ICS 11.080.20 - Dezinfekční a antiseptické prostředky

ČSN EN ISO 14729 (195228) - leden 2002

Oční optika - Prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Mikrobiologické požadavky a zkušební metody pro výrobky a postupy hygienického uchovávání kontaktních čoček

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.11t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

580 Kč

ČSN EN 14885 (665021) - červenec 2019 aktuální vydání

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Použití evropských norem pro chemické dezinfekční přípravky a antiseptika

550 Kč

ČSN EN 1275 (665022) - červen 2006 aktuální vydání

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení základního fungicidního účinku nebo účinku proti kvasinkám chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 14347 (665023) - srpen 2005

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Základní sporicidní aktivita - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 1040 (665201) - červen 2006 aktuální vydání

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení základního baktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 1499 (665204) - listopad 2013 aktuální vydání

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Hygienické mytí rukou - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 2)

350 Kč

ČSN EN 1500 (665205) - červenec 2017 aktuální vydání

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Hygienické drhnutí rukou - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 2)

350 Kč

ČSN EN 12353 (665206) - srpen 2013 aktuální vydání

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Uchovávání zkušebních organismů používaných ke stanovení baktericidního (včetně Legionelly), mykobaktericidního, sporicidního, fungicidního a viricidního (včetně bakteriofágů) účinku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13697 +A1 (665209) - únor 2020 aktuální vydání

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška na neporézním povrchu k vyhodnocení baktericidního a/nebo fungicidního účinku chemických dezinfekčních prostředků používaných pro potraviny, průmysl, domácnosti a veřejné prostory - Zkušební metoda a požadavky bez mechanického působení (fáze 2 / stupeň 2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 13610 (665211) - červen 2003

Chemické dezinfekční přípravky - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení viricidního účinku proti bakteriofágům chemických dezinfekčních přípravků používaných pro potraviny a oblast průmyslu - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2, stupeň 1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 13624 (665212) - květen 2014 aktuální vydání

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze k hodnocení fungicidního nebo protikvasinkového účinku v oblasti zdravotnictví - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 1)

440 Kč

ČSN EN 13727 +A2 (665213) - červen 2016

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení baktericidní aktivity v oblasti zdravotnictví - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 1)

440 Kč

ČSN EN 14348 (665216) - září 2005

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení mykobaktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků používaných ve zdravotnictví včetně dezinfekčních přípravků pro lékařské nástroje - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/stupeň 1)

350 Kč

ČSN EN 14476 +A2 (665217) - únor 2020

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení virucidního účinku v oblasti zdravotnictví - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 1)

440 Kč

ČSN EN 17111 (665217) - červenec 2020 nové vydání

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška pro hodnocení virucidní aktivity pro nástroje používané ve zdravotnictví - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 2)

350 Kč

ČSN EN 12791 +A1 (665218) - červen 2018 aktuální vydání

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Chirurgická dezinfekce rukou - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2, stupeň 2)

350 Kč

ČSN EN 14561 (665219) - prosinec 2006

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška na nosiči ke stanovení baktericidního účinku pro lékařské nástroje - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/ stupeň 2)

440 Kč

ČSN EN 14562 (665220) - prosinec 2006

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška na nosiči ke stanovení fungicidního účinku nebo účinku proti kvasinkám pro lékařské nástroje - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/ stupeň 2)

440 Kč

ČSN EN 14563 (665221) - červen 2009

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška na nosiči ke stanovení mykobaktericidního nebo tuberkulocidního účinku chemických dezinfekčních přípravků používaných na lékařské nástroje - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/ stupeň 2)

350 Kč

ČSN EN 16777 (665224) - duben 2020 nové vydání

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška na neporézních površích bez mechanického působení k hodnocení virucidní aktivity chemických dezinfekčních přípravků používaných v oblasti zdravotnictví - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 2)

350 Kč

ČSN EN 16615 (665227) - říjen 2015

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní metoda k hodnocení baktericidní a protikvasinkové aktivity na neporézních površích s mechanickým působením s použitím utěrek v oblasti zdravotnictví (zkouška na 4 polích) - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 2)

350 Kč

ČSN EN 16616 (665228) - únor 2016

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Chemicko-termická dezinfekce textilu - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2, stupeň 2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 17126 (665229) - červenec 2019

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška v suspenzi k hodnocení sporicidního účinku chemických dezinfekčních přípravků v oblasti zdravotnictví - Zkušební metoda a požadavky (fáze 2 / stupeň 1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 17122 (665230) - červen 2020

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška na neporézních površích pro hodnocení virucidní aktivity chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v oblasti veterinární péče - Zkušební metoda a požadavky - Fáze 2, stupeň 2

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 17272 (665231) - říjen 2020

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Metody vzdušné dezinfekce místností automatizovaným procesem - Stanovení baktericidních, mykobaktericidních, sporicidních, fungicidních, protikvasinkových, virucidních a fágocidních aktivit

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 11138-1 (847111) - říjen 2017 aktuální vydání

Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Biologické indikátory - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 11138-2 (847111) - srpen 2017 aktuální vydání

Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Biologické indikátory - Část 2: Biologické indikátory pro sterilizaci ethylenoxidem

190 Kč

ČSN EN ISO 11138-3 (847111) - srpen 2017 aktuální vydání

Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Biologické indikátory - Část 3: Biologické indikátory pro sterilizaci vlhkým teplem

230 Kč

ČSN EN ISO 11138-4 (847111) - říjen 2017 aktuální vydání

Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Biologické indikátory - Část 4: Biologické indikátory pro sterilizaci suchým teplem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11138-5 (847111) - říjen 2017 aktuální vydání

Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Biologické indikátory - Část 5: Biologické indikátory pro sterilizaci nízkoteplotní parou a formaldehydem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 867-5 (847121) - duben 2002

Nebiologické systémy pro použití ve sterilizátorech - Část 3: Specifikace indikátorů a zkušebních těles pro zkoušku výkonu malých sterilizátorů typu B a typu S

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11140-4 (847121) - říjen 2007

Sterilizace produktů pro zdravotní péči - Chemické indikátory - Část 4: Indikátory třídy 2 jako alternativa k Bowle-Dickově zkoušce pro detekci průniku páry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč