a metody stanovení

350 Kč

ČSN EN 15169 (838026) - září 2007

Charakterizace odpadů - Stanovení ztráty žíháním v odpadech, kalech a sedimentech

230 Kč

ČSN 83 8032 (838032) - červenec 2018 aktuální vydání

Skládkování odpadů - Těsnění skládek

230 Kč

ČSN 83 8036 (838036) - červenec 2018 aktuální vydání

Skládkování odpadů - Monitorování skládek

125 Kč