ICS 11.040.01 - Lékařská zařízení/Zdravotnické prostředky obecně

ČSN EN 60601-1-1 ed. 2 (364800) - prosinec 2001

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-1: Všeobecné požadavky na bezpečnost - Skupinová norma: Požadavky na bezpečnost zdravotnických elektrických systémů

340 Kč

ČSN EN 60601-1 ed. 2 (364801) - červenec 2007

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 9.12t, A1 6.14t, A12 3.15t, Oprava 1 4.16t

3 370 Kč

ČSN EN 60601-1-10 (364801) - prosinec 2008

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-10: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Požadavky na vývoj fyziologických ovladačů s uzavřenou smyčkou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.15t

475 Kč

ČSN EN 60601-1-2 ed. 3 (364801) - březen 2016

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-2: Obecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Elektromagnetická rušení - Požadavky a zkoušky

770 Kč

ČSN EN 60601-1-6 ed. 3 (364801) - prosinec 2010

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-6: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Použitelnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.15t

530 Kč

ČSN EN 60601-1-8 ed. 2 (364801) - únor 2008

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-8: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Všeobecné požadavky, zkoušky a pokyny pro alarmové systémy zdravotnických elektrických přístrojů a zdravotnických elektrických systémů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 10.13t, Oprava 1 4.16t, A11 12.17t

1 055 Kč

ČSN EN 60601-1-9 (364801) - únor 2009

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-9: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Požadavky na návrh s ohledem na životní prostředí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.14t

475 Kč

ČSN EN 60601-2-22 ed. 2 (364801) - srpen 2013 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-22: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost chirurgických, kosmetických, terapeutických a diagnostických laserových přístrojů

340 Kč

ČSN EN 60601-2-31 ed. 2 (364801) - březen 2009

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-31: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost externích kardiostimulátorů s vnitřním zdrojem energie

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 4.12t, Z1 10.20t

Norma bude zrušena k 3. dubnu 2023 (zobrazit náhrady).

572 Kč

ČSN EN 60601-2-36 ed. 2 (364801) - říjen 2015 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-36: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro mimotělně buzenou litotrypsi

340 Kč

ČSN EN 60601-2-62 (364801) - leden 2016

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-62: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro terapii ultrazvukem s vysokou intenzitou (HITU)

570 Kč

ČSN EN 80601-2-60 (364801) - leden 2016

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-60: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost stomatologického vybavení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.20t

Norma bude zrušena k 3. dubnu 2023 (zobrazit náhrady).

382 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-31 ed. 3 (364801) - říjen 2020

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-31: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost externích kardiostimulátorů s vnitřním zdrojem energie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-75 (364801) - březen 2020

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-75: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro fotodynamickou terapii a fotodynamickou diagnostiku

340 Kč

ČSN EN IEC 80601-2-30 ed. 2 (364801) - srpen 2019

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-30: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost automatizovaných neinvazivních tonometrů

550 Kč

ČSN EN IEC 80601-2-60 ed. 2 (364801) - červen 2020

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-60: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost stomatologického vybavení

440 Kč

ČSN EN IEC 80601-2-78 (364801) - červen 2020

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-78: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost zdravotnických robotů pro rehabilitaci, posuzování, kompenzování nebo zmírňování

570 Kč

ČSN EN 62304 (364830) - leden 2007

Software lékařských prostředků - Procesy v životním cyklu softwaru

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.16t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 540 Kč

ČSN EN 80001-1 (364880) - říjen 2011

Aplikace managementu rizika na sítě IT se zdravotnickými prostředky - Část 1: Úkoly, odpovědnost a činnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 62353 ed. 2 (364893) - červen 2015 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Opakované zkoušky a zkoušky po opravách zdravotnických elektrických přístrojů

550 Kč

ČSN EN 13718-1 +A1 (842120) - říjen 2020 nové vydání

Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení - Letecké ambulance - Část 1: Požadavky na zdravotnické prostředky používané v leteckých ambulancích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13718-2 +A1 (842120) - říjen 2020 nové vydání

Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení - Letecké ambulance - Část 2: Provozní a technické požadavky na letecké ambulance

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 15223-1 (850005) - květen 2017 aktuální vydání

Zdravotnické prostředky - Značky pro štítky, označování a informace poskytované se zdravotnickými prostředky - Část 1: Obecné požadavky

350 Kč

ČSN EN 15986 (850006) - září 2011

Značky používané k označování zdravotnických prostředků - Požadavky pro označování zdravotnických prostředků obsahujících ftaláty

230 Kč

ČSN EN 45502-1 ed. 2 (853000) - únor 2016 aktuální vydání

Chirurgické implantáty - Aktivní implantabilní zdravotnické prostředky - Část 1: Obecné požadavky na bezpečnost, značení a na informace poskytované výrobcem

550 Kč

ČSN EN ISO 13485 ed. 2 (855001) - prosinec 2016 aktuální vydání

Zdravotnické prostředky - Systémy managementu kvality - Požadavky pro účely předpisů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.17t

622 Kč

TNI CEN/TR 17223 (855002) - říjen 2019

Návod pro vztah mezi EN ISO 13485:2016 (Zdravotnické prostředky - Systémy managementu kvality - Požadavky pro účely předpisů) a evropským nařízením o zdravotnických prostředcích a nařízením o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 1041 +A1 (855201) - duben 2014 aktuální vydání

Informace poskytované výrobcem zdravotnických prostředků

340 Kč

ČSN EN ISO 14971 (855231) - červen 2020 nové vydání

Zdravotnické prostředky - Aplikace managementu rizik na zdravotnické prostředky

440 Kč

ČSN EN ISO 15378 (855290) - květen 2018 aktuální vydání

Primární obalové materiály léčiv - Zvláštní požadavky pro aplikaci ISO 9001:2015 odpovídající správné výrobní praxi (GMP)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN ETSI EN 302 537-1 V1.1.2 (875140) - červenec 2008

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Systémy zdravotnické datové služby velmi nízkého výkonu pracující v kmitočtových pásmech 401 MHz až 402 MHz a 405 MHz až 406 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ETSI EN 301 559-1 V1.1.2 (875163) - říjen 2012

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Aktivní zdravotnické implantáty nízkého výkonu (LP-AMI) pracující v kmitočtovém rozsahu 2 483,5 MHz až 2 500 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ETSI EN 301 559-2 V1.1.2 (875163) - leden 2013

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Aktivní zdravotnické implantáty nízkého výkonu (LP-AMI) pracující v kmitočtovém rozsahu 2 483,5 MHz až 2 500 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč