ČSN EN 12203 +A1 (798005) Aktuální vydání

Stroje na výrobu obuvi a zboží z usní a syntetických usní - Lisy na výrobu obuvi a zboží z usní - Bezpečnostní požadavky

ČSN EN 12203 +A1 Stroje na výrobu obuvi a zboží z usní a syntetických usní - Lisy na výrobu obuvi a zboží z usní - Bezpečnostní požadavky
8 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 590 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 12203+A1

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 schválenou CEN 2009-07-16 a opravu C1 vydanou CEN 2006-07-05. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami !". Vypuštěný text je zobrazen takto "!vypuštěný text"", opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky. Norma obsahuje i nové znění přílohy ZA a přílohy ZB.
Změnou A1 byla provedena aktualizace mezinárodních a evropských norem.
Tato norma platí pro lisy na výrobu obuvi a zboží z usní (viz 3.1), používané při výrobě obuvi a zboží z přírodních a syntetických usní a ostatních příslušných dílců. Takovými stroji jsou lisy na nalepování podešví (otevřené a uzavřené konstrukce), stroje na lisování podešví a stélek, stroje na tvarování pat svršků, stroje na vlepování výztuže, podšívky a tužinky, žehlicí lisy, stroje značkovací, razicí, etiketovací a dezénovací, stroje k naznačení stehu, stroje na předtvarování svršků, automatické lisy na výrobu obuvi a zboží z usní, stroje na předtvarování termoplastických opatků a lisy na tváření opatku, integrované výrobní systémy, lisy s mobilními (pohyblivými) stanicemi a otočným uspořádáním, zaklepávací lisy, aktivační lisy, stroje na nazouvání a vyzouvání kopyta, lisy na upevnění patníku a stroje na potahování knoflíků.
Tato evropská norma neplatí pro: vysekávací a děrovací stroje (viz EN 12044), stroje kroužkovací, háčkovací a pro stroje na připevnění ozdobných cvočků (hřebíčků), lisy používané pro opravu bot a ortopedické práce (viz EN 12387).
Norma specifikuje bezpečnostní požadavky pro konstrukci, dopravu, instalaci, nastavování, seřizování, záběh nebo změnu postupu, provoz, čistění, údržbu, vyřazení z provozu, demontáž atd., pokud se týká bezpečnosti strojů uvedených v 1.1.
Norma bere v úvahu předpokládané používání, předvídatelné nesprávné použití, poruchu součásti a systému.
Norma zahrnuje všechna příslušná významná nebezpečí v obuvnickém průmyslu při výrobě obuvi a zboží z usní a syntetických usní. (Seznam nebezpečí viz kapitolu 4.)
Tato evropská norma se nezabývá přesnými technickými opatřeními pro snížení rizik, která vznikají výpary a prachy poškozujícími zdraví.
Používáním strojů, které jsou uvedeny v předmětu této evropské normy v jiných průmyslových odvětvích, než je specifikováno v 1.1, může vznikat nebezpečí, které nebylo uvažováno při vypracování této normy.
Norma také platí pro další zařízení pro manipulaci s materiálem a činnosti, které jsou integrální součástí stroje.
Norma předpokládá, že stroje jsou ovládány odpovídajícím způsobem zacvičenými osobami a že jsou používány s odpovídajícím místním osvětlením splňujícím místní předpisy nebo EN 12464-1.
Tento dokument neplatí pro lisy na výrobu obuvi a zboží z usní, které byly vyrobeny před datem vydání této normy EN.

Označení ČSN EN 12203 +A1 (798005)
Katalogové číslo 84892
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 4. 2010
Datum účinnosti 1. 5. 2010
Jazyk čeština
Počet stran 80 stran formátu A4
EAN kód 8590963848921
Tato norma nahradila ČSN EN 12203 (798005) z února 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo