ICS 13.030.30 - Speciální odpady

ČSN CLC/TS 50574-2 (369082) - leden 2016

Požadavky na sběr, logistiku a zpracování zařízení s ukončenou životností, pocházející z domácností, která obsahují těkavé fluoruhlovodíky nebo těkavé uhlovodíky - Část 2: Požadavky na odstraňování znečištění

340 Kč

ČSN EN 50574 (369082) - březen 2013

Požadavky na sběr, logistiku a zpracování zařízení s ukončenou životností, pocházející z domácností, která obsahují těkavé fluoruhlovodíky nebo těkavé uhlovodíky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.15t, Z1 4.18t

Norma bude zrušena k 29. květnu 2020 (zobrazit náhrady).

402 Kč

ČSN EN 12940 (795010) - březen 2005

Odpady z výroby obuvi - Klasifikace odpadů a nakládání s odpady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12740 (831035) - červen 2000

Biotechnologie - Laboratoře pro výzkum, vývoj a analýzu - Pokyny pro nakládání s odpady, jejich zneškodňování a zkoušení

230 Kč