ICS 13.030.10 - Tuhé odpady

ČSN 77 0053 (770053) - červenec 2003 aktuální vydání

Obaly - Odpady z obalů - Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem

125 Kč

ČSN EN 12457-1 (838005) - červenec 2003

Charakterizace odpadů - Vyluhování - Ověřovací zkouška vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů - Část 1: Jednostupňová vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 2 l/kg pro materiály s vysokým obsahem sušiny a zrnitostí menší než 4 mm (bez zmenšení velikosti částic, nebo s ním)

340 Kč

ČSN EN 12457-2 (838005) - červenec 2003

Charakterizace odpadů - Vyluhování - Ověřovací zkouška vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů - Část 2: Jednostupňová vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 10 l/kg pro materiály se zrnitostí menší než 4 mm (bez zmenšení velikosti částic, nebo s ním)

340 Kč

ČSN EN 12457-3 (838005) - červenec 2003

Charakterizace odpadů - Vyluhování - Ověřovací zkouška vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů - Část 3: Dvoustupňová vsádková zkouška při poměrech kapalné a pevné fáze 2 l/kg a 8 l/kg pro materiály s vysokým obsahem sušiny a zrnitostí menší než 4 mm (bez zmenšení velikosti částic, nebo s ním)

350 Kč

ČSN EN 12457-4 (838005) - červenec 2003

Charakterizace odpadů - Vyluhování - Ověřovací zkouška vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů - Část 4: Jednostupňová vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 10 l/kg pro materiály se zrnitostí menší než 10 mm (bez zmenšení velikosti částic, nebo s ním)

350 Kč

ČSN EN 14405 (838006) - listopad 2017

Charakterizace odpadů - Zkoušky vyluhovatelnosti - Perkolační zkouška s průtokem zdola nahoru (za specifikovaných podmínek)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 15875 (838007) - duben 2012

Charakterizace odpadů - Statická zkouška stanovení kyselinotvorného potenciálu a neutralizačního potenciálu sulfidických odpadů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.12t

360 Kč

ČSN P CEN/TS 15862 (838008) - květen 2013

Charakterizace odpadů - Vyluhovací zkouška shody - Jednostupňová vsádková vyluhovací zkouška pro monolitické odpady při určeném poměru objemu kapaliny k ploše povrchu (L/A) pro zkušební podíly se stanovenými minimálními rozměry

230 Kč

ČSN EN 15863 (838009) - srpen 2017 aktuální vydání

Charakterizace odpadů - Základní charakterizační zkouška vyluhovatelnosti - Dynamická vyluhovací zkouška monolitických odpadů s pravidelně se opakující obnovou výluhu za stanovených zkušebních podmínek

550 Kč

ČSN P CEN/TS 15864 (838010) - leden 2017 aktuální vydání

Charakterizace odpadů - Základní charakterizační zkouška chování při vyluhování - Dynamická vyluhovací zkouška monolitických odpadů s neustálou obnovou výluhu za podmínek relevantních pro určené scénáře

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN P CEN/TS 16675 (838019) - březen 2019 aktuální vydání

Charakterizace odpadů - Zkušební metody pro stanovení monolitického stavu odpadu a ukládání na skládky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16377 (838020) - duben 2014

Charakterizace odpadů - Stanovení bromovaných zpomalovačů hoření (BFR) v pevných odpadech

340 Kč

ČSN EN 15192 (838022) - červenec 2007

Charakterizace odpadů a půd - Stanovení chromu(VI) v pevných materiálech alkalickým rozkladem a iontovou chromatografií se spektrofotometrickou detekcí

340 Kč

ČSN EN 15308 (838028) - duben 2017 aktuální vydání

Charakterizace odpadů - Stanovení vybraných polychlorovaných bifenylů (PCB) v pevných odpadech plynovou chromatografií s detektorem elektronového záchytu nebo s detekcí hmotnostní spektrometrií

440 Kč

TNI CEN/TR 15310-1 (838040) - listopad 2007

Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 1: Pokyny pro výběr a použití kritérií pro odběr vzorků v různých podmínkách

570 Kč

TNI CEN/TR 15310-2 (838040) - listopad 2007

Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 2: Pokyny pro výběr způsobu vzorkování

550 Kč

TNI CEN/TR 15310-3 (838040) - listopad 2007

Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 3: Pokyny pro získávání podvzorku v terénu

340 Kč

TNI CEN/TR 15310-4 (838040) - listopad 2007

Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 4: Pokyny pro balení vzorku, jeho skladování, konzervaci, dopravu a doručování

230 Kč

TNI CEN/TR 15310-5 (838040) - listopad 2007

Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 5: Pokyny pro přípravu plánu vzorkování

440 Kč

ČSN EN 15309 (838046) - prosinec 2007

Charakterizace odpadů a půd - Stanovení elementárního složení metodou rentgenové fluorescence

440 Kč

TNI CEN/TR 16130 (838051) - prosinec 2011

Charakterizace odpadů - Ověření na místě

190 Kč