ICS 07.120 - Nanotechnologie

ČSN P CEN ISO/TS 80004-1 (012003) - duben 2017

Nanotechnologie - Slovník - Část 1: Základní termíny

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17010 (012007) - červen 2017

Nanotechnologie - Návod na měření veličin charakterizujících nanoobjekty a materiály, které je obsahují

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN P CEN/TS 17273 (012008) - září 2019

Nanotechnologie - Pokyn pro detekci a identifikaci nanoobjektů v komplexních matricích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN P CEN/TS 17274 (012009) - září 2019

Nanotechnologie - Pokyny pro stanovení protokolů pro výbušnost a hořlavost prášků obsahujících nanoobjekty (pro přepravu, manipulaci a skladování)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 19590 (012017) - září 2019

Nanotechnologie - Distribuce velikosti a koncentrace anorganických nanočástic ve vodném prostředí metodou induktivně vázané hmotnostní spektrometrie jednotlivých částic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN/TS 17275 (012017) - září 2019

Nanotechnologie - Pokyny pro správu a likvidaci odpadu z výroby a zpracování vyráběných nanoobjektů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN P CEN/TS 17276 (012018) - září 2019

Nanotechnologie - Pokyny pro posuzování životního cyklu - Aplikace EN ISO 14044:2006 na vyráběné nanomateriály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN IEC 60050-511 (330050) - prosinec 2018

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 511: Nanotechnologické elektrotechnické výrobky a systémy

340 Kč

TNI CEN/TR 17222 (800310) - leden 2020

Textilní výrobky a nanotechnologie - Návod pro zkoušky na simulaci uvolňování nanočástic - Expozice pokožky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč