ICS 11.040.25 - Injekční stříkačky, jehly a katétry

ČSN EN 60601-2-16 ed. 2 (364801) - leden 2016

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-16: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost hemodialyzačních, hemodiafiltračních a hemofiltračních přístrojů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.19t

Norma bude zrušena k 24. květnu 2022 (zobrazit náhrady).

582 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-16 ed. 3 (364801) - srpen 2019

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-16: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost hemodialyzačních, hemodiafiltračních a hemofiltračních přístrojů

570 Kč

ČSN EN 80369-5 (852112) - květen 2017

Konektory s malým vnitřním průměrem pro kapaliny a plyny používané ve zdravotnictví - Část 5: Konektory pro nafukování končetinových manžet

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 80369-20 (852112) - prosinec 2015

Konektory s malým vnitřním průměrem pro kapaliny a plyny používané ve zdravotnictví - Část 20: Společné metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 80369-3 (852112) - únor 2017

Konektory s malým vnitřním průměrem pro kapaliny a plyny používané ve zdravotnictví - Část 3: Konektory pro enterální aplikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 80369-6 (852112) - září 2016

Konektory s malým vnitřním průměrem pro kapaliny a plyny používané ve zdravotnictví - Část 6: Konektory pro neuraxiální použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 80369-7 (852112) - prosinec 2017

Konektory s malým vnitřním průměrem pro kapaliny a plyny používané ve zdravotnictví - Část 7: Konektory pro intravaskulární nebo podkožní použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 23908 (854000) - září 2013 aktuální vydání

Ochrana před poraněním ostrými předměty - Požadavky a metody zkoušení - Přípravek pro ochranu před ostrými předměty pro injekční jehly pro jedno použití, zavaděče katetrů a jehly používané pro odběr krve

230 Kč

ČSN EN ISO 10555-1 (855825) - leden 2014 aktuální vydání

Intravaskulární katetry - Katetry sterilní a pro jedno použití - Část 1: Obecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

630 Kč

ČSN EN ISO 10555-3 (855825) - leden 2014 aktuální vydání

Intravaskulární katetry - Katetry sterilní a pro jedno použití - Část 3: Centrální žilní katetry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10555-4 (855825) - leden 2014 aktuální vydání

Intravaskulární katetry - Katetry sterilní a pro jedno použití - Část 4: Balonkové dilatační katetry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10555-5 (855825) - leden 2014 aktuální vydání

Intravaskulární katetry - Katetry sterilní a pro jedno použití - Část 5: Periferní katetry zaváděné po jehle

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10555-6 (855825) - březen 2018

Intravaskulární katetry - Katetry sterilní a pro jedno použití - Část 6: Podkožní implantované porty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

540 Kč

ČSN EN ISO 20695 (855826) - říjen 2020

Systémy pro enterální výživu - Konstrukce a zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 20696 (855827) - leden 2019

Sterilní urologické katetry pro jedno použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 20697 (855828) - leden 2019

Sterilní drenážní katetry a příslušenství pro jedno použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 8836 (855830) - duben 2015 aktuální vydání

Odsávací katetry pro použití v dýchacím traktu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 11070 (855835) - květen 2015 aktuální vydání

Sterilní intravaskulární zavaděče, dilatátory a vodicí dráty pro jedno použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

670 Kč

ČSN EN ISO 11608-1 (855930) - červenec 2015 aktuální vydání

Jehlové injekční systémy pro lékařské účely - Požadavky a metody zkoušení - Část 1: Jehlové injekční systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN ISO 11608-2 (855930) - září 2012 aktuální vydání

Jehlové injekční systémy pro lékařské účely - Požadavky a metody zkoušení - Část 2: Jehly

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 11608-3 (855930) - duben 2013 aktuální vydání

Jehlové injekční systémy pro lékařské účely - Požadavky a metody zkoušení - Část 3: Hotové zásobníky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11608-4 (855930) - březen 2008

Tužkové injektory pro lékařské účely - Část 4: Požadavky a zkušební metody pro elektronické a elektromechanické tužkové injektory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11608-5 (855930) - duben 2013

Jehlové injekční systémy pro lékařské účely - Požadavky a metody zkoušení - Část 5: Automatizované funkce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11608-7 (855930) - leden 2018

Jehlové injekční systémy pro lékařské účely - Požadavky a metody zkoušení - Část 7: Přístupnost pro osoby s poškozením zraku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 8537 (856172) - říjen 2016 aktuální vydání

Sterilní inzulinové injekční stříkačky pro jedno použití, s jehlou nebo bez jehly

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 7886-1 (856173) - červen 2018 aktuální vydání

Sterilní podkožní injekční stříkačky pro jedno použití - Část 1: Stříkačky pro manuální použití

350 Kč

ČSN EN ISO 7886-2 (856174) - listopad 2020 nové vydání

Sterilní podkožní injekční stříkačky pro jedno použití - Část 2: Stříkačky pro použití se stříkačkovými čerpadly

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 7886-3 (856174) - listopad 2020 nové vydání

Sterilní podkožní injekční stříkačky pro jedno použití - Část 3: Samoznehodnocovací stříkačky pro fixní dávky vakcíny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 7886-4 (856174) - září 2019 aktuální vydání

Sterilní podkožní injekční stříkačky pro jedno použití - Část 4: Injekční stříkačky se zábranou proti opakovanému použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 9997 (856180) - srpen 2020 nové vydání

Stomatologie - Injekční stříkačky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 7885 (856181) - červenec 2010 aktuální vydání

Stomatologie - Sterilní jehly pro jedno použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 7864 (856220) - březen 2017 aktuální vydání

Sterilní injekční jehly pro jedno použití - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 6009 (856221) - březen 2017 aktuální vydání

Injekční jehly pro jedno použití - Barevné značení pro identifikaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 9626 (856230) - březen 2017 aktuální vydání

Jehlové trubičky z nerezové oceli pro výrobu zdravotnických prostředků - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč