ICS 03.080.20 - Služby pro podniky

ČSN EN 12507 (269386) - květen 2006 aktuální vydání

Dopravní služby - Návod pro aplikaci EN ISO 9001:2000 v oblasti silniční dopravy, skladování, distribuce a železničním odvětví

230 Kč

ČSN EN 16082 (310440) - březen 2012

Letištní a letecké bezpečnostní služby

340 Kč

ČSN EN 16747 (320051) - březen 2016

Námořní a přístavní bezpečnostní služby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN/TS 99001 (761001) - srpen 2009

Podpora podnikání - Podpůrné služby poskytované malým podnikům - Terminologie, kvalita a provádění služby

440 Kč

ČSN EN ISO 17100 (761501) - prosinec 2015

Překladatelské služby - Požadavky na překladatelské služby

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.18t

475 Kč

ČSN EN 15602 (761701) - září 2008 aktuální vydání

Poskytovatelé bezpečnostních služeb - Terminologie

230 Kč

ČSN 76 1702 (761702) - listopad 2014

Poskytovatelé bezpečnostních služeb - Fyzická ostraha - Požadavky

230 Kč

ČSN EN 15707 (761801) - květen 2009

Analýza tiskových médií - Slovník a požadavky na služby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16310 (763301) - září 2013

Inženýrské služby - Terminologie popisující inženýrské služby pro budovy, infrastrukturu a průmyslová zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16311 (763302) - září 2013

Inženýrské služby - Terminologie popisující inženýrské služby pro průmyslové produkty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16763 (763304) - červen 2019 aktuální vydání

Služby pro požárněbezpečnostní zařízení a zabezpečovací systémy

230 Kč

ČSN EN 17371-1 (763604) - říjen 2021

Poskytování služeb - Část 1: Nákup služby - Návod k posuzování způsobilosti poskytovatelů služby a hodnocení nabídek služby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč