ICS 03.240 - Poštovní služby

ČSN EN 13850 (760201) - leden 2021 nové vydání

Poštovní služby - Kvalita služby - Měření přepravní doby služeb mezi koncovými body pro jednotlivé prioritní zásilky a zásilky první třídy

770 Kč

ČSN EN 14012 (760202) - březen 2020 aktuální vydání

Poštovní služby - Kvalita služby - Zásady vyřizování stížností

550 Kč

ČSN EN 14508 (760203) - prosinec 2016 aktuální vydání

Poštovní služby - Kvalita služby - Měření přepravní doby služeb mezi koncovými body pro jednotlivé neprioritní zásilky a zásilky druhé třídy

230 Kč

ČSN EN 14534 (760204) - prosinec 2016 aktuální vydání

Poštovní služby - Kvalita služby - Měření přepravní doby služeb mezi koncovými body pro hromadné zásilky

770 Kč

ČSN P CEN/TS 14773 (760221) - duben 2005

Poštovní služby - Kvalita služby - Měření ztráty a značného zpoždění jednotlivých zásilek prioritních a první třídy pomocí průzkumu zkušebních psaní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 13619 (760301) - říjen 2003

Poštovní služby - Zpracování zásilek - Optické vlastnosti pro zpracování psaní

340 Kč

ČSN EN 14615 (760305) - duben 2018 aktuální vydání

Poštovní služby - Digitální výplatní otisky - Aplikace, bezpečnost a návrh

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN P CEN/TS 15130 (760306) - říjen 2020 nové vydání

Poštovní služby - Infrastruktura DPM - Zprávy podporující aplikace DPM

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN P CEN/TS 16735 (760307) - duben 2016

Poštovní služby - Rozšířitelná společná struktura a reprezentace pro poštovní sazby EPR

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN P CEN/TS 14442 (760321) - březen 2005

Poštovní služby - Automatizované zpracování zásilek - Stavěcí identifikační značky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 14567 (760322) - březen 2005

Poštovní služby - Automatizované zpracování zásilek - Lokátor adresového bloku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN P CEN/TS 14826 (760323) - březen 2005

Poštovní služby - Automatická identifikace zásilek - Specifikace kvality tisku dvourozměrných symbolů čárových kódů pro strojově čitelné digitální výplatní otisky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN/TS 15523 (760324) - duben 2012 aktuální vydání

Poštovní služby - Výkaz podání sady zásilek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN P CEN/TS 15844-1 (760325) - červen 2011

Poštovní služby - Označování listovních zásilek identifikátory - Část 1: Struktura, zpráva a binární označení ID

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 15844-2 (760325) - červen 2011

Poštovní služby - Označování listovních zásilek identifikátory - Část 2: Specifikace kódování BNB-78

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 15844-3 (760325) - červen 2011

Poštovní služby - Označování listovních zásilek identifikátory - Část 3: Specifikace kódování BNB-62

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 15844-4 (760325) - červen 2011

Poštovní služby - Označování listovních zásilek identifikátory - Část 4: Specifikace stavového kódování pro velké obálky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 15844-5 (760325) - červen 2011

Poštovní služby - Označování listovních zásilek identifikátory - Část 5: Specifikace 4stavového kódování pro malá psaní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17523 (760327) - květen 2021

Poštovní služby - Obaly zásilek vhodných pro domovní schránky - Charakteristiky obalů pro malé a lehké zásilky doručované do domovní schránky uživatele

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 19160-4 (760401) - červen 2018

Adresování - Část 4: Složky a jazyky šablon mezinárodních poštovních adres

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN P CEN/TS 14014 (760501) - leden 2007

Poštovní služby - Hybridní pošta - Stanovení zapouzdření psaní v XML pro automatizované poštovní zpracování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN P CEN/TS 15121-1 (760502) - červen 2011

Poštovní služby - Hybridní pošta - Část 1: Specifikace rozhraní zabezpečených elektronických poštovních služeb (SePS) - Pojmy, schémata a operace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN P CEN/TS 15121-2 (760502) - červen 2011

Poštovní služby - Hybridní pošta - Část 2: Specifikace rozhraní zabezpečených elektronických poštovních služeb (SePS) - Služba ECPM

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 16326 (760503) - červen 2013

Poštovní služby - Hybridní pošta - Funkční specifikace pro poštovní doporučené elektronické zásilky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 13724 (760701) - září 2013 aktuální vydání

Poštovní služby - Vhozy domovních schránek a čelních panelů - Požadavky a zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.16t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

460 Kč

ČSN P CEN/TS 17457 (760702) - listopad 2020

Poštovní služby - Digitální volitelný online připojený otevírací a uzavírací systém pro balíkové schrány pro domovní použití s volným přístupem pro doručovací a sběrné operátory a uživatele

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 14631 (760705) - září 2005

Poštovní služby - Automatická identifikace schrán a kontejnerů - Evidenční číslování schrán

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN/TS 15873 (760731) - srpen 2009

Poštovní služby - Otevřené standardní rozhraní - Formát datových souborů adres pro generování slovníku OCR/VCS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN/TS 16238 (760732) - duben 2012

Poštovní služby - Otevřené rozhraní mezi řízením stroje a čtecím a kódovacím systémem - Rozhraní MC/RC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN P CEN/TS 16316 (760733) - listopad 2012

Poštovní služby - Otevřené rozhraní - Plán třídění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN/TS 15448 (760734) - červenec 2015

Poštovní služby - Otevřené standardní rozhraní mezi obrazovou řídicí jednotkou a rozšiřujícími zařízeními (OCR, systémy kódování obrazu, rozhodovací systémy)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 690 Kč

ČSN P CEN/TS 17073 (760735) - září 2020 aktuální vydání

Poštovní služby - Rozhraní pro přeshraniční balíky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

370 Kč