ICS 07.100.99 - Ostatní normy týkající se mikrobiologie

ČSN EN ISO 846 (640780) - říjen 2019 aktuální vydání

Plasty - Hodnocení působení mikroorganismů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 18416 (681551) - červenec 2016 aktuální vydání

Kosmetika - Mikrobiologie - Průkaz Candida albicans

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč

ČSN EN ISO 21148 (681555) - prosinec 2017

Kosmetika - Mikrobiologie - Obecné pokyny pro mikrobiologické vyšetřování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 21149 (681556) - prosinec 2017 aktuální vydání

Kosmetika - Mikrobiologie - Stanovení počtu a průkaz aerobních mezofilních bakterií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 21150 (681557) - červen 2016 aktuální vydání

Kosmetika - Mikrobiologie - Průkaz Escherichia coli

230 Kč

ČSN EN ISO 22717 (681558) - červen 2016 aktuální vydání

Kosmetika - Mikrobiologie - Průkaz Pseudomonas aeruginosa

230 Kč

ČSN EN ISO 22718 (681559) - červen 2016 aktuální vydání

Kosmetika - Mikrobiologie - Průkaz Staphylococcus aureus

230 Kč

ČSN EN ISO 17516 (681562) - březen 2015

Kosmetika - Mikrobiologie - Mikrobiologické limity

190 Kč

ČSN EN ISO 20743 (800068) - březen 2014 aktuální vydání

Textilie - Zjišťování antibakteriálního účinku textilních výrobků

350 Kč

ČSN EN ISO 11721-1 (800853) - září 2001

Textilie - Zjišťování odolnosti textilií obsahujících celulózu proti mikroorganismům - Zkouška zahrabáním do zeminy - Část 1: Posuzování protihnilobných úprav

230 Kč

ČSN EN ISO 11721-2 (800853) - únor 2004

Textilie - Zjišťování odolnosti textilií obsahujících celulózu proti mikroorganismům - Zkouška zahrabáním do zeminy - Část 2: Zjišťování dlouhodobé odolnosti úprav zpomalujících hnití

190 Kč

ČSN EN 14119 (800873) - květen 2004

Zkoušení textilií - Hodnocení působení mikroskopických hub

340 Kč

ČSN EN 14065 (800876) - únor 2017 aktuální vydání

Textilie - Textilie zpracované v prádelnách - Systém řízení biokontaminace

350 Kč

ČSN EN 12225 (806147) - červenec 2001

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování odolnosti proti mikroorganismům pomocí zkoušky zahrabáním do zeminy

125 Kč

ČSN EN 12307 (831009) - únor 1999

Biotechnologie - Velkovýroba a výroba - Doporučení pro správnou praxi, postupy, výcvik pracovníků a dohled nad nimi

190 Kč

ČSN EN 12306 (831020) - prosinec 1998

Biotechnologie - Pokyny pro řízení jakosti diagnostických souprav používaných v zemědělství, pro kontrolu rostlinných a živočišných škůdců a onemocnění a pro kontrolu znečištění životního prostředí

190 Kč

ČSN EN 12347 (831033) - duben 1999

Biotechnologie - Kritéria účinnosti parních sterilizátorů a autoklávů

230 Kč

ČSN EN 13098 (833624) - březen 2020 aktuální vydání

Expozice pracoviště - Měření vzdušných mikroorganizmů a mikrobiálních sloučenin - Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč