ICS 01.040.97 - Zařízení pro domácnosti a obchod. Zábava. Sporty (názvosloví)

ČSN EN ISO 23953-1 (142741) - květen 2016 aktuální vydání

Distribuční chlazený nábytek - Část 1: Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN 16 6004 (166004) - říjen 1987

Nábytkové kování. Názvy a definice

230 Kč

ČSN ISO/IEC TR 15044 (369977) - prosinec 2001

Informační technologie - Terminologie domácího elektronického systému (HES)

190 Kč

ČSN EN 131-1 +A1 (493830) - březen 2020

Žebříky - Část 1: Termíny, typy, funkční rozměry

340 Kč

ČSN EN 1900 (700005) - červen 1999

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Nekovové stolní nádobí - Názvosloví

230 Kč

ČSN 80 7606 (807606) - září 1993

Posteľná bielizeň a kusové výrobky. Terminológia

125 Kč

ČSN ISO 8229 (819003) - srpen 1994

Operace a technologie chemického čištění - slovník

125 Kč

ČSN EN 12466 (917873) - červen 1999

Pružné podlahové krytiny - Slovník

340 Kč

ČSN EN 13248 (944310) - červenec 2003

Nádobí - Kávovary pro domácí použití s nezávislým zdrojem ohřevu - Definice, požadavky a metody zkoušení

340 Kč

ČSN ISO 4481 (944801) - leden 2003

Příbory - Názvosloví

440 Kč

ČSN EN 15898 (961509) - květen 2020 aktuální vydání

Ochrana kulturního dědictví - Základní obecné termíny a definice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 16572 (961522) - říjen 2017 aktuální vydání

Ochrana kulturního dědictví - Slovník technických termínů týkajících se malt pro zdění, vnějších a vnitřních omítek, používaných na památkových objektech

440 Kč