ICS 01.040.45 - Železniční technika (názvosloví)

ČSN EN 1907 (273002) - červen 2018 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Terminologie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN 28 0001 (280001) - prosinec 1996

Kolejová vozidla železniční. Základní termíny a definice

550 Kč

ČSN EN 17018 (280333) - září 2019

Železniční aplikace - Údržba drážních vozidel - Termíny a definice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 14478 (284001) - červen 2018 aktuální vydání

Železniční aplikace - Brzdění - Obecný slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN IEC 60050-821 (330050) - srpen 2019 aktuální vydání

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 821: Drážní signalizační a zabezpečovací zařízení

2 200 Kč

ČSN EN 13232-1 (736371) - září 2004

Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 1: Definice

440 Kč