ICS 13.020.40 - Znečišťování, kontrola znečišťování a konzervace

ČSN EN ISO 14064-1 (010964) - září 2019

Skleníkové plyny - Část 1: Specifikace s návodem pro stanovení a vykazování emisí a propadů skleníkových plynů pro organizace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 14064-2 (010964) - listopad 2019

Skleníkové plyny - Část 2: Specifikace s návodem pro stanovení, monitorování a vykazování snížení emisí nebo zvýšení propadů skleníkových plynů pro projekty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 14064-3 (010964) - prosinec 2019

Skleníkové plyny - Část 3: Specifikace s návodem na ověřování a validaci prohlášení o skleníkových plynech

590 Kč

ČSN EN ISO 14065 (010965) - listopad 2013

Skleníkové plyny - Požadavky na orgány validující nebo ověřující skleníkové plyny pro použití v akreditaci nebo jiných formách uznávání

440 Kč

ČSN ISO 14066 (010966) - únor 2012

Skleníkové plyny - Požadavky na odbornou způsobilost týmů pro validaci a ověřování skleníkových plynů

440 Kč

ČSN EN ISO 14067 (010967) - duben 2019

Skleníkové plyny - Uhlíková stopa produktů - Požadavky a směrnice pro kvantifikaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 16789 (835738) - únor 2017

Kvalita ovzduší - Biomonitoring s použitím vyšších rostlin - Metoda standardizované expozice tabáku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč