ICS 11.040.70 - Zařízení oční optiky

ČSN EN ISO 18490 (015004) - říjen 2015

Nedestruktivní zkoušení - Ověření zrakové ostrosti pracovníků NDT

230 Kč

ČSN EN ISO 15004-1 (195000) - červenec 2009 aktuální vydání

Oftalmologické přístroje - Základní požadavky a metody zkoušení - Část 1: Všeobecné požadavky použitelné na všechny oftalmologické přístroje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15004-2 (195000) - srpen 2007

Oftalmologické přístroje - Základní požadavky a zkušební metody - Část 2: Ochrana před světelným nebezpečím

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 8429 (195001) - říjen 1997 aktuální vydání

Optika a optické přístroje. Oftalmologie. Kruhová úhlová stupnice

125 Kč

ČSN EN ISO 8596 (195002) - červenec 2018 aktuální vydání

Oční optika - Zkoušení zrakové ostrosti - Normalizované a klinické optotypy a jejich zobrazení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

530 Kč

ČSN EN ISO 22665 (195003) - srpen 2013

Oční optika a přístroje - Přístroje pro měření axiální délky oka

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11380 (195004) - prosinec 1997 aktuální vydání

Optika a optické přístroje - Oční optika - Šablony

125 Kč

ČSN EN ISO 10938 (195006) - květen 2017 aktuální vydání

Oční optika - Zobrazení znaků pro měření zrakové ostrosti - Tištěné, promítané a elektronické

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10939 (195007) - listopad 2017 aktuální vydání

Oftalmologické přístroje - Štěrbinové lampy s mikroskopem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10940 (195008) - prosinec 2009 aktuální vydání

Oftalmologické přístroje - Kamery očního pozadí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10942 (195009) - listopad 2006 aktuální vydání

Oftalmologické přístroje - Přímé oftalmoskopy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10943 (195010) - leden 2012 aktuální vydání

Oftalmologické přístroje - Nepřímé oftalmoskopy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10944 (195011) - prosinec 2009 aktuální vydání

Oftalmologické přístroje - Synoptofory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 7944 (195012) - leden 1999

Optika a optické přístroje - Referenční vlnové délky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 12865 (195013) - prosinec 2006 aktuální vydání

Oftalmologické přístroje - Retinoskopy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 12867 (195014) - listopad 2010 aktuální vydání

Oftalmologické přístroje - Zkušební obruby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8598-1 (195015) - únor 2015

Optika a optické přístroje - Fokometry - Část 1: Přístroje pro všeobecné použití používané pro měření čoček brýlí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 9342-1 (195016) - říjen 2005

Optika a optické přístroje - Zkušební čočky pro kalibraci fokometrů - Část 1: Zkušební čočky pro fokometry používané pro měření čoček brýlí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 9342-2 (195016) - květen 2006

Optika a optické přístroje - Zkušební čočky pro kalibraci fokometrů - Část 2: Zkušební čočky pro fokometry používané pro měření kontaktních čoček

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 9801 (195017) - únor 2010 aktuální vydání

Oftalmologické přístroje - Sada zkušebních skel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10341 (195018) - srpen 2013 aktuální vydání

Oftalmologické přístroje - Hlavy refraktorů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10342 (195019) - listopad 2010 aktuální vydání

Oftalmologické přístroje - Oční refraktometry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10343 (195020) - prosinec 2014 aktuální vydání

Oftalmologické přístroje - Oftalmometry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 12866 (195021) - leden 2000

Oftalmologické přístroje - Perimetry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.09t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 15253 (195022) - duben 2001

Oční optika a přístroje - Optické prostředky pro slabozraké

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 8612 (195023) - prosinec 2009 aktuální vydání

Oftalmologické přístroje - Tonometry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16284 (195024) - srpen 2006 aktuální vydání

Oční optika - Předávání informací pro oční optické zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 15254 (195026) - listopad 2009 aktuální vydání

Oční optika a přístroje - Elektrooptické prostředky pro slabozraké

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 19980 (195027) - září 2012 aktuální vydání

Oftalmologické přístroje - Rohovkové topografy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 15752 (195028) - březen 2010

Oftalmologické přístroje - Endoiluminátory - Základní požadavky a metody zkoušení bezpečnosti optického zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 7998 (195100) - květen 2006 aktuální vydání

Oční optika - Brýlové obruby - Seznam ekvivalentních termínů a slovník

230 Kč

ČSN EN ISO 8624 (195101) - leden 2021 nové vydání

Oční optika - Brýlové obruby - Měřicí systém a terminologie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11381 (195103) - květen 2017 aktuální vydání

Oční optika - Brýlové obruby - Závity šroubů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10322-1 (195104) - říjen 2016 aktuální vydání

Oční optika - Jednostranně leštěné polotovary brýlových čoček - Část 1: Požadavky na polotovary jednoohniskových nebo víceohniskových čoček

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10322-2 (195104) - říjen 2016 aktuální vydání

Oční optika - Jednostranně leštěné polotovary brýlových čoček - Část 2: Požadavky na polotovary čoček s progresivní a degresivní lámavostí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 8980-1 (195105) - říjen 2018 aktuální vydání

Oční optika - Dokončené nezabroušené brýlové čočky - Část 1: Požadavky na jednoohniskové a víceohniskové čočky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 8980-2 (195105) - říjen 2018 aktuální vydání

Oční optika - Dokončené nezabroušené brýlové čočky - Část 2: Požadavky na čočky s progresivní lámavostí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8980-3 ed. 2 (195105) - duben 2014 aktuální vydání

Oční optika - Dokončené brýlové čočky s neopracovaným okrajem - Část 3: Specifikace propustnosti a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 8980-4 (195105) - únor 2007 aktuální vydání

Oční optika - Dokončené brýlové čočky s neopracovaným okrajem - Část 4: Specifikace a zkušební metody pro antireflexní vrstvy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 8980-5 (195105) - březen 2006

Oční optika - Dokončené brýlové čočky s neopracovaným okrajem - Část 5: Minimální požadavky na otěruvzdornost povrchu brýlových čoček

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 14889 (195106) - duben 2014 aktuální vydání

Oční optika - Brýlové čočky - Základní požadavky na dokončené nezabroušené brýlové čočky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

460 Kč

ČSN EN ISO 12870 (195107) - listopad 2018 aktuální vydání

Oční optika - Brýlové obruby - Požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16128 ed. 2 (195108) - červenec 2016 aktuální vydání

Oční optika - Referenční metoda zkoušení na uvolňování niklu z brýlových obrub a slunečních brýlí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 13666 (195109) - září 2019 aktuální vydání

Oční optika - Brýlové čočky - Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 14139 (195111) - listopad 2010 aktuální vydání

Oční optika - Požadavky pro sériové presbyopické brýle

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 21987 (195113) - říjen 2018 aktuální vydání

Oční optika - Montované brýlové čočky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 10685-1 (195114) - červen 2012

Oční optika - Elektronický katalog a identifikace brýlových obrub a protislunečních brýlí - Část 1: Identifikace výrobku a hierarchické uspořádání elektronického katalogu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10685-2 (195114) - říjen 2016 aktuální vydání

Oční optika - Elektronický katalog a identifikace brýlových obrub a protislunečních brýlí - Část 2: Obchodní informace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10685-3 (195114) - červen 2013

Oční optika - Elektronický katalog a identifikace brýlových obrub a protislunečních brýlí - Část 3: Technické informace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11981 (195208) - červenec 2018 aktuální vydání

Oční optika - Kontaktní čočky a prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Stanovení fyzikální kompatibility prostředků pro ošetřování kontaktních čoček s kontaktními čočkami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11987 (195210) - listopad 2012 aktuální vydání

Oční optika - Kontaktní čočky - Stanovení doby skladování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11980 (195211) - červen 2013 aktuální vydání

Oční optika - Kontaktní čočky a prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Pokyny pro klinické zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 14534 (195213) - srpen 2015 aktuální vydání

Oční optika - Kontaktní čočky a prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Základní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11978 (195216) - březen 2018 aktuální vydání

Oční optika - Kontaktní čočky a prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Informace poskytované výrobcem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

