ICS 01.075 - Písmenné značky

ČSN EN ISO 80000-2 (011300) - listopad 2020 nové vydání

Veličiny a jednotky - Část 2: Matematika

550 Kč

ČSN EN 1264-1 (060315) - leden 2012 aktuální vydání

Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 1: Definice a značky

340 Kč

ČSN EN 12792 (120001) - květen 2007 aktuální vydání

Větrání budov - Značky, terminologie a grafické značky

770 Kč

ČSN EN 14067-1 (281901) - listopad 2003

Železniční aplikace - Aerodynamika - Část 1: Značky a jednotky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 60027-2 (330100) - duben 2008

Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 2: Telekomunikace a elektronika

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.09t, Z2 11.19t

Norma bude zrušena k 12. únoru 2022 (zobrazit náhrady).

834 Kč

ČSN EN 60027-6 (330100) - červenec 2008

Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 6: Technologie řízení

230 Kč

ČSN EN 60027-7 (330100) - červen 2011

Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 7: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie

550 Kč

ČSN IEC 60027-3 (330100) - prosinec 2004 aktuální vydání

Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 3: Logaritmické a k nim se vztahující veličiny a jejich jednotky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.07t

262 Kč

ČSN EN 10266 (420048) - září 2004 aktuální vydání

Ocelové trubky, tvarovky a konstrukční duté profily - Symboly a definice termínů pro použití v normách na výrobky

230 Kč

ČSN P CEN/TR 13233 (727501) - duben 2008

Speciální technická keramika - Definice a značky

230 Kč

ČSN EN 1438 (731710) - srpen 1999

Značky pro dřevo a výrobky na bázi dřeva

230 Kč