ICS 01.080.01 - Grafické značky obecně

ČSN EN 61355-1 ed. 2 (013721) - únor 2009

Třídění a označování dokumentů pro průmyslové celky, systémy a zařízení - Část 1: Pravidla a tabulky třídění

440 Kč

ČSN EN 80416-1 ed. 2 (013765) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní pravidla pro grafické značky pro použití na předmětech - Část 1: Tvorba grafických značek pro registraci

340 Kč

ČSN EN ISO 81714-1 (013790) - prosinec 2010 aktuální vydání

Tvorba grafických značek používaných v technické dokumentaci produktů - Část 1: Základní pravidla

230 Kč

ČSN ISO 3864-3 (018011) - prosinec 2012

Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 3: Zásady navrhování grafických značek pro použití v bezpečnostních značkách

350 Kč

TNI POKYN ISO/IEC 74 (018011) - červenec 2014

Grafické značky - Pokyny pro uvažování potřeb spotřebitelů

230 Kč

ČSN ISO 17724 (018012) - říjen 2004

Grafické značky - Slovník

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.13t

360 Kč

ČSN ISO 23601 (018017) - květen 2011

Bezpečnostní identifikace - Únikové a evakuační plány

230 Kč

ČSN ISO 20712-2 (018023) - září 2008

Bezpečnostní značení pro vodní plochy a plážové bezpečnostní vlajky - Část 2: Specifikace plážových bezpečnostních vlajek - Barva, tvar, význam a provedení

230 Kč