ICS 03.100.01 - Podniková organizace a management obecně

ČSN EN 16991 (010305) - říjen 2018

Rámec managementu rizik prohlídek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

TNI 01 0350 (010350) - srpen 2010

Management rizik - Slovník (Pokyn 73)

230 Kč

ČSN ISO 31000 (010351) - prosinec 2018 aktuální vydání

Management rizik - Směrnice

340 Kč

ČSN EN 31010 (010352) - leden 2011

Management rizik - Techniky posuzování rizik

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z2 8.20t

Norma bude zrušena k 18. červenci 2022 (zobrazit náhrady).

622 Kč

ČSN EN IEC 31010 ed. 2 (010352) - srpen 2020 nové vydání

Management rizik - Techniky posuzování rizik

945 Kč

ČSN ISO 55000 (010375) - květen 2015

Management aktiv - Přehled, zásady a terminologie

350 Kč

ČSN ISO 55001 (010376) - květen 2015

Management aktiv - Systémy managementu - Požadavky

340 Kč

ČSN ISO 55002 (010377) - listopad 2019 aktuální vydání

Management aktiv - Systémy managementu - Směrnice pro používání ISO 55001

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN P ISO/TS 55010 (010378) - duben 2020

Management aktiv - Návod k sladění finančních a nefinančních funkcí v managementu aktiv

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 26000 (010390) - červenec 2011

Pokyny pro oblast společenské odpovědnosti

770 Kč

ČSN 01 0391 (010391) - říjen 2013

Systém managementu společenské odpovědnosti organizací - Požadavky

340 Kč

ČSN ISO 37001 (010392) - září 2017

Systémy protikorupčního managementu - Požadavky s návodem pro použití

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 16646 (010665) - květen 2015

Údržba - Údržba v rámci managementu fyzického majetku

350 Kč

ČSN EN 62198 (010694) - září 2014

Management rizik v projektech - Směrnice pro použití

440 Kč

ČSN EN IEC 62402 ed. 2 (010697) - březen 2020

Management zastarávání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 22300 (012301) - červen 2020 nové vydání

Bezpečnost a odolnost - Slovník

550 Kč

ČSN EN ISO 22301 (012306) - květen 2020 nové vydání

Bezpečnost a odolnost - Systémy managementu kontinuity podnikání - Požadavky

350 Kč

ČSN EN ISO 22311 (012312) - srpen 2015

Ochrana společnosti - Video dohled - Interoperabilita při exportu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 22313 (012316) - září 2020 nové vydání

Bezpečnost a odolnost - Systémy managementu kontinuity podnikání - Pokyny pro používání ISO 22301

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 22315 (012319) - červen 2020 nové vydání

Ochrana společnosti - Hromadná evakuace - Pokyny pro plánování

340 Kč

ČSN EN ISO 22397 (012340) - duben 2019

Ochrana společnosti - Pokyny pro ustanovení partnerských dohod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P ISO/IEC TS 17021-6 (015245) - únor 2018

Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu - Část 6: Požadavky na odbornou způsobilost pro auditování a certifikaci systémů managementu kontinuity činností organizace

230 Kč

ČSN P CEN/TS 14818 (184360) - září 2005

Podniková integrace - Rozhodovací referenční model

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 20700 (763001) - březen 2019

Směrnice pro poradenské služby v oblasti managementu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 11354-1 (974106) - únor 2012

Pokročilé automatizace a jejich aplikace - Požadavky na zřízení výrobního procesu interoperability - Část 1: Rámec pro podnikovou interoperabilitu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč