Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ICS 03.100.70 - Systémy managementu

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
501051

ČSN P CEN/TS 16555-1 (010130) - leden 2017

Management inovací - Část 1: Systém managementu inovací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
506914

ČSN EN ISO 9004 (010324) - únor 2019 aktuální vydání

Management kvality - Kvalita organizace - Návod k dosažení udržitelného úspěchu

770 Kč vč. DPH
506469

ČSN EN ISO 19011 (010330) - leden 2019 aktuální vydání

Směrnice pro auditování systémů managementu

590 Kč vč. DPH
507192

ČSN ISO 10005 (010332) - duben 2019 nové vydání

Management kvality - Směrnice pro plány kvality

440 Kč vč. DPH
507691

ČSN ISO 10006 (010333) - červen 2019 nové vydání

Management kvality - Směrnice pro management kvality v projektech

550 Kč vč. DPH
503262

ČSN ISO 37001 (010392) - září 2017

Systémy protikorupčního managementu - Požadavky s návodem pro použití

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč vč. DPH
507051

ČSN EN ISO 50001 (011501) - březen 2019 nové vydání

Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem k použití

550 Kč vč. DPH
506027

ČSN EN 9100 (310401) - listopad 2018 aktuální vydání

Systémy managementu kvality - Požadavky pro organizace v letectví, kosmonautice a obraně

440 Kč vč. DPH
505756

ČSN EN 9133 (310402) - prosinec 2018 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Postup kvalifikace normalizovaných výrobků pro letectví a kosmonautiku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
502642

ČSN EN 9132 (310406) - září 2017 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Matice údajů požadavků na kvalitu pro značení částí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
505525

ČSN EN 9101 (310414) - listopad 2018 aktuální vydání

Systémy řízení kvality - Požadavky na audit pro organizace v letectví, kosmonautice a obraně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
505758

ČSN EN 9110 (310414) - prosinec 2018 aktuální vydání

Systémy managementu kvality - Požadavky pro organizace letecké údržby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
505757

ČSN EN 9120 (310416) - prosinec 2018 aktuální vydání

Systémy managementu kvality - Požadavky pro distributory v letectví, kosmonautice a obraně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
508450

ČSN EN 9115 (310420) - září 2019 nové vydání

Systémy managementu kvality - Požadavky pro organizace v letectví, kosmonautice a obraně - Dodávaný software (dodatek k EN 9100)

340 Kč vč. DPH
502319

ČSN ISO/IEC 27017 (369710) - červen 2017

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Soubor postupů pro opatření bezpečnosti informací pro cloudové služby založený na ISO/IEC 27002

440 Kč vč. DPH
501452

ČSN EN ISO/IEC 27000 (369790) - květen 2017

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy řízení bezpečnosti informací - Přehled a slovník

350 Kč vč. DPH
503920

ČSN ISO/IEC 27003 (369790) - březen 2018 aktuální vydání

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy řízení bezpečnosti informací - Pokyny

440 Kč vč. DPH
504172

ČSN ISO/IEC 27004 (369790) - březen 2018 aktuální vydání

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Řízení bezpečnosti informací - Monitorování, měření, analýza a hodnocení

550 Kč vč. DPH
507207

ČSN ISO/IEC 27005 (369790) - duben 2019 nové vydání

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Řízení rizik bezpečnosti informací

550 Kč vč. DPH
505277

ČSN ISO/IEC 27007 (369790) - červenec 2018 aktuální vydání

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Směrnice pro audit systémů řízení bezpečnosti informací

440 Kč vč. DPH
507072

ČSN EN 15399 (386433) - duben 2019

Zařízení pro zásobování plynem - Systém řízení bezpečnosti plynárenských sítí s maximálním provozním tlakem do 16 bar včetně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
507475

ČSN EN ISO 22000 (569600) - květen 2019 nové vydání

Systémy managementu bezpečnosti potravin - Požadavky na organizaci v potravinovém řetězci

570 Kč vč. DPH
507435

ČSN EN ISO 41001 (762104) - září 2019

Facility management - Systémy řízení - Požadavky s návodem k užívání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
502859

ČSN EN 15224 (763100) - červenec 2017 aktuální vydání

Systémy managementu kvality - EN ISO 9001:2015 pro zdravotní péči

590 Kč vč. DPH
508655

TNI CEN/TR 17223 (855002) - říjen 2019

Návod pro vztah mezi EN ISO 13485:2016 (Zdravotnické prostředky - Systémy managementu kvality - Požadavky pro účely předpisů) a evropským nařízením o zdravotnických prostředcích a nařízením o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč vč. DPH
504373

ČSN EN ISO 15378 (855290) - květen 2018 aktuální vydání

Primární obalové materiály léčiv - Zvláštní požadavky pro aplikaci ISO 9001:2015 odpovídající správné výrobní praxi (GMP)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč vč. DPH