ICS 03.120.99 - Ostatní normy týkající se kvality

ČSN EN 62308 (010630) - srpen 2007

Bezporuchovost zařízení - Metody posuzování bezporuchovosti

550 Kč

ČSN EN 62429 (010647) - prosinec 2008

Růst bezporuchovosti - Zkoušení namáháním pro zjišťování časných poruch v jedinečných složitých systémech

350 Kč

ČSN EN 61025 (010676) - listopad 2007

Analýza stromu poruchových stavů (FTA)

440 Kč

ČSN EN 61078 ed. 2 (010677) - červen 2017 aktuální vydání

Blokové diagramy bezporuchovosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN IEC 62881 (180417) - květen 2019

Tabulka příčin a následků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

360 Kč

ČSN EN 61193-2 (359043) - květen 2008

Systémy hodnocení jakosti - Část 2: Volba a použití přejímacích plánů pro kontrolu elektronických součástek a pouzder

230 Kč

ČSN P CEN/TS 16880 (763602) - listopad 2016

Excelence služeb - Vytváření vynikajících zkušeností zákazníků prostřednictvím excelence služeb

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč