ICS 01.100.01 - Technické výkresy obecně

ČSN EN ISO 6428 (013105) - červenec 2000

Technické výkresy - Požadavky pro mikrografické zpracování

125 Kč

ČSN EN ISO 5457 (013110) - únor 2000

Technická dokumentace - Rozměry a úprava výkresových listů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.10t

315 Kč

ČSN EN ISO 128-1 (013114) - prosinec 2020

Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Úvod a základní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 128-100 (013114) - prosinec 2020

Technická dokumentace produktu - Obecná pravidla zobrazování - Část 100: Přehled

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 128-20 (013114) - květen 2002

Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 20: Základní pravidla pro kreslení čar

230 Kč

ČSN EN ISO 128-21 (013114) - květen 2002

Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 21: Tvorba čar v CAD

230 Kč

ČSN EN ISO 128-3 (013114) - leden 2021

Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Část 3: Pohledy, řezy a průřezy

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

570 Kč

ČSN ISO 128-22 (013114) - listopad 2001

Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 22: Základní pravidla kreslení a použití odkazových čar

190 Kč

ČSN ISO 128-30 (013114) - březen 2002

Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 30: Základní pravidla kreslení pohledů

230 Kč

ČSN ISO 128-40 (013114) - září 2002

Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 40: Základní pravidla kreslení řezů a průřezů

190 Kč

ČSN ISO 128-50 (013114) - únor 2002

Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 50: Základní pravidla zobrazení ploch v řezech a průřezech

190 Kč

ČSN EN ISO 3098-1 (013115) - prosinec 2018 aktuální vydání

Technická dokumentace produktu - Písmo - Část 1: Obecná ustanovení

230 Kč

ČSN EN ISO 3098-2 (013115) - únor 2001

Technická dokumentace - Písmo - Část 2: Latinská abeceda, číslice a značky

190 Kč

ČSN EN ISO 3098-3 (013115) - únor 2001

Technická dokumentace - Písmo - Část 3: Řecká abeceda

190 Kč

ČSN EN ISO 3098-4 (013115) - únor 2001

Technická dokumentace - Písmo - Část 4: Diakritická znaménka a zvláštní znaky latinské abecedy

190 Kč

ČSN EN ISO 3098-6 (013115) - únor 2001

Technická dokumentace - Písmo - Část 6: Cyrilice

190 Kč

ČSN EN ISO 5456-1 (013123) - červenec 2000

Technické výkresy - Metody promítání - Část 1: Přehled

190 Kč

ČSN EN ISO 5456-2 (013123) - červenec 2000

Technické výkresy - Metody promítání - Část 2: Pravoúhlé promítání

230 Kč

ČSN EN ISO 5456-3 (013123) - červenec 2000

Technické výkresy - Metody promítání - Část 3: Axonometrické promítání

230 Kč

ČSN EN ISO 5456-4 (013123) - listopad 2002

Technické výkresy - Metody promítání - Část 4: Středové promítání

440 Kč

ČSN EN ISO 129-1 (013130) - duben 2019

Technická dokumentace produktu (TPD) - Kótování a tolerování - Část 1: Obecné zásady

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.20t

655 Kč

ČSN ISO 129-5 (013130) - duben 2019

Technická dokumentace produktu - Kótování a tolerování - Část 5: Kótování kovových konstrukcí

350 Kč

ČSN EN ISO 7083 (013138) - prosinec 1996

Technické výkresy. Značky pro geometrické tolerování. Tvary a rozměry

190 Kč

ČSN EN ISO 1660 (013139) - prosinec 2020 nové vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerování - Tolerování profilu

570 Kč

ČSN EN 15016-4 (280305) - říjen 2006

Technické výkresy - Železniční aplikace - Část 4: Výměna dat

340 Kč