ICS 13.020.10 - Environmentální management

ČSN EN ISO 14001 (010901) - únor 2016 aktuální vydání

Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití

550 Kč

ČSN EN ISO 14004 (010904) - říjen 2016

Systémy environmentálního managementu - Obecná směrnice pro implementaci

770 Kč

ČSN EN ISO 14005 (010905) - leden 2020

Systémy environmentálního managementu - Směrnice pro flexibilní přístup k fázové implementaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 14006 (010906) - prosinec 2011

Systémy environmentálního managementu - Směrnice pro začlenění ekodesignu

Norma bude zrušena k 1. říjnu 2020 (zobrazit náhrady).

440 Kč

ČSN EN ISO 14006 (010906) - září 2020 nové vydání

Systémy environmentálního managementu - Směrnice pro začleňování ekodesignu

550 Kč

ČSN ISO 14015 (010915) - květen 2003

Environmentální management - Environmentální posuzování míst a organizací (EPMO)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.10t

382 Kč

ČSN EN ISO 14031 (010931) - září 2014 aktuální vydání

Environmentální management - Hodnocení environmentální výkonnosti - Směrnice

550 Kč

ČSN EN ISO 14034 (010934) - duben 2019

Environmentální management - Ověřování environmentálních technologií (ETV)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 14040 (010940) - listopad 2006

Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Zásady a osnova

350 Kč

ČSN EN ISO 14044 (010944) - listopad 2006

Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Požadavky a směrnice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.18t

695 Kč

ČSN EN ISO 14045 (010945) - únor 2013 aktuální vydání

Environmentální management - Posuzování eko-efektivity produktového systému - Zásady, požadavky a pokyny

550 Kč

ČSN EN ISO 14046 (010946) - září 2016

Environmentální management - Vodní stopa - Zásady, požadavky a směrnice

550 Kč

TNI ISO/TR 14047 (010947) - září 2015

Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Příklady aplikace ISO 14044 na situace posuzování dopadu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

TNI ISO/TR 14049 (010949) - září 2015

Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Příklady aplikace ISO 14044 pro stanovení cíle a rozsahu inventarizační analýzy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 14050 (010950) - červen 2010 aktuální vydání

Environmentální management - Slovník

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.10t

582 Kč

ČSN EN ISO 14051 (010951) - březen 2012

Environmentální management - Nákladové účetnictví materiálových toků - Obecný rámec

570 Kč

ČSN EN ISO 14052 (010952) - duben 2019

Environmentální management - Nákladové účetnictví materiálových toků - Návod pro praktickou implementaci v dodavatelském řetězci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 01 0962 (010962) - listopad 2003

Environmentální management - Integrace environmentálních aspektů do návrhu a vývoje produktu

440 Kč

ČSN ISO 14063 (010963) - leden 2007

Environmentální management - Environmentální komunikace - Směrnice a příklady

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.10t

472 Kč