ICS 07.100.01 - Mikrobiologie obecně

ČSN EN 12296 (831005) - leden 1999

Biotechnologie - Vybavení - Návod pro postupy zkoušení čistitelnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 12297 (831006) - leden 1999

Biotechnologie - Vybavení - Návod pro postupy zkoušení sterilizovatelnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 12298 (831007) - leden 1999

Biotechnologie - Vybavení - Návod pro postupy zkoušení zabezpečení vůči úniku mikroorganismů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 12128 (831008) - září 1999 aktuální vydání

Biotechnologie - Laboratoře pro výzkum, vývoj a analýzu - Stupně zabezpečení mikrobiologických laboratoří, zóny rizika, prostory a technické požadavky na bezpečnost

230 Kč

ČSN EN 13441 (831019) - září 2002

Biotechnologie - Laboratoře pro výzkum, vývoj a analýzu - Pokyny pro uzavřené nakládání s geneticky modifikovanými rostlinami

190 Kč

ČSN EN 12462 (831023) - květen 1999

Biotechnologie - Kritéria pro výkonové parametry čerpadel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12685 (831026) - únor 2000

Biotechnologie - Uvádění modifikovaných organismů do prostředí - Návod pro strategie monitorování při záměrném uvolňování geneticky modifikovaných mikroorganismů včetně virů

230 Kč

ČSN EN 12686 (831027) - únor 2000

Biotechnologie - Uvádění modifikovaných organismů do prostředí - Návod pro strategie vzorkování při záměrném uvolňování geneticky modifikovaných mikroorganismů včetně virů

190 Kč

ČSN EN 12689 (831029) - únor 2000

Biotechnologie - Návod pro posuzování čistoty, biologické aktivity a stability výrobků na bázi mikroorganismů

230 Kč

ČSN EN 12460 (831031) - září 1999

Biotechnologie - Velkovýroba a výroba - Pokyny pro výběr zařízení a jeho instalaci podle biologického rizika

230 Kč

ČSN EN 12738 (831034) - červen 2000

Biotechnologie - Laboratoře pro výzkum, vývoj a analýzu - Pokyny pro izolovaný chov zvířat naočkovaných mikroorganismy pro pokusné účely

230 Kč

ČSN EN 12740 (831035) - červen 2000

Biotechnologie - Laboratoře pro výzkum, vývoj a analýzu - Pokyny pro nakládání s odpady, jejich zneškodňování a zkoušení

230 Kč

ČSN EN 12741 (831036) - červen 2000

Biotechnologie - Laboratoře pro výzkum, vývoj a analýzu - Pokyny pro biotechnologické laboratorní postupy

230 Kč

ČSN EN 13091 (831037) - únor 2001

Biotechnologie - Kritéria účinnosti filtračních prvků a filtračních zařízení

230 Kč

ČSN EN 13092 (831038) - únor 2001

Biotechnologie - Zařízení - Směrnice pro odběr vzorků a inokulační postupy

230 Kč

ČSN EN 13095 (831039) - únor 2001

Biotechnologie - Kritéria účinnosti systémů na odstraňování odpadních plynů

230 Kč

ČSN EN 12885 (831040) - březen 2000

Biotechnologie - Kritéria účinnosti zařízení na rozrušování buněk

230 Kč

ČSN EN 12884 (831041) - březen 2000

Biotechnologie - Kritéria účinnosti odstředivek

230 Kč

ČSN EN 12690 (831042) - březen 2000

Biotechnologie - Kritéria účinnosti hřídelových těsnění

230 Kč

ČSN EN 12469 (831043) - květen 2001

Biotechnologie - Kritéria účinnosti mikrobiologických bezpečnostních boxů

350 Kč

ČSN EN 13312-1 (831044) - prosinec 2001

Biotechnologie - Kritéria funkční způsobilosti potrubních systémů a přístrojového vybavení - Část 1: Obecná kritéria funkční způsobilosti

230 Kč

ČSN EN 13312-2 (831044) - prosinec 2001

Biotechnologie - Kritéria funkční způsobilosti potrubních systémů a přístrojového vybavení - Část 2: Spojky

190 Kč

ČSN EN 13312-3 (831044) - prosinec 2001

Biotechnologie - Kritéria funkční způsobilosti potrubních systémů a přístrojového vybavení - Část 3: Zařízení pro odběr vzorků a inokulaci

230 Kč

ČSN EN 13312-4 (831044) - prosinec 2001

Biotechnologie - Kritéria funkční způsobilosti potrubních systémů a přístrojového vybavení - Část 4: Trubky a potrubí

190 Kč

ČSN EN 13312-5 (831044) - prosinec 2001

Biotechnologie - Kritéria funkční způsobilosti potrubních systémů a přístrojového vybavení - Část 5: Armatury

230 Kč

ČSN EN 13312-6 (831044) - prosinec 2001

Biotechnologie - Kritéria funkční způsobilosti potrubních systémů a přístrojového vybavení - Část 6: Přístrojové sondy

190 Kč

ČSN EN 13311-1 (831045) - únor 2002

Biotechnologie - Kritéria funkční způsobilosti nádob - Část 1: Obecná kritéria funkční způsobilosti

230 Kč

ČSN EN 13311-2 (831045) - únor 2002

Biotechnologie - Kritéria funkční způsobilosti nádob - Část 2: Ochranná tlaková zařízení

190 Kč

ČSN EN 13311-3 (831045) - únor 2002

Biotechnologie - Kritéria funkční způsobilosti nádob - Část 3: Skleněné tlakové nádoby

190 Kč

ČSN EN 13311-4 (831045) - únor 2002

Biotechnologie - Kritéria funkční způsobilosti nádob - Část 4: Bioreaktory

190 Kč

ČSN EN 13311-5 (831045) - únor 2002

Biotechnologie - Kritéria funkční způsobilosti nádob - Část 5: Inaktivační nádrže

190 Kč

ČSN EN 13311-6 (831045) - únor 2002

Biotechnologie - Kritéria funkční způsobilosti nádob - Část 6: Chromatografické kolony

190 Kč

ČSN 91 7825 (917825) - květen 2005

Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Stanovení odolnosti proti plísním

190 Kč