ICS 01.040.87 - Průmysl nátěrových hmot a barviv (názvosloví)

ČSN EN ISO 4618 (670010) - březen 2018 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Termíny a definice

770 Kč

ČSN EN ISO 18451-1 (670020) - prosinec 2019 aktuální vydání

Pigmenty, barviva a plniva - Terminologie - Část 1: Obecné termíny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 19403-1 (673058) - srpen 2020

Nátěrové hmoty - Smáčivost - Část 1: Terminologie a obecné zásady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 19403-2 (673058) - srpen 2020

Nátěrové hmoty - Smáčivost - Část 2: Stanovení povrchové volné energie u pevných povrchů měřením kontaktního úhlu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 19403-3 (673058) - srpen 2020

Nátěrové hmoty - Smáčivost - Část 3: Stanovení povrchového napětí kapalin metodou visící kapky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 19403-4 (673058) - srpen 2020

Nátěrové hmoty - Smáčivost - Část 4: Stanovení polární složky a disperzní složky povrchového napětí kapalin z mezifázového napětí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 19403-5 (673058) - srpen 2020

Nátěrové hmoty - Smáčivost - Část 5: Stanovení polární složky a disperzní složky povrchového napětí kapalin z měření kontaktního úhlu na pevné látce, jestliže povrchová energie má pouze disperzní složku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 19403-6 (673058) - srpen 2020

Nátěrové hmoty - Smáčivost - Část 6: Měření dynamického kontaktního úhlu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 19403-7 (673058) - srpen 2020

Nátěrové hmoty - Smáčivost - Část 7: Měření kontaktního úhlu na nakloněné desce (úhlu sklouznutí kapky)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 8130-14 (673151) - listopad 2019 aktuální vydání

Práškové nátěrové hmoty - Část 14: Slovník

190 Kč

ČSN EN ISO 22553-1 (673161) - červenec 2021

Nátěrové hmoty - Elektroforeticky nanesené povlaky - Část 1: Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč