ICS 11.040.55 - Diagnostická zařízení

ČSN EN 61010-2-101 ed. 2 (356502) - říjen 2017 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-101: Zvláštní požadavky na zdravotnická zařízení pro diagnostiku in vitro (IVD)

340 Kč

ČSN EN 61676 (364768) - srpen 2003

Zdravotnické elektrické přístroje - Měřiče ionizujícího záření používané pro neinvazivní měření napětí rentgenky v diagnostické radiologii

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.09t

475 Kč

ČSN EN 60601-2-18 ed. 2 (364801) - květen 2016 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-18: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost endoskopických přístrojů

440 Kč

ČSN EN 60601-2-23 ed. 2 (364801) - červen 2016 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-23: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost transkutánních monitorů parciálního tlaku

440 Kč

ČSN EN 60601-2-25 ed. 2 (364801) - květen 2016 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-25: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost elektrokardiografů

770 Kč

ČSN EN 60601-2-26 ed. 3 (364801) - leden 2016

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-26: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost elektroencefalografů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.20t

Norma bude zrušena k 3. dubnu 2023 (přejít na náhradu).

382 Kč

ČSN EN 60601-2-27 ed. 3 (364801) - únor 2015

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-27: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost elektrokardiografických monitorovacích přístrojů

570 Kč

ČSN EN 60601-2-28 ed. 2 (364801) - prosinec 2010

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-28: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost rentgenových zářičů pro lékařskou diagnostiku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.19t

Norma bude zrušena k 7. srpnu 2022 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN 60601-2-33 ed. 3 (364801) - červen 2011

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-33: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost diagnostických přístrojů využívajících magnetické rezonance

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 9.12t, A1 12.15t, A2 4.16t, A12 10.17t, Oprava 2 10.18t, Oprava 1 10.18t

1 490 Kč

ČSN EN 60601-2-34 ed. 3 (364801) - listopad 2014

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-34: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro invazivní monitorování krevního tlaku

570 Kč

ČSN EN 60601-2-37 ed. 2 (364801) - srpen 2008 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-37: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ultrazvukových zdravotnických diagnostických a monitorovacích přístrojů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 10.12t, A1 4.16t

645 Kč

ČSN EN 60601-2-40 ed. 2 (364801) - květen 2019 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-40: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost elektromyografů a vyhodnocovačů evokovaných potenciálů

340 Kč

ČSN EN 60601-2-41 ed. 2 (364801) - srpen 2010 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-41: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost operačních a vyšetřovacích svítidel

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 10.12t, A1 12.15t

630 Kč

ČSN EN 60601-2-47 ed. 2 (364801) - leden 2016 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-47: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ambulantních elektrokardiografických systémů

550 Kč

ČSN EN 60601-2-49 ed. 2 (364801) - červen 2016

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-49: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost multifunkčních pacientských monitorů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.20t

Norma bude zrušena k 7. srpnu 2022 (přejít na náhradu).

472 Kč

ČSN EN 80601-2-30 (364801) - květen 2011

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-30: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost automatizovaných neinvazivních sfygmomanometrů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.15t, Z1 8.19t

Norma bude zrušena k 24. květnu 2022 (přejít na náhradu).

772 Kč

ČSN EN 80601-2-59 (364801) - září 2010

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-59: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost termografů pro screening horečnatých stavů u lidí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.19t

Norma bude zrušena k 11. říjnu 2022 (přejít na náhradu).

382 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-28 ed. 3 (364801) - prosinec 2019

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-28: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost rentgenových zářičů pro lékařskou diagnostiku

340 Kč

ČSN EN IEC 80601-2-26 (364801) - říjen 2020

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-26: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost elektroencefalografů

350 Kč

ČSN EN IEC 80601-2-49 (364801) - březen 2020

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-49: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost multifunkčních pacientských monitorů

440 Kč

ČSN EN IEC 80601-2-59 ed. 2 (364801) - prosinec 2019

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-59: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost termografů pro screening horečnatých stavů u lidí

350 Kč

ČSN EN IEC 80601-2-71 (364801) - leden 2019 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-71: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro funkční spektroskopii v blízké infračervené oblasti (NIRS)

440 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-56 ed. 2 (364801) - prosinec 2017 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-56: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost lékařských teploměrů pro měření tělesné teploty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.20t

675 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-61 (364801) - duben 2019 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-61: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro pulzní oxymetrii

590 Kč

ČSN EN 62464-2 (364840) - říjen 2011

Přístroje pro zdravotnické zobrazení s využitím magnetické rezonance - Část 2: Kritéria pro klasifikaci sekvenci impulzů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 62570 (364845) - prosinec 2015

Normalizovaný způsob značení zdravotnických prostředků a jiných předmětů v prostředí magnetické rezonance z hlediska bezpečnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 61391-2 (364889) - listopad 2010

Ultrazvuk - Zobrazovací pulzní systémy - Část 2: Měření největší hloubky průniku a místního dynamického rozsahu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 62359 ed. 2 (364905) - říjen 2011 aktuální vydání

Ultrazvuk - Charakterizace pole - Zkušební metody určování tepelného a mechanického indexu pro zdravotnická diagnostická ultrazvuková pole

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

940 Kč

ČSN EN ISO 81060-1 (852701) - prosinec 2013 aktuální vydání

Neinvazivní tonometry - Část 1: Požadavky a metody zkoušení typu s neautomatizovaným měřením

440 Kč

ČSN EN ISO 81060-2 (852701) - listopad 2014

Neinvazivní tonometry - Část 2: Klinická zkouška typu s automatizovaným měřením

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.20t

Norma bude zrušena k 30. listopadu 2022 (přejít na náhradu).

472 Kč

ČSN EN IEC 63077 (854020) - červenec 2020

Správná praxe při renovaci zdravotnických zobrazovacích zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 19001 (857008) - září 2013

Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Informace poskytované výrobcem diagnostických činidel in vitro pro barvení v biologii

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 303 520 V1.1.1 (875182) - únor 2019

Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Bezdrátová lékařská zařízení velmi nízkého výkonu (ULP) pro kapslovou endoskopii provozovaná v pásmu 430 MHz až 440 MHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN ISO 11073-00103 (980014) - červen 2017

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 00103: Přehled

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 11073-10404 (980014) - srpen 2011

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10404: Specifikace zařízení - Pulsní oximetr

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 11073-10407 (980014) - srpen 2011

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10407: Specifikace zařízení - Monitor krevního tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 11073-10408 (980014) - srpen 2011

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10408: Specifikace zařízení - Teploměr

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 11073-10415 (980014) - srpen 2011

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10415: Specifikace zařízení - Odstupňování vah

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 11073-10441 (980014) - červen 2017

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10441: Specializovaná zařízení - Monitor stavu a činnosti kardiovaskulárního systému

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč