ČSN ISO 12647-2 (883011) Aktuální vydání

Technologie grafické výroby - Řízení a kontrola výroby rastrových barevných výtažků, nátisku a tisku - Část 2: Postupy ofsetového tisku

ČSN ISO 12647-2 Technologie grafické výroby - Řízení a kontrola výroby rastrových barevných výtažků, nátisku a tisku - Část 2: Postupy ofsetového tisku
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 360 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 12647 stanoví řadu procesních parametrů a jejich hodnoty, které mají být použity při výrobě barevných výtažků, tiskových forem a tiskové produkci čtyřbarvotisků archovým ofsetem a kotoučovým ofsetovým tiskem s výjimkou ofsetového tisku na novinový papír.
Tyto parametry a hodnoty byly zvoleny z pohledu typického procesu tak, aby pokryly výrobní stupně "výroba barevných výtažků", "zhotovení kontrolního nátisku", "zhotovení tiskové formy", "schvalování tisku" a "produkční tisk" na všechny druhy komerčně dostupných produkčních potiskovaných materiálů.
Tato část ISO 12647:
- je přímo použitelná pro tisk kontrolních nátisků na tiskovém stroji a pro tiskové procesy, které jako vstup využívají tiskové formy na bázi barevných výtažků;
- je použitelná pro tisk kontrolních nátisků na tiskovém stroji a pro tiskové procesy s více než čtyřmi procesními barvami, pokud je zachována přímá analogie se čtyřbarvotiskem, například pro data a rastrování, potiskované materiály a parametry tisku;
- je použitelná pro potisk kartonových materiálů na výrobu obalů;
- je použitelná pro všechny druhy sušení, jako heatsetem (horkým vzduchem), infračerveným zářením a ultrafialovým zářením;
- poskytuje reference pro zajištění kvality a správu kvality.
Tato část ISO 12647 není použitelná pro jiné procesy než ofset, jako je tisk přímo z digitálních dat, kde neexistuje přenášecí nosič obrazu, nebo kde obraz může být na nosiči obrazu pro každý výtisk změněn, takže každý výtisk může mít jiný obsah.

Označení ČSN ISO 12647-2 (883011)
Katalogové číslo 96145
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 10. 2014
Datum účinnosti 1. 11. 2014
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963961453
Změny a opravy Oprava 1 2.16t
Tato norma nahradila ČSN ISO 12647-2 (883011) z srpna 2008
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN ISO 12637-1 (883001)
Technologie grafické výroby - Slovník - Část 1: Základní termíny