ČSN ETSI EN 300 132-3-0 V2.1.1 (872006)

Rozbor vlivu prostředí (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu telekomunikačních zařízení a zařízení pro datovou komunikaci (ICT) - Část 3: Napájení z usměrňovače, ze střídavého zdroje nebo stejnosměrného zdroje o napětí do 400 V - Podčást 0: Přehled

Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma představuje úvod k souboru dílčích částí norem specifikujících rozhraní pro napájení A3 na vstupu telekomunikačních zařízení a zařízení pro datovou komunikaci (ICT). Energii lze dodávat na rozhraní jedním zdrojem nebo systémem s více zdroji, který může obsahovat baterie nebo záložní generátory nebo obnovitelné zdroje energie. Tato dílčí část se zaměřuje na zajištění kompatibility mezi napájecími zařízeními a telekomunikačními zařízeními a zařízeními pro datové komunikace (ICT). Stejné rozhraní A3 lze použít i pro jiné připojené zatěžovací jednotky (například řízení/monitorování, chladicí systém atd.). Požadavky na rozhraní A3 definované v dílčích částech 1 až 3 platí pro výstup napájecích zařízení nebo napájecí instalace pro napájení zařízení ICT, pro vstup napájení zařízení ICT a pro vstup napájení jiných zařízení, který je kompatibilní s tímto rozhraním. Účelem této normy je určit napájecí systém se stejnými charakteristikami pro všechna zařízení ICT definovaná v oblasti použití, usnadnit normalizaci napájecích systémů pro zařízení ICT, usnadnit instalaci, provoz a údržbu zařízení ve stejné síti a zařízení nebo systémů ICT různého původu a usnadnit spolupráci různých typů zátěží. Obecné požadavky na bezpečnost a EMC jsou mimo rozsah platnosti tohoto souboru norem až na případy, kdy specifické požadavky nejsou definovány v existujících normách pro bezpečnost nebo EMC

Označení ČSN ETSI EN 300 132-3-0 V2.1.1 (872006)
Katalogové číslo 91230
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 8. 2012
Datum účinnosti 1. 9. 2012
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963912301
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ETS 300 132-1 ed. 1 (872006)
Navrhování zařízení (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu telekomunikačních zařízení - Část 1: Napájení střídavým proudem (ac) odvozeným ze stejnosměrných zdrojů (dc)

ČSN ETS 300 132-2 ed. 1 (872006)
Navrhování zařízení (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu telekomunikačních zařízení - Část 2: Napájení stejnosměrným proudem (dc)

ČSN ETSI EN 300 132-1 V2.1.1 (872006)
Environmentální inženýrství (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu zařízení informačních a komunikačních technologií (ICT) - Část 1: Střídavý proud (AC)

ČSN ETSI EN 300 132-2 V2.1.2 (872006)
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu telekomunikačních zařízení - Část 2: Napájení stejnosměrným proudem (dc)

ČSN ETSI EN 300 132-2 V2.2.1 (872006)
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu telekomunikačních zařízení - Část 2: Napájení stejnosměrným proudem (dc)

ČSN ETSI EN 300 132-2 V2.2.2 (872006)
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu telekomunikačních zařízení - Část 2: Napájení stejnosměrným proudem (dc)

ČSN ETSI EN 300 132-2 V2.4.6 (872006)
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu telekomunikačních zařízení a zařízení pro datovou komunikaci (ICT) - Část 2: Napájení stejnosměrným napětím -48 V

ČSN ETSI EN 300 132-2 V2.5.1 (872006)
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu telekomunikačních zařízení a zařízení pro datovou komunikaci (ICT) - Část 2: Napájení stejnosměrným napětím - 48 V

ČSN ETSI EN 300 132-2 V2.6.1 (872006)
Environmentální inženýrství (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu zařízení informačních a komunikačních technologií (ICT) - Část 2: Napájení stejnosměrným napětím -48 V

ČSN ETSI EN 300 132-3 V1.2.1 (872006)
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu telekomunikačních zařízení - Část 3: Napájení z usměrňovače, ze střídavého zdroje nebo stejnosměrného zdroje o napětí do 400 V

ČSN ETSI EN 300 132-3-1 V2.1.1 (872006)
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu telekomunikačních zařízení a zařízení pro datovou komunikaci (ICT) - Část 3: Napájení z usměrňovače, ze střídavého zdroje nebo stejnosměrného zdroje o napětí do 400 V - Podčást 1: Stejnosměrný zdroj o napětí do 400 V