ICS 11.100.10 - Systémy diagnostických zkoušek in vitro

ČSN EN ISO 29701 (012015) - květen 2011

Nanotechnologie - Endotoxinová zkouška vzorků nanomateriálu systémy in vitro - Zkouška Limulus amebocyte lysate (LAL)

340 Kč

ČSN EN ISO 24443 (681508) - listopad 2012

Stanovení ochranného slunečního faktoru UVA in vitro

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 19001 (857008) - září 2013

Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Informace poskytované výrobcem diagnostických činidel in vitro pro barvení v biologii

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16256 (857010) - srpen 2013

Klinické laboratorní zkoušky a zkušební systémy pro diagnostiku in vitro - Referenční metoda pro zkoušení účinnosti antimikrobiálních činidel in vitro proti kvasinkám a houbám způsobujícím infekční onemocnění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 15193 (857012) - prosinec 2009

Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Měření veličin ve vzorcích biologického původu - Požadavky na obsah a prezentaci referenčních postupů měření

340 Kč

ČSN EN ISO 15194 (857014) - prosinec 2009

Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Měření veličin ve vzorcích biologického původu - Požadavky na certifikované referenční materiály a na obsah podpůrné dokumentace

340 Kč

ČSN EN ISO 23640 ed. 2 (857015) - březen 2016 aktuální vydání

Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Hodnocení stálosti diagnostických činidel in vitro

230 Kč

ČSN EN ISO 15197 ed. 3 (857019) - únor 2016

Systémy diagnostických zkoušek in vitro - Požadavky na systémy monitorování glykémie pro sebetestování pacientů s diabetes mellitus

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 18113-1 (857027) - duben 2012 aktuální vydání

Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Informace poskytované výrobcem (označování štítky) - Část 1: Termíny, definice a obecné požadavky

550 Kč

ČSN EN ISO 18113-2 (857027) - květen 2012 aktuální vydání

Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Informace poskytované výrobcem (označování štítky) - Část 2: Diagnostická činidla in vitro pro profesionální použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 18113-3 (857027) - květen 2012 aktuální vydání

Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Informace poskytované výrobcem (označování štítky) - Část 3: Diagnostické přístroje in vitro pro profesionální použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 18113-4 (857027) - květen 2012 aktuální vydání

Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Informace poskytované výrobcem (označování štítky) - Část 4: Diagnostická činidla in vitro pro sebetestování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 18113-5 (857027) - květen 2012 aktuální vydání

Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Informace poskytované výrobcem (označování štítky) - Část 5: Diagnostické přístroje in vitro pro sebetestování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 20186-1 (857030) - říjen 2019

Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro plnou žilní krev - Část 1: Izolovaná buněčná RNA

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 20186-2 (857030) - říjen 2019

Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro plnou žilní krev - Část 2: Izolovaná genomická DNA

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 20186-3 (857030) - duben 2020

Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro plnou žilní krev - Část 3: Bez buněk izolovaná cirkulující DNA z plazmy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN/TS 16835-1 (857030) - únor 2016

Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro plnou žilní krev - Část 1: Izolovaná buněčná RNA

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 31. březnu 2022 (zobrazit náhrady).

372 Kč

ČSN P CEN/TS 16835-2 (857030) - leden 2017

Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro plnou žilní krev - Část 2: Izolovaná genomická DNA

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 31. březnu 2022 (zobrazit náhrady).

372 Kč

ČSN P CEN/TS 16835-3 (857030) - leden 2017

Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro plnou žilní krev - Část 3: Bez buněk izolovaná cirkulující DNA z plazmy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 31. říjnu 2022 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN EN ISO 20184-1 (857031) - červenec 2019

Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro zmraženou tkáň - Část 1: Izolovaná RNA

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 20184-2 (857031) - červenec 2019

Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro zmraženou tkáň - Část 2: Izolované proteiny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN/TS 16826-3 (857031) - únor 2019

Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro čerstvě zmraženou tkáň - Část 3: Izolovaná DNA

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 20166-1 (857032) - červenec 2019

Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro formalinem fixovanou a parafínem archivovanou (FFPE) tkáň - Část 1: Izolovaná RNA

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 20166-2 (857032) - červenec 2019

Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro formalinem fixovanou a parafínem archivovanou (FFPE) tkáň - Část 2: Izolované proteiny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 20166-3 (857032) - červenec 2019

Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro formalinem fixovanou a parafínem archivovanou (FFPE) tkáň - Část 3: Izolovaná DNA

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN/TS 16945 (857033) - leden 2017

Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro metabolomiky v moči, krevním séru a plazmě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 17305 (857037) - říjen 2019

Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro sliny - Izolovaná lidská DNA

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17390-1 (857039) - červenec 2020

Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro cirkulující nádorové buňky (CTCs) v plné žilní krvi - Část 1: Izolovaná RNA

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 17390-2 (857039) - červenec 2020

Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro cirkulující nádorové buňky (CTCs) v plné žilní krvi - Část 2: Izolovaná DNA

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN/TS 17390-3 (857039) - červenec 2020

Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro cirkulující nádorové buňky (CTCs) v plné žilní krvi - Část 3: Přípravy pro analytické barvení CTC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč