ČSN EN 1010-4 +A1 (507020) Aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu tiskových strojů a strojů na zpracování papíru - Část 4: Knihařské stroje, stroje na zpracování papíru a dokončovací stroje

ČSN EN 1010-4 +A1 Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu tiskových strojů a strojů na zpracování papíru - Část 4: Knihařské stroje, stroje na zpracování papíru a dokončovací stroje
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 590 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 1010-4+A1

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 schválenou CEN 2009-09-15. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami !". Vypuštěný text je zobrazen takto "!vypuštěný text"", opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky. Norma obsahuje i aktuální informace o citovaných normativních dokumentech a předpisech a nové znění přílohy ZA a přílohy ZB.
Změnou A1 byla provedena aktualizace mezinárodních a evropských norem.
Teto dokument platí pro knihařské stroje (sešívací, nýtovací, kroužkovací a vázací stroje; stroje na šití při snášení; snášecí stroje; stroje na lepenou vazbu; vrtačky na papír; balicí lisy knižních bloků; knihařské lisy; skládací archové stroje; výrobní linky na výrobu knih v tuhých deskách; stroje na zaoblování hřbetu knižních bloků a lisovací stroje; stroje na olepování hřbetu a kapitálkovací stroje; zavěšovací stroje; stroje na vytváření hřbetových drážek vypalováním), stroje na zpracování papíru (stroje na výrobu dopisních obálek; stroje na výrobu hygienických předmětů; vkládací stroje; počítací stohovače; stroje na vzorování (ražení) papíru) a dokončovací stroje (natírací stroje; laminovací (kašírovací) stroje.
Tento dokument musí být používán spolu s EN 1010-1:2004+A1. Obě části společně identifikují všechna významná nebezpečí, která jsou relevantní pro knihařské stroje, stroje na zpracování papíru a dokončovací stroje, pokud jsou používány tak, jak je určeno a za podmínek předvídatelných výrobcem. Specifické požadavky stanovené v EN 1010-4 mají přednost před příslušnými požadavky v EN 1010-1:2004+A1.
Tento dokument se nezabývá riziky vytvářenými hlukem vyzařovaným od strojů. Tyto otázky jsou v podstatě zahrnuty v EN 1010-1:2004+A1. Avšak pro podobné stroje, jako jsou stroje na skládání archů, stroje na výrobu dopisních obálek a hygienických předmětů, jsou uvedeny některé specifické návrhy na snížení hladiny hluku.
Tento dokument neplatí pro knihařské stroje, pro stroje na zpracování papíru a dokončovací stroje, které jsou vyrobeny před datem vydání tohoto dokumentu CEN.

Označení ČSN EN 1010-4 +A1 (507020)
Katalogové číslo 85340
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 4. 2010
Datum účinnosti 1. 5. 2010
Jazyk čeština
Počet stran 72 stran formátu A4
EAN kód 8590963853406
Tato norma nahradila ČSN EN 1010-4 (507020) z července 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1010-1 +A1 (507020)
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu tiskových strojů a strojů na zpracování papíru - Část 1: Společné požadavky

ČSN EN 1010-2 +A1 (507020)
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu tiskových strojů a strojů na zpracování papíru - Část 2: Tiskové a lakovací stroje včetně strojních zařízení pro předtiskovou přípravu

ČSN EN 1010-3 +A1 (507020)
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu tiskových strojů a strojů na zpracování papíru - Část 3: Řezačky

ČSN EN 1010-5 (507020)
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu tiskových strojů a strojů na zpracování papíru - Část 5: Stroje na výrobu vlnité lepenky a stroje na zpracování ploché a vlnité lepenky