ICS 01.040.19 - Zkušebnictví (názvosloví)

ČSN EN 1330-1 (015005) - květen 2015 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 1: Seznam obecných termínů

230 Kč

ČSN EN 1330-10 (015005) - září 2003

Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 10: Termíny používané při vizuální kontrole

340 Kč

ČSN EN 1330-2 (015005) - leden 2000

Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 2: Společné termíny pro metody nedestruktivního zkoušení

190 Kč

ČSN EN 1330-3 (015005) - květen 1999

Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 3: Termíny používané v průmyslové radiografii

340 Kč

ČSN EN 1330-9 (015005) - únor 2018 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 9: Termíny používané při zkoušení akustickou emisí

340 Kč

ČSN EN ISO 12706 (015005) - červen 2010 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení kapilární metodou - Terminologie

230 Kč

ČSN EN ISO 12707 (015005) - říjen 2016

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení magnetickou práškovou metodou - Slovník

190 Kč

ČSN EN ISO 12718 (015005) - červen 2020 nové vydání

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení vířivými proudy - Slovník

440 Kč

ČSN EN ISO 20484 (015005) - březen 2018 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Slovník

350 Kč

ČSN EN ISO 5577 (015005) - duben 2018 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Slovník

770 Kč

ČSN ISO 10878 (015005) - březen 2017

Nedestruktivní zkoušení - Infračervená termografie - Slovník

440 Kč

ČSN 01 5008 (015008) - červen 1986

Nedestruktivní zkoušení materiálů a výrobků metodou rozptylových magnetických indukčních toků. Názvosloví

230 Kč

ČSN 01 5009 (015009) - červen 1990

Nedestruktivní zkoušení. Neutronová defektoskopie. Názvosloví

230 Kč

ČSN EN 16714-3 (015070) - únor 2017

Nedestruktivní zkoušení - Termografické zkoušení - Část 3: Termíny a definice

190 Kč

ČSN ISO 2395 (259600) - říjen 1994

Zkušební síta a prosévání. Terminologie

125 Kč