460 Kč

ČSN EN ISO 9394 (195221) - duben 2013 aktuální vydání

Oční optika - Kontaktní čočky a prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Stanovení biokompatibility zkoušením na oku králíka

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13212 (195223) - únor 2015 aktuální vydání

Oční optika - Prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Směrnice pro stanovení doby životnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11986 (195226) - červenec 2018 aktuální vydání

Oční optika - Kontaktní čočky a prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Stanovení pohlcování a uvolňování konzervačních prostředků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 14730 (195227) - duben 2015 aktuální vydání

Oční optika - Prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Zkouška účinnosti antimikrobiální konzervace a návod pro stanovení doby použitelnosti po otevření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 14729 (195228) - leden 2002

Oční optika - Prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Mikrobiologické požadavky a zkušební metody pro výrobky a postupy hygienického uchovávání kontaktních čoček

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.11t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

580 Kč

ČSN EN ISO 18369-1 (195229) - březen 2018 aktuální vydání

Oční optika - Kontaktní čočky - Část 1: Slovník, třídění a doporučení pro označení vlastností (ISO 18369-1:2017)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 18369-2 (195229) - březen 2018 aktuální vydání

Oční optika - Kontaktní čočky - Část 2: Tolerance (ISO 18369-2:2017)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 18369-3 (195229) - březen 2018 aktuální vydání

Oční optika - Kontaktní čočky - Část 3: Metody měření (ISO 18369-3:2017)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 18369-4 (195229) - březen 2018 aktuální vydání

Oční optika - Kontaktní čočky - Část 4: Fyzikálně chemické vlastnosti materiálů kontaktních čoček (ISO 18369-4:2017)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 24157 (195230) - prosinec 2008

Oční optika a optické přístroje - Způsoby reprezentace aberací lidského oka

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

630 Kč

ČSN EN ISO 11979-1 (195300) - červenec 2019 aktuální vydání

Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 1: Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11979-10 (195300) - listopad 2018 aktuální vydání

Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 10: Klinické zkoušky nitroočních čoček pro nápravu ametropie u fakických očí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 11979-2 (195300) - únor 2015 aktuální vydání

Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 2: Optické vlastnosti a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 11979-3 (195300) - srpen 2013 aktuální vydání

Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 3: Mechanické vlastnosti a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 11979-4 (195300) - červenec 2009 aktuální vydání

Oční implantáty - Nitrooční čočky - Část 4: Označování a informace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.13t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

420 Kč

ČSN EN ISO 11979-5 (195300) - duben 2021 nové vydání

Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 5: Biologická snášenlivost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 11979-6 (195300) - duben 2015 aktuální vydání

Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 6: Skladovací trvanlivost a stabilita při přepravě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11979-7 (195300) - listopad 2018 aktuální vydání

Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 7: Klinické zkoušky nitroočních čoček pro nápravu afakie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 11979-8 (195300) - listopad 2017 aktuální vydání

Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 8: Základní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11979-9 (195300) - březen 2007

Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 9: Multifokální nitrooční čočky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.15t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

540 Kč

ČSN EN ISO 15798 (195301) - únor 2014 aktuální vydání

Oftalmologické implantáty - Viskoelastické prostředky pro oční chirurgii

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

580 Kč

ČSN EN ISO 16672 (195302) - březen 2016 aktuální vydání

Oftalmologické implantáty - Oční endotamponády

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16671 (195303) - březen 2016 aktuální vydání

Oftalmologické implantáty - Iritační roztoky pro oční chirurgii

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

540 Kč

ČSN EN 80601-2-58 ed. 2 (364801) - listopad 2015 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-58: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost zařízení pro odstraňování čoček a vitrektomii v oční chirurgii

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.19t

580 Kč

ČSN EN ISO 12312-1 (832437) - únor 2014

Ochrana očí a obličeje - Sluneční brýle a související vybavení - Část 1: Sluneční brýle pro všeobecné použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.16t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

540 Kč

ČSN EN ISO 12312-2 (832437) - únor 2016

Ochrana očí a obličeje - Sluneční brýle a související vybavení - Část 2: Prostředky na ochranu očí pro přímé pozorování slunce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč