ČSN EN 12044 +A1 (798008) Aktuální vydání

Stroje na výrobu obuvi a zboží z usní a syntetických usní - Vysekávací a děrovací stroje - Bezpečnostní požadavky

ČSN EN 12044 +A1 Stroje na výrobu obuvi a zboží z usní a syntetických usní - Vysekávací a děrovací stroje - Bezpečnostní požadavky
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 570 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 12044+A1

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 schválenou CEN 2009-07-16 a opravu C1 vydanou CEN 2006-12-13. Oprava CEN byla realizována na příslušných místech textu a je vyznačena značkami ~_. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami !". Vypuštěný text je zobrazen takto "!vypuštěný text"", opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky. Norma obsahuje i nové znění přílohy ZA a přílohy ZB.
Změnou A1 byla provedena aktualizace mezinárodních a evropských norem.
Tato evropská norma specifikuje bezpečnostní požadavky pro konstrukci a provoz strojů zahrnutých v této normě. Je nutno brát v úvahu předpokládané používání, předvídatelné nesprávné použití a poruchu součásti a systému. Norma platí pro vysekávací a děrovací stroje používané při výrobě obuvi, zboží z přírodních a syntetických usní a jiných souvisejících příslušných součástí. Tato evropská norma platí pro následující vysekávací a děrovací stroje: vysekávací stroje s ručně nebo strojně ovládaným otočným ramenem, ručně ovládané a automatické vysekávací stroje s pojezdovou hlavou se strojním pojezdem hlavy, ručně ovládané a automatické mostové vysekávací stroje, děrovací a perforovací lisy a ramenové vysekávací stroje se stojanem ve tvaru C.
Norma neplatí pro: mechanické lisy, lisy určené pro zpracování kovů za studena, stroje určené k upevňování, nýtování, sešívání, svorkování, ohýbání nebo zaklepávání, řezačky, nůžky a podobné stroje a obuvnické lisy a lisy na kůži popsané v EN 12203.
Norma se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi, které jsou relevantní u strojních zařízení na výrobu obuvi a zboží z přírodních a syntetických usní, definovaných v 1.2, pokud jsou strojní zařízení používána v podmínkách, které jsou předpokládány a předvídány výrobcem (viz kapitolu 4) a jsou-li strojní zařízení ovládána zacvičenými osobami.
Norma se zabývá podáváním materiálu a manipulačními zařízeními, která jsou spojena se strojem.
Tato evropská norma neplatí pro stroje, které byly vyrobeny před datem vydání této evropské normy CEN.

Označení ČSN EN 12044 +A1 (798008)
Katalogové číslo 84889
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 4. 2010
Datum účinnosti 1. 5. 2010
Jazyk čeština
Počet stran 68 stran formátu A4
EAN kód 8590963848891
Tato norma nahradila ČSN EN 12044 (798008) z ledna 2006
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo