ICS 11.100.01 - Laboratorní lékařství obecně

ČSN EN ISO 15189 ed. 2 (855101) - červen 2013 aktuální vydání

Zdravotnické laboratoře - Požadavky na kvalitu a způsobilost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.17t

610 Kč

ČSN EN ISO 22870 ed. 2 (855102) - červenec 2017 aktuální vydání

Vyšetření u pacienta (VUP) - Požadavky na kvalitu a způsobilost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P ISO/TS 20914 (855103) - říjen 2020

Zdravotnické laboratoře - Praktický návod pro odhad nejistot měření

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN ISO 22367 (855232) - září 2020

Zdravotnické laboratoře - Aplikace managementu rizik na zdravotnické laboratoře

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN P ISO/TS 22367 (855232) - únor 2009

Zdravotnické laboratoře - Omezování chyb uplatněním řízení rizika a neustálého zlepšování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 9.09t, Z1 8.10t, Z2 9.20t

Norma bude zrušena k 31. březnu 2023 (zobrazit náhrady).

314 Kč