ČSN EN 13457 +A1 (798006) Aktuální vydání

Stroje na výrobu obuvi, zboží z usní a syntetických usní - Štípací, kosicí, ořezávací stroje, stroje na nanášení a vysoušení lepidla - Bezpečnostní požadavky

ČSN EN 13457 +A1 Stroje na výrobu obuvi, zboží z usní a syntetických usní - Štípací, kosicí, ořezávací stroje, stroje na nanášení a vysoušení lepidla - Bezpečnostní požadavky
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 13457+A1

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 schválenou CEN 2010-03-18. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami !". Vypuštěný text je zobrazen takto "!vypuštěný text"", opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky. Norma obsahuje i nové znění přílohy ZA a přílohy ZB.
Změnou A1 byla provedena aktualizace mezinárodních a evropských norem.
Tento dokument platí na stroje štípací, kosicí, stroje na ořezávání okrajů, stroje na řezání pásků, stroje na nanášení a na vysoušení nánosu lepidla, používané při výrobě obuvi a zboží z přírodních a syntetických usní a ostatních příslušných dílců.
Tento dokument neplatí pro ořezávací stroje s rotujícím frézovacím nástrojem pro ořezávání okrajů materiálu, viz EN 930, štípací stroje a stroje s pásovým nožem používané v koželužnách viz EN 13112 a pro přenosné stroje.
Tento dokument specifikuje bezpečnostní požadavky pro konstrukci, dopravu, instalaci, nastavování, seřizování, záběh nebo změnu postupu, provoz, čistění, údržbu, vyřazení z provozu, demontáž atd., pokud se týká bezpečnosti strojů.
Dokument bere v úvahu předpokládané používání, předvídatelné nesprávné použití, poruchu součásti a systému.
Tento dokument zahrnuje všechna významná nebezpečí v obuvnickém průmyslu při výrobě obuvi a zboží z usní a syntetických usní.
Tento dokument se nezabývá přesnými technickými opatřeními pro snížení rizik, která vznikají výpary a prachy poškozujícími zdraví.
Používáním strojů, které jsou uvedeny v předmětu tohoto dokumentu v jiných průmyslových odvětvích, než je specifikováno v 1.1, mohou vznikat nebezpečí, která nebyla uvažována při vypracování tohoto dokumentu.
Tento dokument také platí pro zařízení pro manipulaci s materiálem a činnosti, které jsou nedílnou součástí stroje.
Tento dokument předpokládá, že stroje jsou ovládány odpovídajícím způsobem zacvičenými osobami a jsou používány s odpovídajícím místním osvětlením splňujícím místní předpisy nebo EN 12464-1.
Tento dokument neplatí pro štípací, kosicí, stroje na ořezávání okrajů, stroje na řezání pásků, stroje na nanášení a na vysoušení nánosu lepidla vyrobené před datem vydání této EN.

Označení ČSN EN 13457 +A1 (798006)
Katalogové číslo 86400
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 7. 2010
Datum účinnosti 1. 8. 2010
Jazyk čeština
Počet stran 56 stran formátu A4
EAN kód 8590963864006
Tato norma nahradila ČSN EN 13457 (798006) z května 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo