ICS 11.180.15 - Pomůcky pro osoby s poruchami sluchu

ČSN EN 60601-2-66 ed. 2 (364801) - květen 2016

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-66: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro nedoslýchavé a systémů s přístroji pro nedoslýchavé

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.20t

Norma bude zrušena k 19. únoru 2023 (zobrazit náhrady).

582 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-66 ed. 3 (364801) - říjen 2020

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-66: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost sluchadel a systémů se sluchadly

550 Kč

ČSN EN 60318-4 (368820) - prosinec 2010

Elektroakustika - Modelová hlava a simulátor ucha - Část 4: Simulátor uzavřeného ucha pro měření sluchátek spojených s uchem pomocí ušních vložek

230 Kč

ČSN EN 60118-0 (368860) - duben 2016 aktuální vydání

Elektroakustika - Sluchadla - Část 0: Měření provozních vlastností sluchadel

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 60118-13 ed. 3 (368860) - prosinec 2011

Elektroakustika - Sluchadla - Část 13: Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.20t

Norma bude zrušena k 19. únoru 2023 (zobrazit náhrady).

372 Kč

ČSN EN 60118-15 (368860) - listopad 2012

Elektroakustika - Sluchadla - Část 15: Metody k charakterizování zpracování signálu ve sluchadlech se signálem typu řeči

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60118-4 ed. 3 (368860) - říjen 2015

Elektroakustika - Sluchadla - Část 4: Systémy indukčních smyček pro účely sluchadel - Požadavky na provozní vlastnosti systému

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

800 Kč

ČSN EN 60118-7 (368860) - září 2006 aktuální vydání

Elektroakustika - Sluchadla - Část 7: Měření provozních vlastností sluchadel pro účely zajištění kvality výroby, zásobování a dodávání

340 Kč

ČSN EN 60118-8 (368860) - září 2006

Elektroakustika - Sluchadla - Část 8: Metody měření provozních vlastností sluchadel za simulovaných pracovních podmínek in situ

350 Kč

ČSN EN IEC 60118-13 ed. 4 (368860) - červenec 2020

Elektroakustika - Sluchadla - Část 13: Požadavky a metody měření elektromagnetické odolnosti vůči mobilním digitálním bezdrátovým zařízením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 62489-1 (368883) - listopad 2010

Elektroakustika - Systémy audiofrekvenčních indukčních smyček k asistovanému slyšení - Část 1: Metody měření a specifikování provozních vlastností součástí systému

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 10.15t, A2 9.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

880 Kč

ČSN EN 61669 ed. 2 (368884) - srpen 2016 aktuální vydání

Elektroakustika - Měření akustických provozních vlastností sluchadel na lidském uchu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN ISO 24500 (833594) - květen 2011

Ergonomie - Funkční navrhování - Zvukové signály pro spotřební výrobky

190 Kč

ČSN EN ISO 24550 (833594) - květen 2020

Ergonomie - Funkční navrhování - Kontrolky na spotřebních výrobcích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 24551 (833594) - květen 2020

Ergonomie - Funkční navrhování - Mluvené pokyny pro spotřební výrobky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 24501 (833595) - květen 2011

Ergonomie - Funkční navrhování - Hladina akustického tlaku zvukových signálů pro spotřební výrobky

340 Kč

ČSN EN 15927 (855800) - únor 2011

Služby poskytované odborníky pro naslouchadla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ETSI EN 303 348 V1.1.2 (870021) - prosinec 2017

Systémy indukčních smyček určené na pomoc sluchově postiženým v kmitočtovém rozsahu 10 Hz až 9 kHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč