ICS 03.100.70 - Systémy managementu

ČSN EN ISO 56002 (010130) - září 2021

Management inovací - Systém managementu inovací - Pokyny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ISO 18091 (010323) - říjen 2020

Systémy managementu kvality - Směrnice pro aplikování ISO 9001 v místní samosprávě

945 Kč

ČSN EN ISO 9004 (010324) - únor 2019 aktuální vydání

Management kvality - Kvalita organizace - Návod k dosažení udržitelného úspěchu

770 Kč

ČSN EN ISO 19011 (010330) - leden 2019 aktuální vydání

Směrnice pro auditování systémů managementu

K této normě bylo vydáno Komentované vydání od České společnosti pro jakost.

590 Kč

ČSN ISO 10005 (010332) - duben 2019 aktuální vydání

Management kvality - Směrnice pro plány kvality

440 Kč

ČSN ISO 10006 (010333) - červen 2019 aktuální vydání

Management kvality - Směrnice pro management kvality v projektech

550 Kč

ČSN ISO 10007 (010334) - leden 2020 aktuální vydání

Management kvality - Směrnice pro management konfigurace

230 Kč

ČSN ISO 37001 (010392) - září 2017

Systémy protikorupčního managementu - Požadavky s návodem pro použití

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 37301 (010394) - říjen 2021

Systémy managementu shody - Požadavky s návodem pro použití

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN ISO 14002-1 (010902) - březen 2021

Systémy environmentálního managementu - Směrnice pro používání ISO 14001 k řešení environmentálních aspektů a podmínek v oblasti životního prostředí - Část 1: Obecně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 14006 (010906) - září 2020 aktuální vydání

Systémy environmentálního managementu - Směrnice pro začleňování ekodesignu

550 Kč

ČSN ISO 14009 (010909) - říjen 2021

Systémy environmentálního managementu - Směrnice pro začlenění materiálového oběhu do návrhu a vývoje

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN ISO 50001 (011501) - březen 2019 aktuální vydání

Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem k použití

550 Kč

ČSN ISO 50004 (011516) - prosinec 2020 aktuální vydání

Systémy managementu hospodaření s energií - Návod pro zavádění, udržování a zlepšování systému managementu hospodaření s energií podle ISO 50001

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN ISO 22301 (012306) - květen 2020 aktuální vydání

Bezpečnost a odolnost - Systémy managementu kontinuity podnikání - Požadavky

350 Kč

ČSN EN ISO 22313 (012316) - září 2020 aktuální vydání

Bezpečnost a odolnost - Systémy managementu kontinuity podnikání - Pokyny pro používání ISO 22301

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 9100 (310401) - listopad 2018 aktuální vydání

Systémy managementu kvality - Požadavky pro organizace v letectví, kosmonautice a obraně

440 Kč

ČSN EN 9133 (310402) - prosinec 2018 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Postup kvalifikace normalizovaných výrobků pro letectví a kosmonautiku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 9132 (310406) - září 2017 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Matice údajů požadavků na kvalitu pro značení částí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 9101 (310414) - listopad 2018 aktuální vydání

Systémy řízení kvality - Požadavky na audit pro organizace v letectví, kosmonautice a obraně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 9110 (310414) - prosinec 2018 aktuální vydání

Systémy managementu kvality - Požadavky pro organizace letecké údržby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 9120 (310416) - prosinec 2018 aktuální vydání

Systémy managementu kvality - Požadavky pro distributory v letectví, kosmonautice a obraně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 9115 (310420) - září 2019 aktuální vydání

Systémy managementu kvality - Požadavky pro organizace v letectví, kosmonautice a obraně - Dodávaný software (dodatek k EN 9100)

340 Kč

ČSN EN 9131 (310433) - leden 2021 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Definice a dokumentace údajů o neshodách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16495 (319806) - leden 2020 aktuální vydání

Uspořádání letového provozu - Zabezpečení informací u organizací poskytujících podporu civilnímu letovému provozu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN ISO/IEC/IEEE 90003 (369035) - listopad 2019

Softwarové inženýrství - Směrnice pro použití ISO 9001:2015 na počítačový software

570 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27011 (369710) - listopad 2020

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Soubor postupů pro opatření bezpečnosti informací pro telekomunikační organizace založený na ISO/IEC 27002

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27017 (369710) - červen 2017

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Soubor postupů pro opatření bezpečnosti informací pro cloudové služby založený na ISO/IEC 27002

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.21t

505 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27019 (369719) - srpen 2020

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Opatření bezpečnosti informací pro energetický průmysl

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27000 (369790) - červen 2020 aktuální vydání

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy řízení bezpečnosti informací - Přehled a slovník

350 Kč

ČSN ISO/IEC 27003 (369790) - březen 2018 aktuální vydání

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy řízení bezpečnosti informací - Pokyny

440 Kč

ČSN ISO/IEC 27004 (369790) - březen 2018 aktuální vydání

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Řízení bezpečnosti informací - Monitorování, měření, analýza a hodnocení

550 Kč

ČSN ISO/IEC 27005 (369790) - duben 2019 aktuální vydání

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Řízení rizik bezpečnosti informací

550 Kč

ČSN EN 15399 (386433) - srpen 2020 aktuální vydání

Zařízení pro zásobování plynem - Systém řízení bezpečnosti plynárenských sítí s maximálním provozním tlakem do 16 bar včetně

340 Kč

ČSN EN ISO 29001 (452001) - prosinec 2020

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Specifické systémy managementu kvality - Požadavky na dodavatelské organizace výrobků a služeb

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 22000 (569600) - květen 2019 aktuální vydání

Systémy managementu bezpečnosti potravin - Požadavky na organizaci v potravinovém řetězci

570 Kč

ČSN ISO 37101 (730931) - leden 2022

Udržitelný rozvoj ve společenstvích - Systém managementu udržitelného rozvoje - Požadavky s pokyny k použití

350 Kč

ČSN ISO 46001 (759050) - květen 2021

Systémy managementu efektivního hospodaření s vodou - Požadavky s návodem k používání

550 Kč

ČSN ISO 21401 (761102) - leden 2022

Služby cestovního ruchu a souvisící služby - Systém managementu udržitelnosti pro ubytovací zařízení - Požadavky

440 Kč

ČSN EN ISO 41001 (762104) - září 2019

Facility management - Systémy řízení - Požadavky s návodem k užívání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 15224 (763100) - červenec 2017 aktuální vydání

Systémy managementu kvality - EN ISO 9001:2015 pro zdravotní péči

590 Kč

TNI CEN/TR 17223 (855002) - říjen 2019

Návod pro vztah mezi EN ISO 13485:2016 (Zdravotnické prostředky - Systémy managementu kvality - Požadavky pro účely předpisů) a evropským nařízením o zdravotnických prostředcích a nařízením o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN ISO 15378 (855290) - květen 2018 aktuální vydání

Primární obalové materiály léčiv - Zvláštní požadavky pro aplikaci ISO 9001:2015 odpovídající správné výrobní praxi (GMP)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč