ICS 11.040.20 - Transfuzní, infuzní a injekční zařízení

ČSN EN 60601-2-16 ed. 2 (364801) - leden 2016

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-16: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost hemodialyzačních, hemodiafiltračních a hemofiltračních přístrojů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.19t

Norma bude zrušena k 24. květnu 2022 (přejít na náhradu).

582 Kč

ČSN EN 60601-2-24 ed. 2 (364801) - duben 2017 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-24: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost infuzních pump a regulátorů

550 Kč

ČSN EN 60601-2-40 ed. 2 (364801) - květen 2019 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-40: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost elektromyografů a vyhodnocovačů evokovaných potenciálů

340 Kč

ČSN EN 60601-2-41 ed. 2 (364801) - srpen 2010 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-41: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost operačních a vyšetřovacích svítidel

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 10.12t, A1 12.15t

630 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-16 ed. 3 (364801) - srpen 2019

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-16: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost hemodialyzačních, hemodiafiltračních a hemofiltračních přístrojů

570 Kč

ČSN EN ISO 8536-2 (703350) - srpen 2010 aktuální vydání

Infuzní přístroje pro lékařské účely - Část 2: Uzávěry pro infuzní lahve

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 8536-3 (703350) - prosinec 2009 aktuální vydání

Infuzní přístroje pro lékařské účely - Část 3: Hliníková víčka pro infuzní láhve

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8362-2 (703360) - květen 2016 aktuální vydání

Obaly pro injekční přípravky a příslušenství - Část 2: Uzávěry pro injekční lahvičky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8362-3 (703360) - leden 2005 aktuální vydání

Obaly pro injekční přípravky a příslušenství - Část 3: Hliníkové lemovací uzávěry pro injekční lahvičky

190 Kč

ČSN EN ISO 8362-4 (703360) - duben 2012 aktuální vydání

Obaly pro injekční přípravky a příslušenství - Část 4: Injekční lahvičky z hutního skla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8362-5 (703360) - září 2016

Obaly pro injekční přípravky a příslušenství - Část 5: Lyofilizované uzávěry pro injekční lahvičky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 8362-6 (703360) - říjen 2011

Obaly pro injekční přípravky a příslušenství - Část 6: Uzávěry pro injekční lahvičky zhotovené z kombinací hliník-plast

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8872 (703362) - září 2003

Hliníkové lemovací uzávěry pro transfuzní, infuzní a injekční láhve - Všeobecné požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 80369-1 (852112) - červen 2019 aktuální vydání

Konektory s malým vnitřním průměrem pro kapaliny a plyny používané ve zdravotnictví - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 8871-1 (855226) - duben 2005

Díly z elastomerů pro parenterální použití a pro prostředky pro farmaceutické použití - Část 1: Extrahovatelné látky v parních autoklávech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 8871-2 (855226) - prosinec 2020 aktuální vydání

Díly z elastomerů pro parenterální použití a pro prostředky pro farmaceutické použití - Část 2: Indikace a charakterizace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 8871-3 (855226) - prosinec 2004

Díly z elastomerů pro parenterální použití a pro prostředky pro farmaceutické použití - Část 3: Stanovení uvolňovaných částic

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

420 Kč

ČSN EN ISO 8871-4 (855226) - listopad 2006

Díly z elastomerů pro parenterální použití a pro prostředky pro farmaceutické použití - Část 4: Biologické požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8871-5 (855226) - červen 2017 aktuální vydání

Díly z elastomerů pro parenterální použití a pro prostředky pro farmaceutické použití - Část 5: Funkční požadavky a zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 8362-1 (855801) - duben 2020 aktuální vydání

Obaly pro injekční přípravky a příslušenství - Část 1: Injekční lahvičky ze skleněných trubic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8362-7 (855801) - květen 2011

Obaly pro injekční přípravky a příslušenství - Část 7: Uzávěry injekčních přípravků z hliníku a plastu bez přeplátování plastové části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 22413 (855820) - září 2013 aktuální vydání

Přenosové soupravy pro farmaceutické přípravky - Požadavky a metody zkoušení

230 Kč

ČSN EN 1615 (855826) - srpen 2001

Sterilní katetry pro enterální výživu a aplikační sety pro jednorázové použití a jejich spojky - Konstrukce a zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 30. dubnu 2023 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN 1618 (855829) - červenec 1998

Neintravaskulární katetry - Zkušební postupy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.20t

Norma bude zrušena k 30. dubnu 2023 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN 12439 (855830) - listopad 1999

Sterilní rektální katetry pro jednorázové použití

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 13868 (855832) - duben 2003

Katetry - Zkušební postupy na zauzlení katetrů s jedním lumenem a hadice pro zdravotnické použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3826-2 (855850) - březen 2009 aktuální vydání

Plastové vaky na lidskou krev a krevní komponenty - Část 2: Grafické značky pro používání na štítcích a v příbalových informacích

230 Kč

ČSN EN ISO 3826-3 (855850) - říjen 2008 aktuální vydání

Plastové vaky na lidskou krev a krevní komponenty - Část 3: Systémy krevních vaků s integrovanými prvky

230 Kč

ČSN EN ISO 21649 (856105) - duben 2010 aktuální vydání

Bezkanylové injektory pro zdravotnické účely - Požadavky a metody zkoušení

350 Kč

ČSN EN ISO 1135-3 (856205) - červen 2017

Transfuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 3: Soupravy pro odběr krve pro jedno použití

230 Kč

ČSN EN ISO 1135-4 (856205) - červenec 2016

Transfuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 4: Transfuzní soupravy pro jedno použití, gravitační

340 Kč

ČSN EN ISO 1135-5 (856205) - červenec 2016

Transfuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 5: Transfuzní soupravy pro jedno použití s tlakovým infuzním zařízením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 8536-1 (856206) - duben 2012 aktuální vydání

Infuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 1: Infuzní skleněné lahve

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8536-10 (856206) - prosinec 2015 aktuální vydání

Infuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 10: Příslušenství k tekutinovým vedením pro jedno použití s tlakovým infuzním zařízením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 8536-11 (856206) - prosinec 2015 aktuální vydání

Infuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 11: Infuzní filtry pro jedno použití s tlakovým infuzním zařízením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 8536-13 (856206) - duben 2017

Infuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 13: Odstupňované regulátory toku pro jedno použití v kontaktu s kapalinou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8536-14 (856206) - srpen 2018

Infuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 14: Svěrky a regulátory toku pro transfuzní a infuzní přístroje bez kontaktu s tekutinami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8536-4 (856206) - srpen 2020 aktuální vydání

Infuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 4: Infuzní soupravy pro jedno použití, gravitační

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 8536-5 (856206) - červenec 2013 aktuální vydání

Infuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 5: Byretové infuzní soupravy pro jedno použití, gravitační

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8536-8 (856206) - prosinec 2015 aktuální vydání

Infuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 8: Infuzní soupravy pro jedno použití s tlakovým infuzním zařízením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 8536-9 (856206) - prosinec 2015 aktuální vydání

Infuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 9: Tekutinová vedení pro jedno použití s tlakovým infuzním zařízením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15747 (856207) - září 2019 aktuální vydání

Plastové vaky pro nitrožilní infuze

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 8637 (856211) - červenec 2014

Kardiovaskulární implantáty a mimotělní systémy - Hemodialyzátory, hemodiafiltry, hemofiltry a hemokoncentrátory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 30. dubnu 2023 (přejít na náhradu).

472 Kč

ČSN EN ISO 9187-1 (856260) - duben 2011 aktuální vydání

Injekční přístroje pro zdravotnické použití - Část 1: Injekční ampule

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 9187-2 (856260) - duben 2011 aktuální vydání

Injekční přístroje pro lékařské účely - Část 2: Ampule naříznuté v jednom bodě (OPC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3826-1 (856270) - duben 2020 aktuální vydání

Plastové vaky na lidskou krev a krevní komponenty - Část 1: Konvenční vaky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 3826-4 (856270) - únor 2016

Plastové vaky na lidskou krev a krevní komponenty - Část 4: Afarézní systémy krevních vaků s integrovanými prvky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 6710 (857024) - březen 2018

Nádobky pro jedno použití pro odběr vzorků lidské žilní krve

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč