ICS 11.180.01 - Pomůcky pro osoby se zdravotním postižením obecně

ČSN EN 17161 (010393) - červen 2020 nové vydání

Design pro všechny - Přístupnost výrobků, zboží a služeb podle konceptu Design pro všechny - Rozšíření okruhu uživatelů

440 Kč

ČSN EN 16586-1 (287250) - říjen 2017

Železniční aplikace - Konstrukce pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace - Přístupnost vozidel pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace - Část 1: Stupně pro přístup a odchod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16586-2 (287250) - říjen 2017

Železniční aplikace - Konstrukce pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace - Přístupnost vozidel pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace - Část 2: Pomůcky pro nastupování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16585-1 (287251) - březen 2018 aktuální vydání

Železniční aplikace - Konstrukční úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace - Vybavení a komponenty v kolejových vozidlech - Část 1: Toalety

440 Kč

ČSN EN 16585-2 (287251) - březen 2018 aktuální vydání

Železniční aplikace - Konstrukční úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace - Vybavení a komponenty v kolejových vozidlech - Část 2: Prvky pro sezení, stání a pohyb

440 Kč

ČSN EN 16585-3 (287251) - březen 2018 aktuální vydání

Železniční aplikace - Konstrukční úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace - Vybavení a komponenty v kolejových vozidlech - Část 3: Volné průchody a vnitřní dveře

340 Kč

ČSN EN 16584-1 (287252) - prosinec 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Konstrukční úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace - Obecné požadavky - Část 1: Kontrast

550 Kč

ČSN EN 16584-2 (287252) - prosinec 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Konstrukční úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace - Obecné požadavky - Část 2: Informace

590 Kč

ČSN EN 16584-3 (287252) - prosinec 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Konstrukční úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace - Obecné požadavky - Část 3: Optické a třecí vlastnosti

340 Kč

ČSN EN 16587 (287253) - prosinec 2017

Železniční aplikace - Konstrukce pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace - Požadavky na bezbariérové trasy v rámci infrastruktury

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 63080 (368699) - červen 2018

Termíny a definice přístupnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

350 Kč

ČSN EN 63080 (368699) - říjen 2020 nové vydání

Termíny přístupnosti a jejich definice

340 Kč

ČSN EN ISO 9999 (841001) - červen 2017 aktuální vydání

Pomůcky pro osoby se zdravotním postižením - Klasifikace a terminologie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 530 Kč

ČSN ISO 17069 (841002) - březen 2019

Přístupnost - Opatření a pomůcky pro přístupné zasedání

230 Kč

ČSN EN 12182 (841005) - říjen 2012 aktuální vydání

Pomůcky pro osoby se zdravotním postižením - Obecné požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 16201 (841007) - březen 2007

Technické pomůcky pro osoby se zdravotním postižením - Environmentální ovládací systémy pro každodenní život

230 Kč

ČSN EN ISO 20342-1 (841040) - leden 2020

Pomůcky pro integritu tkáně při ležení - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ETSI EN 303 406 V1.1.1 (875176) - září 2017

Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Zařízení přivolání pomoci provozovaná v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1 000 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč