ČSN ETSI EN 302 291-2 V1.1.1 (875127)

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Zařízení datových komunikací blízkého dosahu s induktivním přenosem, pracující na 13,56 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

ČSN ETSI EN 302 291-2 V1.1.1 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Zařízení datových komunikací blízkého dosahu s induktivním přenosem, pracující na 13,56 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma zahrnuje potřebné minimální vlastnosti pro nejlepší využití dostupných kmitočtů. Neobsahuje nutně všechny vlastnosti, které může požadovat uživatel, ani nepředstavuje optimální dosažitelnou funkčnost. Zařízení datových komunikací blízkého dosahu s induktivním přenosem pokryté touto normou odpovídají definici pro zařízení krátkého dosahu. Meze výkonu pro kmitočtová pásma lze nalézt v aktuální verzi Doporučení CEPT/ERC 70-03 [2] (nebo v národních předpisech). Tato norma se vztahuje na vysílače a přijímače datových komunikací blízkého dosahu s induktivním přenosem, pracující na 13,56 MHz.
Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) jsou pokryty EN 301 489-1 [3] a EN 301 489-3 [6].
Tato norma zahrnuje pevné stanice, pohyblivé stanice a přenosné stanice. Obsahuje-li systém převáděče, měří se tyto společně s vysílačem.
Tato norma je určena k pokrytí ustanovení článku 3.2 Směrnice 1999/5/EC [1] (Směrnice R&TTE), který stanoví že "Rádiová zařízení musí být konstruována tak, aby efektivně využívala spektrum přidělené zemským/kosmickým radiokomunikacím a technické prostředky umístěné na oběžné dráze, aby se zabránilo škodlivé interferenci".
Navíc k této normě mohou platit pro zařízení v rozsahu platnosti této normy i jiné EN, které specifikují technické požadavky v souvislosti se základními požadavky podle jiných částí článku 3 Směrnice R&TTE [1].

Označení ČSN ETSI EN 302 291-2 V1.1.1 (875127)
Katalogové číslo 75511
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 4. 2006
Datum účinnosti 1. 5. 2006
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran
EAN kód 8590963755113
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ETSI EN 302 291-1 V1.1.1 (875127)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Zařízení datových komunikací blízkého dosahu s induktivním přenosem, pracující na 13,56 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody